Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. (...) Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." (Mt 24, 36 – 42)

Anketa
Je plánovaný nový svetový poriadok reálnou hrozbou?

hlasovalo: 49
2/2023
Najčítanejšie články

Hnutie Hare Krišna (ISKCON)

3/2017
Hnutie Hare Krišna v Česku a na Slovensku
3
téma
V prvom tohtoročnom čísle Rozmeru sme sa venovali vyše päťdesiatročnému fungovaniu Medzinárodnej spoločnosti pre vedomie Krišnu (ISKCON). Tá oficiálne vznikla v roku 1966 v Spojených štátoch amerických. Kým sa šesťdesiate roky skončili,...
1/2017
Hľadanie stratenej identity
3
téma
V minulom roku oslávila päťdesiat rokov existencie Medzinárodná spoločnosť pre vedomie Krišnu. Vše obecne je známa ako Hare Krišna hnutie či pod anglickou skratkou ISKCON. Hnutie púta pozornosť spevom a tancom v uliciach miest, ponúkaním kníh...
3/2015
Kto smie zasväcovať Krišnových oddaných?
33
téma
Keď A. Č. Bhaktivédanta Svámi Prabhupáda (1896 - 1977) zakladal v roku 1966 Medzinárodnú spoločnosť pre vedomie Krišnu (ISKCON; je známa tiež pod názvom hnutie Hare Krišna), bol jedinou autoritou hnutia. Už počas posledných rokov zakladateľovho života...
1/2014
Ctitelia modrého boha
13
téma
Medzinárodná spoločnosť pre vedomie Krišnu (The International Society for Krishna Consciousness - ISKCON), známa aj ako hnutie Hare Krišna, sa na verejnosti prezentuje ako misijné hnutie „reprezentujúce jedno z najstarších monoteistických náboženstiev...
 
Dva roky v sekte
17
rozhovor
Úryvok z rozhovoru s hercom Přemyslom Boublíkom o jeho trpkej osobnej dvojročnej skúsenosti s hnutím Hare Krišna.
4/2013
Pán Krišna a oddané deti
31
téma
Medzinárodná spoločnosť pre Krišnovo vedomie (angl. skr. ISKCON), založená roku 1966 v Spojených štátoch amerických indickým guru Bhaktivédantom Svámim Prabhupádom, je v dnešných časoch už aj v českej spoločnosti pomerne...
3/2008
Deti v sektách (3)
8
téma
I keď hnutie Hare Krišna nikdy nebolo masovým hnutím a počet jeho aktívnych členov na celom svete sa ráta iba na desaťtisíce, je to jedna z najviditeľnejších alternatívnych náboženských organizácií. ISKCON - Medzinárodná spoločnosť pre...
1/2006
Ostrov modrého boha
12
zo zahraničia
Jún 2005. Je slnečný deň, jeden z mála v upršanom Severnom Írsku s ustavičnými zmenami počasia. Ako dobrovoľníci charitatívneho rekreačného centra Share sa plavíme proti prúdu rieky, rozliatej do rozsiahleho jazera Lough Erne s vyše 300 ostrovmi. Sprevádzame...
1/2005
Dva tiene v hnutí Hare Krišna
18
rozhovor
Medzinárodná spoločnosť pre uvedomovanie si Krišnu (ISKCON) je hnutím, ktoré vychádza z višnuistickej tradície. V Poľsku sa spočiatku rozvíjalo v kruhoch mládežníckej kontrakultúry, v súčasnosti je registrovaným náboženským hnutím, ktoré sa...
2/2002
Oslobodil ma Ježiš Kristus
3
rozhovor
Môže satan v dnešných časoch úplne ovládnuť človeka, zmocniť sa jeho tela? Ukazuje sa, že áno. V jednej z farností Rudy Ślaskiej (neďaleko Katovíc v Poľsku) je taký prípad známy. Mladý človek s pomocou kňaza a veriacich...
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 2 ] ďalej » na koniec »»
© Rozmer 1998 – 2023
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB