Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 311
2/2002
Najčítanejšie články

Obsah

Editoriál
1
editoriál
Čo sme v predchádzajúcom čísle sľúbili, to sme dodržali. Dostáva sa vám do rúk Rozmer, ktorý má nový, podľa nás dynamickejší dizajn, preto už iba dúfame, že v modernejšom šate zaujme i vás. Avšak zmenou grafického štýlu a typu...
Náš príbeh
2
biblické slovo
Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstiev im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka: Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyroz­právam, čo bolo skryté od založenia sveta. (Mt 13, 34-35)
Oslobodil ma Ježiš Kristus
3
rozhovor
Môže satan v dnešných časoch úplne ovládnuť človeka, zmocniť sa jeho tela? Ukazuje sa, že áno. V jednej z farností Rudy Ślaskiej (neďaleko Katovíc v Poľsku) je taký prípad známy. Mladý človek s pomocou kňaza a veriacich...
Joga a kresťanstvo
8
téma
Medzi mnohé v súčasnosti propagované psychotechniky, ktoré majú „slúžiť na zmenu vedomia", patria: meditácia, autohypnóza, koncentrácia, vizualizácia, transcendentálna meditácia, dianetika, Silvova metóda a iné. Medzi ne sa veľmi často ako element...
Hinduizmus – korene a súčasnosť (2)
11
téma
Rád by som sa ešte aspoň v náznakoch zmienil o vplyve hinduizmu na našu západnú kultúru. Začal sa už na prelome 19. a 20. storočia a najznámejším misionárom z tohto obdobia bol svámi Vivékanánanda, ktorý už roku 1893 predstavil...
Náboženstvo starých Gékov a Rimanov (2)
13
míľniky dvoch tisícročí
Antické náboženstvo je vo svojej podstate konkrétne, triezve a racionálne. To však nevylučuje mystické a iracionálne prvky, ktoré síce existovali vždy, ale skôr len na okraji oficiálnych kultov. Ich rozkvet nastal až v poslednom období antiky,...
Pramene waldorfského školstva (2)
14
téma
Súčasná, pomerne široko dostupná literatúra, ktorej obsahom je waldorfská pedagogika, sa k svojmu ideovému východisku - antropozofii - vyjadruje veľmi rezervovane. Dokumentujú to aj slová Milana Pola v diele Waldorfské školy - izolovaná alternativa, nebo...
Diabol medzi notami
19
téma
Masovokomunikačné prostriedky v posledných rokoch často prinášali správy o vzťahu medzi satanizmom, ezoterikou a modernou hudbou. Hovorilo sa o hudobných nahrávkach, ktoré provokovali k násiliu, samovraždám, užívaniu drog, uctievaniu...
Satanizmus z pohľadu psychológa
22
téma
Pohľad psychológa na tajomný a nebezpečný svet satanizmu a javy s ním súvisiace je viacvrstvový. Svedčí o tom i bohatá odborná literatúra, ktorá sa v posledných rokoch objavila na knižných pultoch. Dva uhly pohľadu na satanizmus sa...
Fenomén Harry Potter
24
téma
Vďaka masívnej podpore médií dnes už azda každý počul o Harrym Potterovi. Táto postavička z tajuplného magického sveta fascinuje deti z celého sveta. Časť ľudí v jej komercializácii vidí zámer určitých protikresťanských kruhov blízkych New...
Magický kult Harryho Pottera
28
téma
Cyklus kníh o chlapcovi, žiakovi školy mágie a čarov, Harrym Potterovi, získal za veľmi krátky čas nesmiernu popularitu takmer na celom svete. Knihy vychádzajú v miliónových nákladoch. Obsah prvej z nich bol spracovaný aj do filmovej podoby. Na...
Pavol Hucík: Parapsychológia z pohľadu kresťanstva
32
recenzia
V čase, keď nás zaplavujú propagácie všelijakých pokútnych návrhov ponúkajúcich nové ideové koncepcie, meditatívne techniky, alternatívne metódy liečenia, zázračné uzdravenia (dokonca aj na diaľku) a zaručené úspešné návody na zabezpečenie...
Videoreport
Prehra
Markíza | Televízne noviny | 10.12.2009
Report
BARCELONA – Konferenciu na tému Deti v sektách zorganizovala v Barcelone Európska federácia pre výskum siekt a  informačných...
BRATISLAVA – U nás neregistrovaná Scientologická cirkev (SC) založila v Leviciach svoju prvú misiu. Ešte do konca roka chce...
MOSKVA – Návrh rezolúcie zmocňujúcej prezidenta Vladimíra Putina zakázať prítomnosť Katolíckej cirkvi v Rusku nezískal dostatočný...
USA – Scientologická cirkev (SC) prehrala 8,7 milióna dolárov (asi 400 miliónov korún) v súdnom spore so svojím bývalým prívržencom....
LIBANON – „Bez rýchleho nastolenia mieru medzi Izraelom a Palestínčanmi nebude možné zastaviť úplný exodus kresťanov zo Svätej...
NOVOSIBIRSK – Všeobecnú škodlivosť príbehov o malom čarodejníkovi Harrym Potterovi už dávno hlásajú puritáni, náboženskí zanietenci...
FREIBURG – Médiá vo švajčiarskom Freiburgu v marci informovali o hrubom porušení slobody názoru na internete. Často používaný...
NEMECKO – Prenasledovanie kresťanov na celom svete v minulých rokoch podľa nemeckej Kresťansko-demokratickej únie (CDU) nabralo rozmery...
MOSKVA – Už len „tradičné" náboženské spoločenstvá, ktoré existujú viac ako 80 rokov a majú vyše milióna prívržencov,...
ŠTRASBURG – Veľmi tesnou väčšinou schválil Európsky parlament (EP) správu s ostrou kritikou cirkví a náboženských...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB