Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. (...) Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." (Mt 24, 36 – 42)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 311
1/2002
Najčítanejšie články

Obsah

Editoriál
1
editoriál
Čas je relatívna veličina. Raz sa nám môže zdať, že sa donekonečna vlečie, inokedy si zase ani neuvedomíme, ako rýchlo uplynul. Ani sme sa nenazdali a aj Rozmer vstúpil do svojho 5. ročníka. Aký bude - to, samozrejme, dnes nevieme povedať, avšak budeme sa...
Falošní a praví proroci
2
biblické slovo
Keby vám vtedy niekto povedal: ‚Hľa, tu je Mesiáš, hľa, tamto je‘ - neverte. Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. Vy sa však majte na pozore! Všetko som vám povedal...
Kulty a politika
3
téma
Prvky náboženského učenia a správania boli v živote spoločnosti vždy prítomné. História učí o rôznych stupňoch stotožnenia sa náboženstva s politikou a vzájomného vplyvu oblasti riadenia a vlády na sféru náboženských symbolov, učenia a obradov. Vzťahy...
Pramene waldorfského školstva (1)
8
téma
V posledných desiatich rokoch sme medzi alternatívnymi výchovno-vzdelávacími aktivitami zaznamenali i waldorfské školy, ktoré boli na Slovensku zriadené v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici, Martine a v Košiciach. V niektorých prípadoch vznikli i predškolské typy...
Hinduizmus – korene a súčasnosť (1)
13
téma
Ak chceme uvažovať o vplyve hinduizmu na západnú civilizáciu, musíme si uvedomiť, že stojíme pred jednou z najstarších zachovaných subkultúr, ktorá je zároveň najrozmanitejšia. Práve pre túto rozmanitosť je hinduizmus ťažko obsiahnuteľný a...
Náboženstvo starých Grékov a Rimanov (1)
16
míľniky dvoch tisícročí
Náboženstvo prestupovalo celý život antického človeka. Bolo pevne späté so životom gréckej a rímskej spoločnosti a neodmysliteľnou súčasťou antickej kultúry v období približne od 8. storočia pred Kr. až do konca 4. storočia po Kr. Antické náboženstvo...
Svedectvo o Svedkoch
17
téma
Amerika vytvorila niekoľko kultov, ktoré svojim členom priniesli smrť. Koncom sedemdesiatych rokov v Jonestowne na rozkaz Jima Jonesa vyše 900 ľudí vypilo otrávený nápoj a spáchalo samovraždu. Neskôr sa nepodarilo zabrániť smrti viac než 80 ľudí v texaskom...
Otrokmi falošnej nádeje (3)
21
téma
V poslednej časti môjho príspevku sa pokúsim poukázať na niektoré následky, ktoré sa prejavujú na indoktrinovaných členoch kultu. Letmo sa zmienim aj o spôsoboch, ako pristupovať k týmto ľuďom, aby znovu našli svoju tvár, dôstojnosť a slobodu. Žiaľ, hneď...
Sekta versus rodina
24
téma
Po otvorení hraníc roku 1989 sa problematika siekt a nových náboženských smerov začala týkať aj nás. Vákuum v hodnotovom systéme poskytlo - predovšetkým mladým ľuďom - veľký priestor na dosiahnutie tzv. rýchleho šťastia v podobe užívania drog,...
Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt
27
centrá S
Združenie Integra (vzniklo r. 2000) je neziskové občianske združenie, ktoré svoju pozornosť zameriava predovšetkým na komplexnú primárnu, sekundárnu a terciárnu prevenciu v oblasti pôsobenia zhubných kultov a siekt. Ciele, ktoré si vytýčilo, dosahuje...
Videoreport
Prehra
Markíza | Televízne noviny | 10.12.2009
Report
USA – V americkom Dallase na začiatku februára prebiehal súdny proces, v ktorom hnutie Hare Krišna (Medzinárodná spoločnosť...
FRANCÚZSKO – Dňa 21. februára 2002 sa v Paríži začal súd proti oblastnej parížskej organizácii Scientologickej cirkvi (SC)....
NEMECKO – V nemeckom Bochumi sa 16. januára 2002 začal súdny proces s Danielom Rudom (26) a jeho manželkou Manuelou (23). Manželia sú...
RUMUNSKO – Známy rumunský veštec, mních Arsenei, predpovedal zánik „súčasnej podoby sveta", ku ktorému má dôjsť v dôsledku...
POĽSKO – Rastúcim počtom exorcistov reaguje Katolícka cirkev v Poľsku na rozširujúcu sa scénu sektárov, okultistov a satanistov v...
SOUL – Cirkev zjednotenia, ktorú založil San Mjong Mun, zorganizovala 18. februára 2002 v juhokórejskom hlavnom meste Soul najväčší...
ČÍNA – V Číne pokračuje vlna zatýkania biskupov a kňazov „podzemnej" cirkvi vernej Rímu. Vatikánska misijná tlačová agentúra...
ČESKO – Ostrú kritiku nového českého zákona o cirkvách vyslovil v Štrasburgu predseda Kresťansko-demokratickej únie (KDU) Českej...
SAUDSKÁ ARÁBIA – Po šesťmesačnom väzení za dosť neľudských podmienok vykázala Saudská Arábia 14 kresťanov i s rodinami z krajiny....
VATIKÁN – Počet katolíkov na celom svete stúpol na 1,05 miliardy. Vyplýva to z Pápežskej ročenky 2002, ktorej najnovšie vydanie odovzdali...
AMSTERDAM – Súd v Amsterdame dospel k záveru, že neexistuje nijaký dôvod správať sa k scientológii inak ako k ostatným cirkvám....
MOSKVA – Január je mesiac, v ktorom je podľa novšej tradície ruská pravoslávna cirkev v sociálnej oblasti najaktívnejšia. Dňa 25....
IZRAEL – Situácia kresťanov vo Svätej zemi je podľa slov švajčiarskeho biskupa Pierre Bürchera katastrofálna a dramatická: „Možno...
NEMECKO – Súdny proces s páchateľmi satanskej vraždy v Bochumi - mladým párom zapojeným do satanských praktík - znovu rozpútal...
ŠKÓTSKO – Namiesto Deda Mráza, víl a sobov ponúkali tento rok v Edinburghu deťom na Vianoce čertov, kostry a rakvy. Satan sa detí ani...
NEW YORK – V týchto dňoch hosťuje v hlavnom sídle OSN v New Yorku výstava Svetové náboženstvá – svetový pokoj –...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB