Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

"Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. (...) Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec." (Mt 24, 4 – 14)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 311
3/2001
Najčítanejšie články

Obsah

Editoriál
1
editoriál
V súvislosti so samovražednými teroristickými útokmi v USA si dnes ľudstvo možno väčšmi ako inokedy uvedomuje, čo je to náboženský fanatizmus. Pýta sa na jeho korene, obáva sa nenávisti, ktorú v sebe ukrýva, má strach z jeho ďalších nástrah. Tí...
Fanatizmus verzus oddanosť
2
biblické slovo
Keď sa rozodnilo, Židia sa zišli a kliatbou sa zaprisahali, že nebudú ani jesť, ani piť, kým Pavla nezabijú. Účastníkov tohto sprisahania bolo vyše štyridsať. Prišli k veľkňazom a starším a povedali: Zaviazali sme sa prísahou a kliatbou, že nič nevezmeme...
Kresťanský zen je ako „kočkopes
3
rozhovor
Ellis Potter je dnes pastorom kresťanského zboru vo švajčiarskom Bazileji, avšak jeho duchovná cesta sa začala pred takmer tridsiatimi rokmi na úplne inom mieste pomyselnej duchovnej mapy. Pätnásť rokov bol zenbudhistom, z toho rok prežil v rúchu zenbudhistického...
Centrum oficiálne otvorené
5
centrá S
Za prítomnosti predsedu Konferencie biskupov Slovenska biskupa Mons. Františka Tondru a predsedu Ekumenickej rady cirkví v SR a generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Júliusa Fila, hovorcu KBS Mons. Mariána Gavendu, tajomníkov KBS a ERC Cyrila...
Kult svätého Grálu
7
téma
Harry Potter, Pokémony - to sú nové mýty západnej civilizácie. Nadväzujú na svojich vážených predkov, ktorých rodokmeň sa vo veľkej miere opieral o kultické skutočnosti. Azda pre tieto spojenia sa mýtus dlho vnímal ako podozrivý. Čiastočne za to mohlo...
Zlaté vajcia od Sái Bábu
10
téma
Nedávno mali poľskí diváci možnosť vidieť v jednom z programov komerčnej televízie dokumentárny film venovaný indickému guru Sái Bábovi. S veľkým údivom i nedôverou pozorovali obrazovku, keď tento muž tmavej pokožky s bohatým účesom „vyčaroval"...
Sexualita a transcendencia
14
téma
Popri agresivite predstavuje sexualita jednu z najsilnejších psychických síl človeka. Osoba ju často prežíva s takou závratnou intenzitou, že ju vníma ako silu, ktorá k nej prichádza zvonka, a ona nad ňou nemá nijakú moc. Sexualita je často silnejšia ako...
Otrokmi falošnej nádeje (1)
18
téma
Žijeme v období globalizácie. Svet sa pričinením moderných informačných technológií stáva čoraz menším. Na prahu nového tisícročia sme svedkami fenoménu, ktorý by ešte pred niekoľkými desaťročiami bol takmer nepredstaviteľný. Mám na mysli prienik a...
O zásadách psychomanipulácie
22
téma
Z Dokumentu o niektorých javoch spojených s činnosťou siekt Ministerstva vnútra a administratívy Poľskej republiky: „Dňa 18. novembra 1978 v Jonestowne v Guajane vyše 900 členov Svätyne ľudu Jima Jonesa spáchalo hromadnú samovraždu vypitím nápoja s kyanidom...
Rozporuplné názory v čase vrcholného stredoveku (3)
27
míľniky dvoch tisícročí
Wiclef si vytvoril celkom nový pojem Cirkvi. Pápežstvo je podľa neho zbytočné. Jedinou hlavou Cirkvi je Kristus. Pravými členmi Cirkvi sú len tí, ktorí sú bez hriechu, milujú Krista a v duchu Krista konajú. Bez hriechu zostávajú iba tí ľudia, ktorých Boh na to...
Videoreport
Prehra
Markíza | Televízne noviny | 10.12.2009
Report
ŠVAJČIARSKO – Z celosvetového hľadiska sú kresťania najprenasledovanejším náboženským spoločenstvom. Vyhlásilo to Pracovné...
VATIKÁN – Krst mormónov je podľa katolíckeho chápania neplatný. Vyhlásila to Kongregácia pre náuku viery v rozhodnutí uverejnenom v...
BRATISLAVA – Dňa 28. augusta sa minister školstva M. Ftáčnik opäť stretol s predstaviteľmi KBS a ECAV na Slovensku vo veci zavádzania...
AFGANISTAN – Kvôli kresťanskej misijnej práci začali koncom augusta v Afganistane proces proti ôsmim zahraničným pracovníkom...
MNÍCHOV – Najväčšie spohanšťovanie národa sa v súčasnosti uskutočňuje prostredníctvom kreslených seriálov ako Pokémon a Digemon....
MAĎARSKO – Budhisti otvorili 1. júla v Budapešti najväčšie meditačné centrum Maďarska. Centrum umiestnené v bývalom pivovare je...
VATIKÁN – Vatikán dal arcibiskupovi Milingovi ultimátum do 20. augusta. Vo vyhlásení Kongregácie pre náuku viery sa hovorilo, že...
VATIKÁN – Zo Štatistickej ročenky Cirkvi vyplýva, že počet katolíkov z celkového hľadiska na celom svete rastie, avšak v Európe a...
FRANCÚZSKO – Scientologická organizácia podala žalobu na Európsky súdny dvor pre ľudské práva v Štrasburgu proti novému francúzskemu...
VATIKÁN – Zo Štatistickej ročenky Cirkvi tiež vyplýva, že Taliansko napriek všetkým spoločenským zmenám zostáva európskou krajinou s...
KANADA – Luteráni a anglikáni v Kanade sa rozhodli zaviesť medzi sebou úplné eucharistické spoločenstvo. Toto rozhodnutie vyniesla...
NEPÁL – V Nepáli zatkli piatich kresťanských učiteľov s obvinením, že obracali hinduistických žiakov na kresťanstvo. Ako ďalej...
USA – Prezident USA George W. Bush bude onedlho menovať nového mimoriadneho veľvyslanca pre medzinárodnú náboženskú slobodu. Prezident...
VATIKÁN – Medzinárodná rada kresťanov a židov ICCJ sa kvôli kríze okolo Komisie historikov pre výskum úlohy pápeža Pia XII. v...
RAKÚSKO – „Súčasný rozmach ezoteriky je výrazom nového náboženského hľadania a ponuky sú často nebezpečné" - konštatoval rakúsky...
BRATISLAVA – Scientologická cirkev (SC) pôsobí na našom území od začiatku 90. rokov. Až koncom tisícročia vystúpila z tieňa, keď v...
ČESKO / SLOVENSKO – Posvätná kniha moslimov zmizla v ČR z pultov predajní a knižníc. Záujem o Korán vzrastá aj na Slovensku. V istom...
ISLAMABAD – Najvyšší súd vládnuceho afganského hnutia Talibanu dnes obnoví proces s ôsmimi západnými humanitnými pracovníkmi,...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB