Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

"Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. (...) Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec." (Mt 24, 4 – 14)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 187
3/2006
Najčítanejšie články
1 2 3 4 5 6 7

Obsah

Editoriál
1
editoriál
Vo svete čoraz častejšie silnejú rozličné prejavy nespokojnosti, násilia a fanatizmu - a to i náboženského. Mnohí z toho majú obavy. A opodstatnené, pretože, žiaľ, ľudia sú nepoučiteľní. Pre lásku k tomu, v koho tak...
Ohlasovatelia falošného evanjelia
2
biblické slovo
Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovou milosťou, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. Iného evanjelia však niet. Ibaže niektorí robia medzi vami zmätok a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. Ale keby sme hlásali aj my, alebo čo aj anjel...
Scientollywood – raj pre bohatých
2
téma
Medzi znalcami tejto témy koluje originálna prezývka Scientollywood, ktorú v roku 1993 vymysleli Karol Hermann a Karol Maier, aby ňou vyjadrili vplyv scientológie, ktorý má v zábavnom priemysle, najmä v Hollywoode.
Alternatívne liečiteľské metódy
6
rozhovor
Alternatívne liečiteľské metódy s presahom do náboženstva - to bol názov odbornej konferencie, ktorú 18. - 19. septembra 2006 v Bratislave zorganizoval Ústav pre vzťahy štátu a cirkví. Pri tejto príležitosti sme oslovili dvoch účastníkov...
Špirála kríz a násilia (1)
9
téma
V pondelok 20. marca 1995 o 8. hodine ráno cestovalo päť členov japonskej náboženskej skupiny Óm šinrikjó v piatich rozličných vlakoch tokijského metra. Vlaky sa mali stretnúť asi o štvrť na deväť na stanici Kasumigaseki, ktorá sa nachádza...
Čia voľba a čie svedomie?
13
téma
Svedkovia Jehovovi sú ako skupina známi svojím odmietavým postojom ku krvným transfúziám. Málo sa však vie, že mnohí z nich sa ocitli v pasci vlastného náboženského systému, a hoci s náukou o odmietaní krvi nesúhlasia, nemôžu svoj...
Sekty a závislosť (3)
17
téma
V minulom čísle sme hovorili o probléme kontroly mysle a to z troch aspektov: z hľadiska kontroly správania, myslenia a emócií. Tento proces sa však neobmedzuje iba na ne, dopĺňa sa aj o štvrtý, nemenej dôležitý aspekt –...
Fóbie – okovy závislosti
20
poradenstvo
Keď uvažujeme o závislosti od sekty, hľadáme v prvom momente odpoveď na otázku, ako je to možné, že v nich ľudia veria rôznym nezmyslom. Prečo sa inteligentní a vzdelaní členovia nechajú zastrašovať ich vodcami a prehliadajú logiku....
Novopohanstvo – živenie mŕtvej tradície (2)
24
téma
Úvodný článok na tému novopohanstvo sme v predošlom čísle venovali povahe a rozčleneniu tohto zväzku nových náboženských hnutí a v jeho druhej polovici najstaršej z novopohanských tradícií - tradícii Keltov. Navrhli sme päť...
Mágia v minulosti a dnes (1)
28
téma
Mágia je dnes natoľko sprofanovaná, že sa s ňou stretávame takmer na každom kroku. Vo svojej komerčnej podobe sa stala súčasťou bežného života; nezriedka sa prezentuje na televíznej obrazovke či rôznych seminároch a ezotericky ladených podujatiach....
Neveríš v satana, zomrieš!
32
monitoring tlače
Satanizmus na Slovensku prežíva boom. Jeho prívrženci, niekedy doslova deti, nemajú problém v mene satana vraždiť. Brat so sestrou a ich kamarát zabili sesternicu iba preto, lebo neverila v satana a odmietla sa zúčastniť na okultných rituáloch....
Kresťanskí heretici v staroveku (7)
33
míľniky dvoch tisícročí
Po smrti Jána Chryzostoma-Zlatoústeho (344 - 407), ktorý počas svojho pôsobenia v Carihrade upevnil víťazstvo Nicejského vyznania viery, bola celá prvá polovica 5. storočia poznamenaná teologickými spormi vyvolanými Nestoriovým učením. V Nicei bolo...
Listáreň
35
listáreň
Chcem sa opýtať, či máte nejaké informácie o náboženskom spoločenstve Manna pôsobiacom v Banskej Bystrici. Vstúpil tam môj priateľ a zaujímalo by ma, či to náhodou nie je nejaká sekta.
Videoreport
Prehra
Markíza | Televízne noviny | 10.12.2009
Report
BERLÍN – Popri nemeckom zväze filológov vydal teraz výzvu na ochranu detí pred scientológiou aj Nemecký zväz učiteľov. Ide...
JAPONSKO – Potom, čo 15. septembra japonský najvyšší súd s konečnou platnosťou rozhodol o vykonaní trestu smrti nad...
NAIROBI (ENI) – Na podnet predstaviteľov cirkví v Keni rozložili tamojšie úrady radikálnu sektu Dom Jahveho. Jej kazatelia hlásali...
Praha – Policajti považujú za vysoko pravdepodobné, že peniaze, ktoré vytunelovala konkurzná mafia okolo bývalého sudcu Jiřího Berku...
KRÁĽOVSKÝ CHLMEC – Za šarlatána a člena čudnej sekty považujú susedia 34-ročného Arnolda V., ktorého vo štvrtok večer...
USA – Lídra mormónskej sekty Warrena Steeda Jeffsa, ktorý je na zozname desiatich najhľadanejších osôb amerického Federálneho úradu...
MOSKVA – Ruský súd dnes vypočúva vodcu náboženskej sekty, ktorý čelí obvineniam z podvodu – sľúbil totiž pozostalým,...
© Rozmer 1998 – 2018
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB