Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude. A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil, ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. Keby vám vtedy niekto povedal: Hľa, tu je Kristus, alebo: Tam je – neverte! Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli – ak je to možné – aj vyvolených. Hľa, vopred vám o tom hovorím." (Mt 24, 21 – 25)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 311
3/2019
Najčítanejšie články

Novopohanstvo

2/2015
Fenomén novodobého pohanstva
25
téma
Po rozšírení kresťanstva do celej Európy sa zdalo, že pojem pohan vymizne, pretože stratil svoje opodstatnenie. Všetko sa však zmenilo prenikaním nových alternatívnych náboženstiev a spiritualít do Európy, ktoré sa začalo už v devätnástom...
2/2007
Novopohanstvo – živenie mŕtvej tradície (5)
30
téma
V sérii článkov o novopohanských tradíciách na území Českej republiky a Slovenska sme dospeli na koniec tohto seriálu. Po článkoch o keltskom, germánskom, wiccanskom a šamanskom novopohanstve nás čaká slovanské novopohanstvo...
1/2007
Novopohanstvo – živenie mŕtvej tradície (4)
30
téma
Témou štvrtého pokračovania seriálu o novopohanstve je neošamanizmus. Po rozpravách o novodobom oživení keltskej tradície v 18. storočí, oživení germánskej tradície na konci 19. storočia a čarodejníckej tradície v tridsiatych rokoch...
4/2006
Novopohanstvo - živenie mŕtvej tradície (3)
28
téma
V treťom pokračovaní článku o novopohanstve sa sústredíme na novodobé čarodejníctvo v podobe hnutia Wicca. Po krátkom predstavení keltskej a germánskej (severskej) tradície v predošlých číslach Rozmeru sa dostávame k pravdepodobne najsilnejšej...
3/2006
Novopohanstvo – živenie mŕtvej tradície (2)
24
téma
Úvodný článok na tému novopohanstvo sme v predošlom čísle venovali povahe a rozčleneniu tohto zväzku nových náboženských hnutí a v jeho druhej polovici najstaršej z novopohanských tradícií - tradícii Keltov. Navrhli sme päť...
2/2006
Novopohanstvo – živenie mŕtvej tradície (1)
28
téma
Ako novopohanstvo označujeme súbor súčasných duchovných aktivít, ktoré nadväzujú na predkresťanské náboženstvá. V tomto súbore môžeme rozoznávať päť hlavných tradícií, ktoré sa spravidla nazývajú keltská, germánska (severská), slovanská...
3/2003
Sto tvárí neopohanstva (2)
21
téma
Tretia vlna neopohanstva vzrastá od konca 60. rokov. Mládežnícky protest 60. rokov proklamoval Éru Vodnára, ku ktorej hlavným vlastnostiam patrí hľadanie novej (inej ako kresťanskej) duchovnosti, exponovanie ženského prvku a túžba po harmónii s prírodou.
2/2003
Sto tvárí neopohanstva (1)
23
téma
Neopohan môže slobodne interpretovať starodávne zvyky, môže utvárať svoju vieru z ľubovoľne vybraných prvkov z najrôznejších tradícií, môže si dokonca svoje náboženstvo vytvoriť sám - od začiatku až do konca.
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB