Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. (...) Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." (Mt 24, 36 – 42)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 321
3/2002
Najčítanejšie články

Obsah

Editoriál
1
editoriál
Demokracia. Čo všetko sa dnes za ňou skrýva. Toto čarovné slovko okrem našich politikov obľubujú aj mnohé deštruktívne kulty, ktoré ním veľmi radi obhajujú svoju legalitu. Avšak používajú ho iba jednostranne. Ak si totiž niekto dovolí vyjadriť kritickú...
Slovo o slove
2
biblické slovo
Teraz vás odporúčam Bohu a Slovu jeho milosti, ktoré má silu budovať a dať dedičstvo všetkým posväteným. (Sk 20, 32)
Misionári amerického evanjelia (1)
3
téma
Už niekoľko rokov brázdia naše mestá slušne oblečení mladí muži, ktorí chodia vždy vo dvojiciach, medzi sebou sa zhovárajú po anglicky a na hrudi nosia kartičku s menom. Väčšina ľudí vie, že ide o mormónov, prívržencov Cirkvi Ježiša...
Joga – kresťanská či východná?
7
téma
Aby sa stal poddaným boha Indru a získal samádhi (oslobodenie), stál jogín Pandu po celý deň na jednej nohe. V Bhagavadgíte (v 6. knihe známeho staroindického eposu Mahábhárata) vysvetľuje Krišna Ardžunovi vedomosti týkajúce sa „večnej jogy",...
Cesty islamu (1)
10
téma
Bezprostredne po teroristických útokoch v USA vlani v septembri si celý neislamský svet začal klásť nástojčivé otázky: Čo sa skrýva za slovom „islam"? Čo sú to za ľudia, ktorí vyznávajú toto tak rýchlo sa šíriace náboženstvo? Čo pre moslimov...
Náboženstvo starých Grékov a Rimanov (3)
13
míľniky dvoch tisícročí
Doposiaľ bolo sformulovaných mnoho definícií. Niektoré vidia podstatu náboženstva v stretnutí sa človeka s tým, čo je posvätné a nedotknuteľné (tabu). Iné zasa nachádzajú túto podstatu v pocite závislosti od nekonečna, resp. vo vedomí...
Klamlivý svet psychotroniky
14
téma
Z reklamy na služby psychotronikov jednej z niekoľkých tisícok internetovských psychotronických stránok: „Tu sa dozviete viacej o sebe a vašej budúcnosti - diagnostika vášho zdravotného stavu, profesijné predpoklady, partnerské vzťahy atď....
Aktuálne podoby náboženského synkretizmu (1)
19
téma
Náboženský synkretizmus je jav, ktorý je starý ako religiozita sama. Jeho počiatky však môžeme spoľahlivo registrovať až v období helenizmu. Napriek svojej starobylosti vykazuje i dnes snahu a vitalitu osloviť neoslovených a zneistiť...
Terorizmus v sektách
22
konferencia
Z iniciatívy mesta Ruda Śląska a redakcie časopisu Sekty i fakty sa 14. júna 2002 v Mestskom kultúrnom stredisku v Rude Śląskej (mesto neďaleko Katovíc) konalo medzinárodné sympózium Terorizmus v sektách. Stretli sa na ňom hostia...
Vyhrážky Bratstva Himawanti
25
téma
Mníšske Bratstvo Himawanti je malá, ale v našom kraji pružne fungujúca sekta. V Poľsku pôsobí nelegálne, lebo roku 1995 jej zamietli registráciu s odôvodnením, že predložený štatút je v rozpore s ústavou Poľskej republiky. Bratstvo sa...
Zákulisie Scientologickej cirkvi
28
monitoring tlače
Vzdelávacie kurzy o manažmente, komunikácii či marketingu sú samozrejmosťou takmer v každej väčšej firme. Zamestnávatelia priamo vyžadujú, alebo nepriamo podporujú účasť svojich zamestnancov na jazykových alebo odborných kurzoch. Kvalita...
Lucia Macháčková, Martin Dojčár: Duchovná scéna na Slovensku
32
recenzia
K bohatej spleti literatúry venujúcej sa rôznym náboženstvám, duchovným smerom, hnutiam i prúdom dostupným na slovenskom knižnom trhu pribudol ďalší titul. Tentoraz ide o pôvodný materiál mladých odborníkov Lucie Macháčkovej (politologičky a...
Videoreport
Prehra
Markíza | Televízne noviny | 10.12.2009
Report
VARŠAVA – Poľská polícia vyšetruje osobu, ktorá sa vyhrážala atentátom na pápeža Jána Pavla II. Svätému Otcovi hrozí...
NIGÉRIA – V Nigérii rastú napätia medzi kresťanmi a moslimmi odvtedy, čo tzv. islamský „odvolací súd" potvrdil trest smrti...
RÍM – Po zatknutí štyroch Maročanov a jedného Taliana, ktorí podľa vyšetrovateľov plánovali atentát na Kostol sv. Petronia v Bologni,...
BERLÍN – Podľa názoru odborníkov na sekty sa združenie Univerzálny život (UŽ) pokúša preniknúť do berlínskych organizácií...
VATIKÁN – Dňa 5. augusta Vatikán vylúčil z Katolíckej cirkvi sedem žien, ktoré sa minulý mesiac nechali vysvätiť za kňažky...
ČÍNA – Občianska správa Pekingu vydala balík opatrení na ochranu „normálneho" praktizovania náboženstva. Úpravy vstúpia do platnosti...
LOTYŠSKO – Lotyšský kardinál Janis Pujats pranieroval, že sa novopohanským organizáciám umožňuje prístup do škôl: „Nikomu síce...
BANSKÁ BYSTRICA – Scientológovia rozvinuli svoje aktivity priamo v centre Banskej Bystrice. Rozdávajú ľuďom letáky...
ŠTRASBURG – Komisia Európskej únie sa vyslovila proti umiestňovaniu krížov na stenách svojich úradných miestností. Komisia EÚ je však...
VATIKÁN – Vatikán opäť žiadal verejné uznanie kresťanských hodnôt v Európe. Na konferencii talianskeho katolíckeho časopisu Il...
TOKIO – Prekročilo ľudstvo hranicu k umelým netvorom? Budeme klonovať milióny Frankensteinov? Predstavitelia sekty s názvom...
Po prvý raz po 60 rokoch sa zdá, že súčasná mládež je väčšmi nábožensky založená ako boli predchádzajúce generácie. To je výsledok...
ČESKÁ REPUBLIKA – Český štatistický úrad v utorok 16. júla zverejnil výsledky sčítania ľudí, domov a bytov 2001, ktoré sa...
MOLUKA – Spolunažívanie medzi kresťanmi a moslimmi sa po troch rokoch konfliktu na ostrove Moluka v Indonézii konečne zlepšuje....
BRATISLAVA – Za neprimerané politické zasahovanie do medzinárodnoprávnej suverenity členských a kandidujúcich krajín Európskej únie...
HAITI – Biskup Jean Alix Verrier z Les Cayes sa vyjadril, že Katolícka cirkev na Haiti je vystavená nebezpečenstvu kultu vúdú...
PRAHA – „Teroristické útoky z minuloročného septembra drsným spôsobom vyzvali na reflexiu súčasného sveta. Neboli to títo...
BOLOGNA – Špeciálna jednotka karabinierov v Taliansku tvrdí, že zabránila atentátu na Baziliku sv. Petra v Bologni, ktorý...
PALERMO – Novou vlnou násilia proti cirkvám chce mafia v Palerme zjavne zastrašiť kritických duchovných. Koncom mája spustošila...
BRUSEL – V pondelok 17. júna sa v Bruseli uskutočnilo stretnutie predstaviteľov Konferencie európskych cirkví s reprezentantmi...
BRATISLAVA – Príslušníci Cirkvi zjednotenia, tzv. munisti, sa usilujú získať nových členov medzi mládežou na základných...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB