Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. (...) Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." (Mt 24, 36 – 42)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 283
1/2005
Najčítanejšie články
1 2 3 4 5 6 7

Obsah

Editoriál
1
editoriál
Podľa posledných prieskumov žije v Európe 71 percent ľudí, ktorí veria v Boha. (Najväčšie percento veriacich je v Poľsku, najmenšie v Česku.) Rozdelenie Európanov na veriacich - kresťanov a neveriacich - ateistov pritom dávno neplatí. Podľa triezvych odhadov sa...
Putá závislosti
2
biblické slovo
Všetko mi je dovolené, no nie všetko je osožné. Všetko mi je dovolené, ale ja sa nedám ničím zotročiť. (1 Kor 6, 12)
V područí verného a rozvážneho otroka
3
rozhovor
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia je známa nielen tým, že s obľubou predpovedá rok zániku tohto „skazeného satanovho sveta" (mimochodom ani jeden z troch tipov jej v minulom storočí nevyšiel), ale teokratívne sa štylizuje do roly „verného a...
Náboženská sloboda ako podpultový tovar (1)
7
téma
Pred nejakým časom bol medializovaný osud mladého muža z východoafrického súostrovia Komory. Miestny súd ho poslal na desať mesiacov do väzenia s následnými ôsmimi mesiacmi podmienečného trestu. Dôvod bol prozaický. Od svojho amerického bejzbalového...
Satanizmus – fenomén čiernej revolty (1)
11
téma
Mnohí si myslia, že satanisti, to je tých zopár vyšinutých, ktorí sa schádzajú po nociach, navliekajú si čierne kapucne a na opustených a tmavých miestach potajme konajú svoje špeciálne obrady, pri ktorých satanovi obetujú zvieratá a vzývajú jeho meno....
Kresťanskí heretici v staroveku (1)
15
míľniky dvoch tisícročí
Ranokresťanská cirkev od začiatku pripisovala význam nielen Novému, ale aj Starému zákonu ako zbierke spisov, obsahujúcich svedectvo o jej zvesti. Táto skutočnosť vyniká najmä na pozadí heretických prúdov, ktoré si ľubovoľne vyberali z kresťanskej zvesti len...
Prečo kurz o satanizme a exorcizme?
16
rozhovor
Na Pápežskej univerzite Regina Apostolorum v Ríme sa v polovici februára 2005 konal kurz na tému Satanizmus, exorcizmus a modlitba oslobodenia. Kňazom ponúkol formáciu o vedení duší, ktoré prišli do kontaktu s okultizmom a mágiou. Giuseppe Ferrari, sekretár...
Astrológia a okultizmus – chaotická renesancia náboženstiev
17
rozhovor
José Luis Vázquez Borau, odborník na nové náboženstvá, má vrúcne želanie - kresťania by mali namiesto záujmu o povery a astrológiu postaviť do centra svojho života opäť Ježiša Krista. Tento Španiel je autorom novej knihy Nové náboženské hnutia - New Age,...
Dva tiene v hnutí Hare Krišna
18
rozhovor
Medzinárodná spoločnosť pre uvedomovanie si Krišnu (ISKCON) je hnutím, ktoré vychádza z višnuistickej tradície. V Poľsku sa spočiatku rozvíjalo v kruhoch mládežníckej kontrakultúry, v súčasnosti je registrovaným náboženským hnutím, ktoré sa...
Rôzne tváre agitácie (2)
21
téma
Na začiatku roku 2000 médiá priniesli informácie o inej odnoži sekty rev. Muna, a to o Federácii rodín za svetový mier, ktorá agitovala na cestu do Soulu na „medový týždeň". Na začiatku mal výlet stáť 800 dolárov. Organizátori oficiálne informovali, že je...
Čo poradiť príbuzným?
24
poradenstvo
V minulom čísle Rozmeru sme čitateľom sľúbili, že sa vrátime k referátu, ktorý odznel na medzinárodnej konferencii vo Svätom Jure v júni minulého roka a jeho autorom je PhDr. Zdeněk Vojtíšek, hovorca českej Spoločnosti pre štúdium siekt a nových...
Cieľom je človek
28
poradenstvo
Problematike poradenstva v oblasti kultovej závislosti sme sa až do minulého roka nevenovali tak, ako by si zasluhovala - možno aj preto, lebo na Slovensku nepôsobia profesionálni výstupoví poradcovia a ani skúseností s touto čoraz vyhľadávanejšou službou nie je u...
Listáreň
33
listáreň
Prečo majú sekty na Slovensku taký úspech, keď sa podľa posledného sčítania ľudu hlási až 84 percent ľudí ku kresťanstvu?
Paul Lunde: Islam – Viera, kultúra, dejiny
36
recenzia
Vydavateľ: Ikar, Bratislava 2004, s. 192 „V mene Boha milosrdného, milostivého" - každý moslim by začal touto basmalou, lebo ňou začína každú činnosť. Autor v úvode knihy pripomína Afganistan, Irak a najmä udalosti z 11. septembra 2001 v USA, ktoré postavili...
Videoreport
Prehra
Markíza | Televízne noviny | 10.12.2009
Report
BRUSEL (EPD) – Spomedzi členských štátov Európskej únie má Poľsko najvyššiu priemernú účasť na bohoslužbách. Až 61 % Poliakov...
FRANKFURT NAD MOHANOM (EPD) – Predseda predstavenstva nemeckej spotrebiteľskej organizácie Aktion Bildungsinformation Eberhard Kleinmann...
BERLÍN (EPD) – V súdnom spore o právne postavenie Svedkov Jehovových v Berlíne navrhol najvyšší správny súd vyrovnanie. Vyplýva to...
Zo sociologického prieskumu v 14 krajinách Európy, ktorý uverejnil magazín Readers Digest, vyplýva, že viera v Boha je dôležitá pre 71 %...
NEMECKO – Sporný teológ Hans Küng neuspel so svojou ideou založiť svetový medzináboženský kláštor. Tento profesor teológie z nemeckého...
GÖTTINGEN (EPD) – Spoločnosť pre ohrozené národy v Nemecku sa vo svojom vianočnom posolstve obrátila na 30 západoeurópskych vlád. Vo...
Nijakú inú možnosť nemali - Mosúl museli opustiť v priebehu niekoľkých hodín. Ráno ležal pred dverami kus papiera s jednoznačným...
IRAK – Útok na arménsky katolícky kostol a Chaldejský biskupský úrad v Mosule 7. decembra 2004 bol posolstvom, ktoré chceli dať teroristi...
DARMSTADT (EPD) – Obdobie relatívne pokojného spolužitia rozmanitých kultúr, ktoré sa v nemecky hovoriacej Európe označovalo ako...
BRUSEL – Hľadať cestu k mieru alebo aspoň k dialógu medzi islamom a judaizmom sa v Bruseli pokúša stovka duchovných z celého sveta....
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB