Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

"Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. (...) Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec." (Mt 24, 4 – 14)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 311
3/2019
Najčítanejšie články

Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní (mormóni)

2/2014
Tajomné proroctvá v mormónskej cirkvi
15
téma
Stretneme ich často v uliciach väčších európskych a amerických miest. Chodia vo dvojiciach, zvyčajne oblečení v príznačných čiernych nohaviciach a bielej košeli s čiernou vizitkou pripätou na hrudi a oznamujúcou, že ide...
4/2011
Mormónske chrámové rituály a masonstvo
2
téma
Osobitosť slobodomurárskeho učenia je obsiahnutá i v tom, že do života uvádzalo humanitno-filozofické idey prostredníctvom množstva rozličných symbolov a obradov. Preto bol jazyk v lóžach alegorický. Je však dôležité podotknúť, že...
4/2006
Mormóni a slobodomurárstvo
2
téma
Už niekoľko rokov možno na uliciach mnohých miest vídať bezchybne oblečených mladých ľudí s výrazne cudzím akcentom v reči, ktorí oslovujú okoloidúcich. Cieľom ich rozhovoru je osobitá prezentácia mormónskych názorov. Sú to členovia Cirkvi...
4/2002
Misionári amerického evanjelia (2)
15
téma
Z toho, čo sme doposiaľ uviedli, vyplýva, že v mormónskej viere nájdeme mnoho bizarných prvkov. Takým je aj pohľad na Ježiša. Okrem toho, že mormóni učia, že po zmŕtvychvstaní odišiel do Ameriky hlásať evanjelium pre tamojšie domorodé...
3/2002
Misionári amerického evanjelia (1)
3
téma
Už niekoľko rokov brázdia naše mestá slušne oblečení mladí muži, ktorí chodia vždy vo dvojiciach, medzi sebou sa zhovárajú po anglicky a na hrudi nosia kartičku s menom. Väčšina ľudí vie, že ide o mormónov, prívržencov Cirkvi Ježiša...
2/1999
Slovenský „pánboh“
27
príbeh
Hovorí sa, že kedysi v minulom storočí emigrovali do USA istí manželia z Čiech. V Spojených štátoch sa usídlili v oblasti, kde žilo väčšie množstvo mormónov, ktorí sa ich veľmi láskavo ujali. Je teda prirodzené, že po istom čase sa aj tento český pár...
1/1998
Cirkev Ježiša Krista svätých posledných dní – mormoni
18
téma
Chodia po dvojiciach, zvonia pri našich dverách, a predsa to nie sú Jehovovi svedkovia. Napokon, od Svedkov Jehovových sa odlišujú podľa toho, že nosia na prsiach čiernu kartičku z umelej hmoty, na ktorej...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB