Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 299
4/2005
Najčítanejšie články
1 2 3 4 5 6 7

Obsah

Editoriál
1
editoriál
Iba pred niekoľkými dňami sme prežívali advent. Nie, nebojte sa, nechcem hovoriť o konzumizme a komercializme vianočných sviatkov, hoci i táto tak často pretriasaná téma má svoje opodstatnenie. Skôr ma zaujala skutočnosť, koho to vlastne očakávame? Akého, a...
Recepty na šťastie
2
biblické slovo
Lebo mnohí, o ktorých som vám často hovoril, a teraz aj s plačom hovorím, žijú ako nepriatelia kríža Kristovho. Ich koniec je záhuba, ich bohom je brucho, slávou hanba a myslia iba na to, čo je pozemské. (Flp 3, 18–19)
Islam v Európe – úskalia a vízie
3
rozhovor
Po tragických udalostiach súvisiacich s ozbrojenými útokmi a sociálnym napätím v západnej Európe, ktoré sa spájajú s radikálnym islamizmom, dochádza v rámci mnohých diskusií k zjednodušovaniu a zovšeobecňovaniu zložitého problému vzájomného súžitia...
Festival všemocných energií
6
reportáž
V Skutkoch apoštolov sa spomína Veľká sila, ktorú využíval mág Šimon v Samárii a ohromoval tunajší ľud tým, že robil čary1. Evanjeliové posolstvo ich význam bližšie nekonkretizuje. Môžeme však predpokladať, že jeho zázraky sa museli dotýkať...
Vesmírni ľudia z ríše Fantázie
11
téma
Bratislava bola v posledných týždňoch zahltená desiatkami plagátov a bilbordov pozývajúcich na stretnutie s našimi priateľmi z kozmu - Vesmírnymi ľuďmi. Ich sugestívne odkazy sú nám dôverne známe i z elektronickej pošty, ktorú ich propagátori hromadne...
Duchovná hudba New Age
15
téma
Hudobná terapia - ako tvrdí Alice Baileyová, označovaná ako prorokyňa New Age - je súčasťou prípravy na Nový vek (New Age). Je to jeden z najvplyvnejších prostriedkov nových ideí tohto hnutia, veľmi mocne pôsobiaci na ľudí.
Pôsobenie liečiteľských kultov v krajinách bývalého ZSSR (2)
18
zo zahraničia
V predchádzajúcom čísle sme informovali o skupine združujúcej sekty, ktorých hlavným cieľom je uzdravovanie. Opísali sme činnosť pseudoliečiteľov, ako sú napríklad Nadežda Antonenková, Boris Zolotov či skupina Mirzakarima Norbekova. Ako príklad siekt, pre...
Návrat do života
21
poradenstvo
Osobná skúsenosť so sektou je u každého človeka iná. Vychádzajúc z faktov môžeme povedať, že sú ľudia, ktorí sa síce vnárajú do meditačných techník, ale hneď sa nesťahujú do ášramu; iní sú naopak schopní rýchlo sa vzdať všetkého, čo majú -...
Náboženstvo na streche sveta (2)
26
téma
V minulom čísle sme si priblížili obdobie, keď sa Tibet stretáva s budhizmom a prijíma ho ako nové náboženstvo. V dnešnom pokračovaní si povieme o jeho rozvoji po Atíšovej reforme - o hlavných školách tibetského budhizmu a živote v kláštoroch. Aby sme...
Sekty a kulty vo východnej Európe (1)
32
konferencia
V dňoch 14. – 16. novembra t. r. sa na zámku Wendgräben (v školiacom a konferenčnom stredisku nadácie Konráda Adenauera) neďaleko nemeckého mesta Magdeburg konal už tretí východoeurópsky ekumenický seminár s názvom Sekty a kulty vo východnej Európe. Na...
Kresťanskí heretici v staroveku (4)
35
míľniky dvoch tisícročí
Oficiálne uznanie kresťanstva zo strany rímskeho štátu roku 313 väčšina kresťanov privítala, ale objavili sa i kritici. Tak to bolo v severnej Afrike v prípade donatistov, podľa ktorých by sa cirkev nemala zmierovať so štátnou mocou a s okolitým svetom vôbec....
Listáreň – Kineziológia
36
listáreň
Dostali sme do školy ponuku na kurz kineziológie pre učiteľov. Po absolvovaní by sme mali dokázať lepšie pomáhať žiakom zvládať problémy v učení i správaní. Napíšte nám o tejto metóde viac, aby sme dokázali posúdiť jej užitočnosť a rozhodnúť sa, či...
Videoreport
Prehra
Markíza | Televízne noviny | 10.12.2009
Report
Mala by sa moslimská menšina v západných štátoch prispôsobiť hodnotám väčšiny a reformovať sa? Teroristické útoky v Londýne, ktoré v...
BELGICKO – Belgické centrum pre pozorovanie siekt varovalo pred nebezpečenstvom, ktoré hrozí prívržencom siekt pre praktiky týchto...
USA – Americké ministerstvo zahraničných vecí (MZV USA) vydalo výročnú správu, v ktorej hodnotí náboženskú slobodu v 197...
PAKISTAN – Stovky kresťanov museli sláviť bohoslužby pod holým nebom. Po fámach o znesvätení Koránu kresťanom rozhorčení...
VIETNAM – Medzinárodná spoločnosť pre ľudské práva (IGFM) kritizovala rast útokov miestnych orgánov proti príslušníkom kresťanskej...
Pri príležitosti zatknutia kresťanského vedúceho domova v Indii pranieruje Medzinárodná spoločnosť pre ľudské práva (IGFM)...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB