Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 309
3/2019
Najčítanejšie články

Migračné skupiny v Európe

2/2005
Migračné náboženstvá
30
konferencia
V dňoch 25. - 27. apríla 2005 sa v malebnom zámku Beuggen v pohraničnom mestečku Rheinfelden (na pomedzí Nemecka a Švajčiarska, neďaleko Bazileja) zišlo vyše 60 evanjelických a katolíckych odborníkov na svetonázorové otázky z nemecky hovoriacich krajín, aby...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB