Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Nech vás nikto nezvedie prázdnymi rečami. Lebo na neposlušných synov za to prichádza Boží hnev. Nemajte s nimi nič spoločné. Lebo kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi a nemajte účasť na neplodných skutkoch tmy; radšej ich odhaľujte." (Ef 5, 6 – 11)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 203
1/1998
Najčítanejšie články
1 2 3 4 5 6 7

Obsah

Editoriál
1
editoriál
Mnohí z nás si v duchu povedia: „Už je toho na mňa akosi priveľa!" Žijeme nielen rýchlo, ale sme aj často hnaní ruchom súčasnosti. Ocitáme sa vo víre informácií a myšlienkových prúdov, ktoré na nás zo všetkých strán útočia, avšak ako keby sme cítili,...
Staňme sa múdrymi v Kristovi!
2
biblické slovo
"Preto, milovaní moji, utekajte pred modloslužbou. Hovorím vám ako rozumným, posúďte sami, čo hovorím: Nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom...
Pravda sama nestačí
3
poradenstvo
Steven Hassan je vo svete známy ako vyhľadávaný odborník v oblasti psychického pôsobenia a manipulácie deštruktívnych siekt a kultov a na rôzne techniky kontroly myslenia, ktoré tak často tieto skupiny používajú. Už takmer dvadsať rokov...
Sekty – fenomén na prahu tretieho tisícročia (1)
5
téma
Výraz sekta nie je neutrálny, ako keď sa povie cirkev. V bežnom jazyku funguje ako vecné označenie, ale aj ako vyjadrenie nesúhlasu. Jeho expresívny ráz je zrejmý z toho, že nikto o svojej náboženskej skupine nepovie, že...
New Age – sen zrodený z beznádeje?
7
téma
Dňa 25. apríla 1982 priniesla väčšina amerických denníkov celostránkovú platenú reklamu, ktorej text obsahoval okrem iného aj toto vyhlásenie: „Svet mal dosť hladu, nespravodlivosti a vojen. Je tu odpoveď na naše volanie o pomoc: svetový učiteľ pre celé...
Sekty v 2. storočí
10
míľniky dvoch tisícročí
Montanizmus Túto sektu založil v maloázijskej Frýgii okolo roku 170 prorocky zanietený Montanus, pôvodne kňaz bohyne Kybely, ktorý po svojom prestupe na kresťanstvo vystupoval ako paraklét (bol presvedčený, že na ňom spočinul Duch Utešiteľ). Montanisti...
Skrytá, ale pravá tvár siekt
11
rozhovor
Rozhovor s MUDr. Alojzom Rakúsom, predsedom Psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti, o príčinách celosvetovej invázie siekt a o ich deštruktívnych psychologických praktikách.
Mohlo by sa to stať aj mne?
13
poradenstvo
Chcete vedieť, či by sa aj vám mohlo stať, že by ste boli naverbovaní do sekty? Pokúste sa odpovedať na tieto otázky: Myslia si o vás ľudia, že ste milý?; Nechávate niekedy situácii voľný priebeh – veď to nejako dopadne?; Zaujímajú vás nové...
Je reinkarnácia skutočnosťou?
14
téma
A ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd, tak aj Kristus: raz sa obetoval, aby sňal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví – bez hriechu – na spásu tým, čo ho očakávajú. (Hebr 9, 27–28)
Verili prví kresťania v reinkarnáciu?
17
polemika
V tejto rubrike sa budeme pravidelne stretávať s často sa vyskytujúcimi argumentáciami siekt, ktorými sa ich protagonisti snažia prispôsobovať kresťanské učenie, ako aj samotného Ježiša Krista - Syna Božieho - „na svoj obraz". Jedným z mnohých takýchto...
Cirkev Ježiša Krista svätých posledných dní – mormoni
18
téma
Chodia po dvojiciach, zvonia pri našich dverách, a predsa to nie sú Jehovovi svedkovia. Napokon, od Svedkov Jehovových sa odlišujú podľa toho, že nosia na prsiach čiernu kartičku z umelej hmoty, na ktorej...
O čom svedčia hviezdy, alebo „Lesk“ a bieda astrológie
21
téma
S takzvaným leskom astrológie sa až príliš často stretávame už len pri letmom listovaní v našich novinách a časopisoch. Tie si bez horoskopov a astrologických poradní už vari ani nevieme predstaviť. Mnohých ohúria informácie napríklad o tom, že návrat...
Homeopatia – veda, alebo mýtus?
24
téma
Homeopatiu založil ako novú liečebnú disciplínu nemecký lekár CH. F. S. Hahnemann (1755 – 1843). Už od začiatku ju považoval za protiklad klasickej medicíny, ktorú nazval alopatia a ktorú úplne zavrhol. Samotný názov homeopatia mal...
Vydavateľ: Nakladateľstvo Lidové noviny, Praha 1997, s. 393 Táto kniha sa zaoberá kritickým hodnotením homeopatie, clusterovej medicíny a antroposofickej medicíny, ktoré sa v nej uvádzajú ako hlavní predstavitelia alternatívnej medicíny. Okrem nich je tu krátka...
Videoreport
Prehra
Markíza | Televízne noviny | 10.12.2009
Report
DOBOGÓKÖ – Za účasti asi 50 duchovných z tradičných kresťanských cirkví z viacerých krajín strednej a východnej Európy sa v...
V povojnovej histórii Nemeckej spolkovej republiky sa nestalo, aby ju niekto obviňoval z porušovania náboženskej slobody. Stalo sa tak až v...
© Rozmer 1998 – 2018
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB