Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Nech vás nikto nezvedie prázdnymi rečami. Lebo na neposlušných synov za to prichádza Boží hnev. Nemajte s nimi nič spoločné. Lebo kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi a nemajte účasť na neplodných skutkoch tmy; radšej ich odhaľujte." (Ef 5, 6 – 11)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 309
3/2019
Najčítanejšie články

Joga

3/2013
Joga na vlastnej koži
30
téma
Možno si ešte pamätáte, ako začiatkom milénia na Slovensku prebehla široká diskusia o joge a jej zavedení do školských osnov. Vyvrcholila spoločným vyhlásením Konferencie biskupov Slovenska a Ekumenickej rady cirkví vyjadrujúcim stanovisko,...
4/2007
Joga – je skutočne pre kresťana?
30
téma
Pred troma rokmi vyšiel v týždenníku Wprost článok od autorov Pavla Zarzeczného a Piotra Krzyżanowského s názvom Joga dodáva silu, ktorý sa začína slovami benediktína pátra Jána Berezu: „Za výmysel satana môžu jogu pokladať iba dvestopercentní...
3/2002
Joga – kresťanská či východná?
7
téma
Aby sa stal poddaným boha Indru a získal samádhi (oslobodenie), stál jogín Pandu po celý deň na jednej nohe. V Bhagavadgíte (v 6. knihe známeho staroindického eposu Mahábhárata) vysvetľuje Krišna Ardžunovi vedomosti týkajúce sa „večnej jogy",...
2/2002
Joga a kresťanstvo
8
téma
Medzi mnohé v súčasnosti propagované psychotechniky, ktoré majú „slúžiť na zmenu vedomia", patria: meditácia, autohypnóza, koncentrácia, vizualizácia, transcendentálna meditácia, dianetika, Silvova metóda a iné. Medzi ne sa veľmi často ako element...
4/2000
Joga a hinduizmus
18
téma
Pobytom v Indii a neskôr štúdiom rozmanitej literatúry som začínal chápať, že joga nie je len telesným cvičením, ako sa to často (žiaľ, aj medzi kresťanmi) zdôrazňuje, ale že má svoje korene vo filozofickom systéme, ktorý je jednou z častí veľmi...
3/2000
Dve tváre jogy
6
téma
Do nášho každodenného života preniká mnoho nových slov a pojmov, pričom často nie je jasné, čo znamenajú. Pre nás kresťanov je dôležité, aby sme sa s týmito pojmami zoznámili a lepšie im porozumeli. Inak nebudeme vedieť k pojmom sprostredkovaným slovami...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB