Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. (...) Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." (Mt 24, 36 – 42)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 311
3/2019
Najčítanejšie články

Homeopatia

2/2007
Svedectvo (ex)homeopata
20
téma
V minulom čísle sme uverejnili rozhovor s primárom MUDr. Štěpánom Ruckim, v ktorom prezentoval svoj odborný pohľad kresťana na okultné pozadie homeopatie. Pohotovo naň zareagovala jedna z našich pravidelných čitateliek, opäť lekárka,...
1/2007
Kalný duch homeopatie
12
rozhovor
Azda najdiskutovanejšou oblasťou alternatívnej medicíny je metóda homeopatie, ktorá má mnohých zástancov, ale i odporcov. Vatikánsky dokument Ježiš Kristus - prameň živej vody, na ktorého príprave sa podieľalo množstvo odborníkov rôznych dikastérií...
2/2003
Okultné pozadie homeopatie (2)
14
téma
Mnohoraké, niekedy až bizarné formy alternatívnej medicíny sú dnes atraktívne nielen svojím pôvodom a metódami, s ktorými pracujú, ale čoraz častejšie sa hovorí aj o filozofii ako o ich neodmysliteľnom ideologickom podhubí. Je to i prípad homeopatie?...
1/2003
Okultné pozadie homeopatie (1)
18
téma
Koncom minulého roka STV odvysielala diskusnú reláciu Sféry dôverné na tému homeopatia. Beseda bola zaujímavá, ale prekvapilo nás, že mnohé podstatné skutočnosti v nej vôbec neboli spomenuté. Preto sme sa v redakcii rozhodli, že sa po piatich rokoch...
1/1998
Homeopatia – veda, alebo mýtus?
24
téma
Homeopatiu založil ako novú liečebnú disciplínu nemecký lekár CH. F. S. Hahnemann (1755 – 1843). Už od začiatku ju považoval za protiklad klasickej medicíny, ktorú nazval alopatia a ktorú úplne zavrhol. Samotný názov homeopatia mal...
 
Vydavateľ: Nakladateľstvo Lidové noviny, Praha 1997, s. 393 Táto kniha sa zaoberá kritickým hodnotením homeopatie, clusterovej medicíny a antroposofickej medicíny, ktoré sa v nej uvádzajú ako hlavní predstavitelia alternatívnej medicíny. Okrem nich je tu krátka...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB