Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, čo plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!" (Mt 7, 21 – 23)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 162
2/1998
Najčítanejšie články
1 2 3 4 5 6 7

Obsah

Editoriál
1
editoriál
Na úvod by som chcel úprimne poďakovať všetkým, ktorí podporili náš nový časopis. Budeme sa snažiť, aby sme vašu dôveru nesklamali a stali sa pre vás citlivým spoločníkom a poradcom v často neprehľadnej sfére deštrukčných siekt a nových náboženských...
Božia múdrosť a Duch Boží
2
biblické slovo
Múdrosť však hovoríme medzi dokonalými, no nie múdrosť tohto veku ani kniežat tohto veku, ktoré hynú, ale hlásame v tajomstve skrytú Božiu múdrosť, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu, a nikto z kniežat tohto veku ju nepoznal; veď keby ju boli poznali,...
Buďme svetlom a soľou
3
rozhovor
V súčasnosti vo svete pôsobí niekoľko tisíc siekt, kultov a nových náboženských hnutí. Tento fenomén sa po roku 1989 začína aj na Slovensku markantnejšie prejavovať deštruktívnym pôsobením mnohých z nich. Nielen mládež, ale všeobecne...
Kríza, ktorá pretrhla putá
5
téma
Raymond Franz sa narodil v roku 1922 ako syn rodičov, ktorí boli členmi hnutia Študentov Biblie, neskôr náboženskej spoločnosti Svedkov Jehovových, už od Prvej svetovej vojny. Okrem rodičov boli traja z jeho starých rodičov spríbuznení s organizáciou...
Sekty – fenomén na prahu tretieho tisícročia (2)
7
téma
Žijeme v časoch zmeny kultúrnej paradigmy. Prebúdza sa nový záujem o duchovný život v skupinách obyvateľov, ktoré sa predtým od náboženstva vzdialili. V tomto zmysle sa hovorí o novej religiozite. Nie je nová iba...
Gnosticizmus
9
míľniky dvoch tisícročí
Kresťanstvo sa na svojej dejinnej ceste dostalo do kontaktu, ale aj do sporu s antickými náboženstvami i s antickou filozofiou. Popri štátnom náboženstve kultu cisára to boli starogrécke a orientálne vykupiteľské náboženstvá (medzi vojakmi bol obľúbený kult...
Fenomén zvaný scientológia (1)
11
téma
Scientologická cirkev je spoločenstvo, o ktorom sa vedú diskusie na najrôznejších úrovniach. Nedávno sa dokonca stala predmetom diplomatických sporov medzi Spojenými štátmi a Nemeckom. Je to do takej miery rôznorodý jav, že sa ním...
Ľudia, bol som Kleopatrou!
14
rozhovor
Rozhovor s MUDr. Alojzom Rakúsom, predsedom Psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti o reinkarnácii a veciach s ňou súvisiacich
Majú byť kresťania vegetariánmi?
18
polemika
Jedným z často sa vyskytujúcich tvrdení ľudí propagujúcich vegetariánsky spôsob života je, že zákaz používania mäsa ako pokrmu je všeobecným Božím nariadením vyskytujúcim sa aj v Biblii (5. prikázanie: „Nezabiješ!"), proti ktorému sa kresťania...
Cirkev zjednotenia – munisti
19
téma
Zakladateľom Cirkvi zjednotenia, známejšej pod ľudovým názvom Munova sekta, je San Mjung Mun, pôvodným menom Jong Mjung Mun, ktorý sa narodil 6. januára 1920 v dnešnej Severnej Kórei. Pochádza z oblasti, kde okrem tradičného kórejského...
Bol som medzi vyvolenými...
23
svedectvo
Bol neskorý večer. Na kopci neďaleko bratislavského sídliska Dlhé diely horel malý ohník. Hľadiac do jeho žiary som rozmýšľal, čo povedať, keď na mňa príde rad. V duchu som sa vracal do minulosti a spomínal na všetko, čo bolo pred tým, než ma Boh...
Listáreň
25
listáreň
Pred niekoľkými mesiacmi ma upútal článok propagujúci Silvovu metódu ako overený návod na dosiahnutie zaručeného úspechu a šťastia v osobnom živote. Ako každý smrteľník aj ja túžim byť v živote šťastná, preto som sa začala o Silvovu metódu viac...
Raymond Franz: Krize svědomí
27
recenzia
Vydavateľ: Návrat domů, Praha 1998, s. 416 Kniha bývalého člena Vedúceho zboru Svedkov Jehovových Raymonda Franza predkladá súhrnný pohľad dovnútra tejto náboženskej spoločnosti, jednej z najviditeľnejších a najmenej pochopených náboženských skupín...
Videoreport
Prehra
Markíza | Televízne noviny | 10.12.2009
Report
Koncom minulého a začiatkom tohto roka sa vo viacerých slovenských mestách konala podpisová kampaň Federácie rodín za svetový mier, ktorá...
© Rozmer 1998 – 2018
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB