Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 331
1/2000
Najčítanejšie články

Obsah

Editoriál
1
editoriál
A predsa sa krúti! Hoci tento historický výrok známeho talianskeho stredovekého fyzika Galilea Galileiho bol vyrieknutý v inej súvislosti, ani dnes nestratil svoju aktuálnosť. Mnohé hlasy, ktoré „prorokovali" zánik našej Modrej planéty, i tentoraz (po...
Víťazstvo je isté
2
biblické slovo
Duch však výslovne hovorí, že v posledných časoch odpadnú niektorí od viery a budú sa pridŕžať bludných duchov a náuk démonov pre pokrytectvo luhárov, ktorých svedomie má na sebe vypálený biľag. Títo ľudia zabraňujú vstupovať do manželstva, prikazujú...
V okovách konca sveta
3
rozhovor
Téma „koniec sveta" je dnes nanajvýš aktuálna. Zo všetkých strán sa na nás valia rôzne predpovede o zániku našej Modrej planéty, o katastrofách, ktoré ju údajne čakajú, o plánoch mimozemšťanov, o nastolení nového, duchovne vyššieho poriadku a pod....
Temný tieň biotroniky
6
téma
Tomáš Pfeiffer je medzi tzv. ľudovými liečiteľmi skutočnou výnimkou. Zatiaľ čo jeho „kolegovia" sa rozmanitými spôsobmi usilujú o publicitu a finančné prostriedky, médiá sa div nepretrhnú, aby Pfeiffera dostali na televíznu obrazovku, prípadne do éteru. No...
Bludné náuky v období vrcholného stredoveku (1)
8
míľniky dvoch tisícročí
Život kresťanov sa aj v období vrcholného stredoveku (po r. 1000) v niektorých prípadoch vzdialil od svojho vzoru natoľko, že podoba chudobného a trpiaceho Krista akoby vybledla. (Samozrejme to nie je problém iba stredoveku.) Celkovú atmosféru tohto obdobia možno...
Vysnívaný svet v hladine alfa
9
téma
Keď na ulici stretnete známeho, ktorého ste dlhší čas nevideli a na vašu otázku ako sa má, dostanete odpoveď, že stále lepšie a lepšie, môžete si byť istí, že pred vami stojí absolvent kurzu Silvovej metódy kontroly mysle. Pravdepodobne sa na vás bude...
Čaká nás koniec sveta?
12
polemika
„Ľudia, ktorí ešte zostávajú z tohto pokolenia (z generácie tých, ktorí žili v roku 1914), sú dnes už veľmi starí. Ale niektorí z nich sa dožijú konca tohto zlého systému vecí. Teda môžeme si byť istí, že už zakrátko v Armagedone skončí všetko zlo...
Sekty v Rusku (3)
13
zo zahraničia
Vzápätí po tejto kauze schválila Duma a Rada federácie drvivou väčšinou hlasov nový zákon O slobode vyznania a náboženských spoločnostiach. Iba päť poslancov zo 450 hlasovalo proti. To znamená, že v dnešnom Rusku vlastne niet politickej sily, ktorá by si...
Psychické problémy ex-členov siekt
15
téma
Všeobecne sa odborníci v problematike siekt zhodujú v tom, že vplyv siekt na osobnosť človeka je negatívny. Mohla by som vymenovať aj zopár vecí, ktoré sú na sektách pozitívne, napríklad to, že určitá časť ľudí by sa bez závislosti od sekty pravdepodobne...
Centrum pro prevenci v oblasti náboženských sekt
17
centrá S
Centrum pro prevenci v oblasti náboženských sekt (CpoNS) je po Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů druhým špecializovaným subjektom zaoberajúcim sa problematikou náboženského sektárstva v Českej republike. Pracuje ako špecializovaná...
Hľadanie v mútnych vodách (1)
19
svedectvo
Rozhodol som sa napísať toto svedectvo, ktorým som slúžil bratom a sestrám, aby mohlo poslúžiť i vám. Myslím si, že je veľmi potrebné navzájom si odovzdávať informácie o tom, čo v našom živote Boh vykonal a spoločne mu za to ďakovať. Aj keď nie som hrdý...
Kresťanstvo a hinduizmus
21
téma
Hinduizmus vo svojej podstate nie je svetovým náboženstvom, pretože je národným fenoménom Indie. Na rozdiel od kresťanstva, islamu či budhizmu nemá svojho zakladateľa a nemožno ani presne zistiť začiatky (obdobie) jeho vzniku. Nemožno ho klasifikovať európskym...
Historické fázy hinduizmu
25
téma
Najstaršou vývojovou fázou hinduizmu je védizmus. Najstaršími spismi pochádzajúcimi z tohto obdobia (pribl. 1500 - 1000 pred Kr.) sú: Rgavéd, Sámavéd, Jadžurvéd a Atharvavéd. K svetu obrátený charakter védskeho náboženstva árijskej bojovníckej spoločnosti...
Zdeněk Vojtíšek: Netradiční náboženství u nás
26
recenzia
Hoci tento zaujímavý knižný titul vyšiel už pred dvoma rokmi a ako som počul, jeho náklad je v súčasnosti beznádejne vypredaný (čaká sa na jeho tretie vydanie), je práve svojou autenticitou nesporne výnimočný. Doposiaľ v Českej republike (ale i na Slovensku)...
Barbara Büchnerová: Co máme vědět o sektách
27
recenzia
Nedávno obohatila náš knižný trh knižka Co máme vědět o sektách, ktorú napísala Rakúšanka Barbara Büchnerová, a ktorú v minulom roku pohotovo vydalo české nakladateľstvo Amulet (v nemeckom origináli vyšla pod názvom Das Sektenfragebuch; Verlag Carl...
Videoreport
Prehra
Markíza | Televízne noviny | 10.12.2009
Report
Známy japonský kult Aum Shinri-kyo s medzinárodnou pôsobnosťou, ktorý v roku 1995 zavinil smrť dvanástich ľuďí a tisícky zranil počas...
Cirkev zjednotenia, sekta kórejského zakladateľa reverenda Muna, bude v Severnej Kórei vyrábať autá značky Fiat. Informovala o tom talianska...
Karmapaláma, ktorý tajne ušiel do Indie, sa podľa údajov tibetskej exilovej vlády zdržiava na tajnom mieste. Tam sa rekreuje zo štrapácií...
Desaťtisíce detí vo Francúzsku boli podľa vládnej správy začlenené priamo alebo cez svojich rodičov do siekt. Až päťsto z nich patrí do...
Prednedávnom sa objavili vo väčšine krakovských škôl inzeráty, ktoré za 400 dolárov lanárili poľskú mládež do Južnej Kórey....
Dňa 24. februára t. r. krátko pred 21. hodinou spozorovala žena, že vzadu v záhrade horí. S hrôzou zistila, že tam na horiacom sude sedí...
V mnohých islamských krajinách sa kresťania a príslušníci iných náboženstiev stávajú občanmi druhej kategórie. Vyplýva to zo správy s...
© Rozmer 1998 – 2020
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB