Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Nech vás nikto nezvedie prázdnymi rečami. Lebo na neposlušných synov za to prichádza Boží hnev. Nemajte s nimi nič spoločné. Lebo kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi a nemajte účasť na neplodných skutkoch tmy; radšej ich odhaľujte." (Ef 5, 6 – 11)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 272
3/2007
Najčítanejšie články
1 2 3 4 5 6 7

Obsah

Editoriál
1
editoriál
Na Slovensku je to skrátka tak! - túto okrídlenú frázu vyjadrujúcu rezignáciu z abnormalít všakovakého druhu, ktoré nám dennodenne „spríjemňujú" život a na ktoré si už pomaly, ale isto začíname zvykať, počuť čoraz častejšie. A tak nás...
Samoľúbi roztlieskavači svojho ega
2
biblické slovo
Beda vám, ak by vás všetci ľudia chválili. Veď práve tak robili ich otcovia falošným prorokom. Ale hovorím vám, svojim poslucháčom: Milujte svojich nepriateľov! Robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. Žehnajte tým, ktorí vám zlorečia a modlite sa za...
Školská rodová alternatíva
2
kauza
Viete si predstaviť jedenásťročné deti skladajúce maturitnú skúšku a v pätnástich rokoch sú z nich hotoví vysokoškoláci? Tak takéto možnosti sa otvárajú už v tomto roku aj pre našich žiakov. Naša nová školská alternatíva je...
Ako odpovedať svedkom Jehovovým
8
téma
Náukový systém Strážnej veže je z veľkej časti založený na opozícii voči kresťanským cirkvám. Je však argumentácia svedkov Jehovových (SJ) taká dokonalá, že môžu všetkých ostatných veriacich označovať za bludárov? Ako by obstáli v diskusii...
Majstri skomolených citácií
13
téma
Svedkovia Jehovovi (SJ) sú známi ako veľkí znalci Biblie. Avšak väčšinu toho, čo poznajú, čerpajú z vlastných literárnych prameňov. Pokiaľ s nimi budeme viesť dlhší rozhovor, zistíme, že ich vedomosti sú vcelku povrchné: niekoľko naspamäť...
Mylné publikácie neomylného Božieho spojenia
17
téma
Pre publikácie svedkov Jehovových (SJ) je príznačný istý veľmi pozoruhodný jav, ktorý možno označiť paradoxným termínom omylná neomylnosť. Tento jav viac-menej spočíva v tom, že vtedy, keď sa už nedá poprieť fakt, že došlo k akémusi omylu,...
Gnosticizmus v staroveku a dnes (2)
21
téma
Čo je vlastne gnosticizmus? Naozaj je možné, že ide len o istý historický jav, fenomén dejín náboženstva z obdobia neskorej antiky? Alebo je to akési večné naladenie rozumu, bezčasové rozpoloženie ľudského ducha? Ako v prospech jedného, tak...
Zoroastrizmus – starobylé náboženstvo Iránu
26
téma
Zoroastrizmus alebo tiež zarathuštrizmus, pársizmus či mazdaizmus je predislamské náboženstvo Iráncov. Názvy pochádzajú od mena proroka Zarathuštru, prípadne jeho gréckej verzie Zoroaster, alebo od pomenovania, ktoré Iránci dostali v Indii, kam emigrovali...
Intervencia v oblasti siekt
31
poradenstvo
Konzultácia v oblasti reformy myslenia1 je dobrovoľná, časovo obmedzená, stručná informácia, akýsi výchovno-vzdelávací proces založený na úctivom zdieľaní poznatkov členom vykorisťovateľsko-manipulačných skupín všeobecne nazývaných...
Massimo Introvigne spomína na Johannesa Aagaarda
34
spomienka
Pred časom som si na stránkach Dingiru povzdychol nad nedobrými vzťahmi medzi zástupcami jednotlivých pozícií pri štúdiu alternatívnej religiozity (konkrétne medzi tábormi „sektobijcov" na jednej strane a „obhajcov siekt" na strane druhej), ktoré zasahujú...
Emil Páleš: Angelologie dějin 1
35
recenzia
Vydavateľ: Sophia, Bratislava 2004, s. 480 Na angelológiu, ktorá sa v monoteistických náboženstvách zaoberá duchovnými bytosťami medzi Bohom a naším hmotným svetom, dnes cirkvi zabúdajú, podľa všetkého im nevenujú mnoho pozornosti ani židovskí či...
Stredoveké herézy vo východnej cirkvi (3)
36
míľniky dvoch tisícročí
Kým židovstvo, ale aj islam zavrhovali uctievanie obrazov ako prejav pohanstva, kresťanská cirkev, zvlášť východná, nevidela v úcte k obrazom nič pohanské, ani prejav nízkej ľudovej zbožnosti. Naopak od 6. storočia kládla veľký dôraz na ikony...
Videoreport
Prehra
Markíza | Televízne noviny | 10.12.2009
Report
Tohtoročný držiteľ kultúrnej ceny slobodomurárov je teológ a religionista prof. Hans Küng. Zakladateľ a prezident nadácie...
ČÍNA – V snahe upevniť kontrolu nad tibetským budhizmom (lamaizmom) Čína dnes vyhlásila, že komunistická vláda má výhradné právo...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB