Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 322
1/2020
Najčítanejšie články

Legendy o Ježišovi

1/2007
Žil Ježiš v Indii?
21
téma
V súčasnosti mnohé kulty, najmä východnej proveniencie, rozširujú fámy o Kristovom pôsobení v Indii, odvolávajúc sa pritom na rôzne „historické" pramene. Príbehy, ktoré Ježišov život v tejto orientálnej krajine vykresľujú často veľmi...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB