Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

"Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. (...) Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec." (Mt 24, 4 – 14)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 311
1/2003
Najčítanejšie články

Obsah

Editoriál
1
editoriál
Vo februári uplynulo päť rokov od vydania prvého čísla nášho časopisu. Výročie, ktoré zvádza k melancholickým spomienkam, ale aj k reálnemu bilancovaniu. Spomínam si, že v čase zrodu Rozmeru sa našli i skeptické hlasy predpovedajúce jeho...
Inak zmýšľajúci
2
biblické slovo
V ľude však bývali aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí vnesú skazonosné sektárstvo. Keďže však zaprú aj samého Pána, ktorý ich vykúpil, uvalia na seba rýchlu skazu. A mnohí budú nasledovať ich výstrednosti a potupia cestu...
Na vlnách vesmírnej energie ki
3
rozhovor
Chorý človek. Realita dnešného dňa. Byť zdravý je prianie každého z nás. Veľakrát táto parciálna hodnota má pre nás absolútny význam. Podnikneme čokoľvek, aby sme ju dosiahli. Navštívime lekárov klasickej medicíny a - ak sú bezmocní - zamierime...
Kauza: Raeliáni a klonovanie
6
stanovisko
Na svojom zasadnutí 18. januára 2003 sa zišla Teologická komisia - Subkomisia KBS pre bioetiku pod vedením svojho predsedu Mons. Františka Tondru. Jedným z dôležitých bodov bola i otázka klonovania. Podľa F. Tondru sú v tejto súvislosti stále...
Detská kultúra a mágia
8
monitoring tlače
J. R. R. Tolkien v eseji O rozprávkach zdôraznil, že človek, keďže je stvorený na obraz Boží, má schopnosti, ktoré odrážajú jeho Stvoriteľa. Jedným z týchto darov je „substvorenie": tvoriaci človek môže dávať tvar svetu obývanému...
Kabala
9
téma
Mystické židovské hnutie kabala sa rozvíjalo v 12. storočí v Španielsku a v južnom Francúzsku. Neskôr sa stalo zdrojom pre hnutie chasidov v Nemecku. (Chasidizmus - hnutie zbožných - v mnohom nadviazal na židovskú mystiku. Je to...
Súčasná tvár kabaly
12
rozhovor
Rozhovor s Moše Idelom, profesorom Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme, najväčším súčasným odborníkom a znalcom v oblasti výskumu kabaly, ktorý je spolu s Viktorom Melkom autorom diela Des Chemins de la kabbale (Cesty kabaly).
Duchovné korene alternatívnej medicíny
13
téma
Málokto pochybuje o tom, že zdravotníctvo v Spojených štátoch patrí k najvyspelejším na našej planéte. Napriek tomu v tejto krajine, kde sú k dispozícii najmodernejšie technológie, sú dnes metódy tzv. alternatívnej (alebo...
Okultné pozadie homeopatie (1)
18
téma
Koncom minulého roka STV odvysielala diskusnú reláciu Sféry dôverné na tému homeopatia. Beseda bola zaujímavá, ale prekvapilo nás, že mnohé podstatné skutočnosti v nej vôbec neboli spomenuté. Preto sme sa v redakcii rozhodli, že sa po piatich rokoch...
Kulty v období helenizmu a rímskeho cisárstva (2)
22
míľniky dvoch tisícročí
Podstatnou otázkou v súvislosti s egyptskými božstvami bolo to, čo tieto nové kulty znamenali pre helenistického človeka a prečo si získali takú obľubu. Súviselo to s celkovým procesom helenizácie, ktorá sa ukázala ako rozhodujúci faktor pri...
Taiči – bojové umenie, terapia, alebo náboženstvo?
23
téma
Taiči čuan, tzv. čínsky tieňový box, sa stal populárnym v širokých kruhoch, od Bhagavánových centier až po kresťanské vzdelávacie zariadenia. Je súčasťou rozsiahleho spektra ázijských meditačných foriem - od tichých meditácií typu joga a zen sa...
Mesiáš zo Sibíri (2)
28
téma
Predstavy Sergeja Toropa o ďalšom živote po smrti sú formované ezotericky - hovorí o astrálnom obale mŕtvych, duchoch, paranormálnych javoch, centrách UFO a údajne vie aj o vplyvoch mimozemských svetov na rozvoj ľudstva. Toropova náuka obsahuje...
Vatikán o New Age
32
dokumenty
V tlačovom stredisku Svätej stolice predstavili 3. februára 2003 dokument Ježiš Kristus darca živej vody - kresťanská reflexia o New Age, ktorý vydalo vatikánske vydavateľstvo Libreria Editrice Vaticana. Dokument je plodom interdikasteriálnej spolupráce...
Kresťanstvo odmieta New Age
33
rozhovor
Nedávno vydal Vatikán dokument o New Age. Agentúra Zenit urobila rozhovor so spoluautorkou tohto dokumentu Dr. Teréziou Osoriovou-Gonçalvesovou z Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg, koordinátorkou pracovnej skupiny Sekty a nové náboženské hnutia.
Štěpán Rucki: Alternativní medicína – pomoc, nebo nebezpečí?
36
recenzia
Cieľom publikácie je ukázať biblický postoj k alternatívnej medicíne zasväteným pohľadom erudovaného lékára. Autor rozoberá problematiku alternatívnej medicíny a vzťahu kresťana k týmto liečebným postupom čítavým a zrozumiteľným...
Videoreport
Prehra
Markíza | Televízne noviny | 10.12.2009
Report
NEUBRANDENBURG – 21-ročného muža a jeho 19-ročnú priateľku odsúdil krajský súd v Neubrandenburgu pre satanisticky motivovaný...
„Narodenie prvého klonovaného dieťaťa, ktoré počas Vianoc oznamovali médiá, je s najväčšou pravdepodobnosťou lož," komentuje...
Zástupcovia ôsmich svetových náboženstiev vyzvali v spoločnom vyhlásení ku kritickému preskúmaniu svätých písiem v súvislosti s vojnou...
Vodca raeliánskej sekty Claude Vorilhon sa označuje za „Ježišovho brata". Podľa švajčiarskeho mesačníka Factum je Vorilhon presvedčený,...
ST. PÖLTEN – Za „sekulárnu proticirkev", ktorá sa označuje za humanistickú a tolerantnú, označil rakúsky katolícky teológ R....
TAINACH – „V Koráne sa nachádzajú protirečivé výpovede o užívaní násilia proti odporcom islamu. Historicko-kritický prístup k jeho...
SACRAMENTO – Nadšený výskumník z Kalifornskej univerzity v Santa Barbare J. Gordon Melton si dal námahu a vypracoval...
RUSKO – Ruská vláda vyhlásila vojnu satanistickým sektám v krajine. Zástupca ministra vnútra Alexander Gričanin 18. februára...
VATIKÁN – Pápež Ján Pavol II. prijal na audiencii biskupov z juhu Brazílie, ktorí boli vo Vatikáne na návšteve ad limina....
NEMECKO – Thomasa Gandowa, evanjelického farára zodpovedného za svetonázorové otázky a sekty v Berlínsko-brandenburskej diecéze,...
JAPONSKO – Japonská polícia zatkla skupinu deviatich mužov, ktorí za údajný exorcismus vylákali od svojich obetí milióny jenov. Skupina,...
Zakladateľ sekty raeliánov Claude Vorilhon vyjadril potešenie nad nedávnou publicitou, ktorú získala jeho skupina a pripustil, že správy...
GRÓNSKO – V Grónsku sa dostala do hlbokej krízy niekoľko týždňov pôsobiaca autonómna vláda po rituálnom obrade „očistenia"...
ZAMBIA – Pred novou sektou v Zambii varovali katolícki biskupi krajiny. Ako uvádza biskup Dennis de Jong vo vyhlásení pre tlač, za...
FRANKFURT NAD MOHANOM – Zakladateľ sekty raeliánov Claude Vorilhon označil klonovanie ľudí za prvý krok smerom k dosiahnutiu večného...
VATIKÁN – Správa o narodení prvého klonovaného dieťaťa je znakom „brutálneho" intelektu bez akýchkoľvek ohľadov na etiku či...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB