Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 331
2/2020
Najčítanejšie články

New Age

1/2019
Relativizácia zla v new age a modernej psychológii
31
téma
Nové náboženské hnutia a tiež moderné humanitné odbory, ako je psychoterapia, umožnili človeku do hĺbky prebádať silu vlastnej mysle, pracovať na vlastnom ja, emóciách, zmeniť seba samého, vyriešiť vnútorné konflikty a postoje k vlastnej...
2/2011
Rok 2012 v optike new age
10
téma
Ešte v polovici deväťdesiatych rokov napísal Wouter Hanegraaf vo svojej monografii o new age, že sa z tohto hnutia po vlne očakávaní veku Vodnára viac-menej vytratil jeho apokalyptický podtext.1 A netrvalo ani pätnásť rokov...
 
Deti v sektách (14)
14
téma
Narodil sa 16. novembra 1948 v Hamburgu; je 1,86 m vysoký, extrémne obézny, má tmavé, po plecia siahajúce vlasy, zelenohnedé oči. Používa tieto falošné mená: Oliver Shanti, Oliver Serano, Oliver Serano-Alve. Dôvod pátrania: proti hľadanému...
2/2008
Dedičia madam Blavatskej
17
téma
Produktívne a inšpiratívne obdobie existencie Teozofickej spoločnosti nebolo dlhé: od jej založenia roku 1875 trvalo najdlhšie do začiatku 30. rokov.1 Vplyv Teozofickej spoločnosti počas tohto prvého polstoročia jej existencie bol obrovský...
4/2005
Duchovná hudba New Age
15
téma
Hudobná terapia - ako tvrdí Alice Baileyová, označovaná ako prorokyňa New Age - je súčasťou prípravy na Nový vek (New Age). Je to jeden z najvplyvnejších prostriedkov nových ideí tohto hnutia, veľmi mocne pôsobiaci na ľudí.
3/2004
New Age – výzva pre kresťanstvo
31
rozhovor
Medzinárodná konferencia venovaná hnutiu New Age, ktorú zorganizovala Svätá stolica v dňoch 14. - 16. júna, zdôraznila potrebu lepšie spoznať tento fenomén, aby sme mu mohli čeliť vhodnými kresťanskými reakciami. Pri tej príležitosti vznikol rozhovor...
1/2004
Kauza New Age (4)
25
téma
Nikdy nesmieme zabudnúť, že mnohé hnutia, ktoré stáli pri zrode New Age, sa explicitne stavajú proti kresťanstvu. Ich postoj k nemu nie je neutrálny, ale neutralizačný. Bez ohľadu na to, čo sa často hovorí o otvorenosti k všetkým náboženským...
4/2003
Kauza New Age (3)
13
téma
Dnešný človek i napriek šíriacemu sa konzumizmu a sekularizmu zostáva „homo religious". Aj preto súčasná pestrá spirituálna ponuka vcelku úspešne nachádza svojich zákazníkov. Dílermi sa stávajú médiá, rôzne kultúrne zariadenia, ale...
3/2003
Kauza New Age (2)
17
téma
Neskrývanou prednosťou nových prúdov je riešenie aktuálnych problémov dotýkajúcich sa ďalšieho smerovania ľudstva. Ony samy „vyjadrujú túžby ľudí", hoci je pravda, že príťažlivosť kultov siete New Age je nepriamo úmerná ich schopnosti tieto túžby...
2/2003
Kauza New Age (1)
18
téma
Termín New Age je širokej verejnosti dozaista dobre známy. Zo životnej skúsenosti však vieme, že nie všetko, o čom sa hovorí, dôverne poznáme. Preto sa v našich úvahách pokúsime objasniť podstatu, ktorá sa skrýva za týmto populárnym termínom. Naše...
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 2 ] ďalej » na koniec »»
© Rozmer 1998 – 2020
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB