Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. (...) Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." (Mt 24, 36 – 42)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 331
4/2007
Najčítanejšie články
1 2 3 4 5 6 7

Obsah

Editoriál
1
editoriál
Šamanizmus, hinduizmus, tantrizmus, druidizmus, joga, tarot, kabala... Čo majú tieto starobylé -izmy a praktiky spoločné, keď ich zvykneme v ich najrozmanitejších súdobých mutáciách - spoločne s dnešnými kultmi a smermi - označovať jednotným...
Mýtická železná brána
2
biblické slovo
Vyhýbaj sa bezbožným prázdnym rečiam, lebo takíto ľudia budú čoraz viac postupovať v bezbožnosti. Ich slovo sa bude rozožierať ako rakovina. (2 Tim 2, 16–17)
Šamanizmus
2
téma
Národné galérie Veľkého paláca v Paríži usporiadali roku 2000 expozíciu Duchovia, zlato a šaman venovanú umeniu šamanov. Šamanizmus je systém, ktorý ľudia vymysleli, aby im pomáhal vysvetľovať svet, dávať mu zmysel, a predovšetkým moc...
Moja tŕnistá šamanská cesta
8
svedectvo
Pre súčasnú postmodernú dobu je typická renesancia rozličných prírodných kultúr a náboženstiev. Šamanizmus nie je výnimkou, ba čo viac, stáva sa čoraz vyhľadávanejšou atrakciou rôznych ezoterických festivalov a získava si svojich skalných...
V mechanizmoch hospodárstva
14
téma
Mnoho siekt vykonáva hospodársku činnosť. Robia to prinajmenej z dvoch dôvodov: aby získali finančné prostriedky a tiež nových členov a stúpencov. Možno predpokladať, že od ľudí pracujúcich v podnikoch, ktoré sekty vlastnia, sa očakáva...
Ježiš, alebo verný a rozvážny otrok
18
rozhovor
Raymond Franz je autorom celosvetovo známej knihy Kríza svedomia. Pri príležitosti uvedenia českého vydania svojej druhej knihy Hľadanie kresťanskej slobody navštívil počas svojho európskeho turné Prahu, kde zodpovedal niekoľko otázok. Dnes 85-ročný Franz je...
Kult zvodnej Anastázie
23
téma
Lebo príde čas, keď ľudia neznesú zdravú náuku, ale podľa vlastných žiadostí budú sa zháňať za učiteľmi, pretože majú svrbľavé uši, a odvrátia sluch od pravdy, no priklonia sa k bájkam. (2 Tim, 4, 3–4
Záhadná škola v osade Bindt
28
kauza
V predošlom čísle sme písali o súkromnom gymnáziu v Hnilčíku - osade Bindt, tzv. rodovej škole, ktorá začala pôsobiť v septembri. Odvtedy uplynulo iba pár mesiacov, avšak udalosti nabrali rýchly spád, čo pritiahlo pozornosť mnohých...
Joga – je skutočne pre kresťana?
30
téma
Pred troma rokmi vyšiel v týždenníku Wprost článok od autorov Pavla Zarzeczného a Piotra Krzyżanowského s názvom Joga dodáva silu, ktorý sa začína slovami benediktína pátra Jána Berezu: „Za výmysel satana môžu jogu pokladať iba dvestopercentní...
Čas nám za pravdu dal…
35
rozhovor
V Bratislave sa 5. – 7. októbra konal 6. ročník Svetového mierového fóra, ktorého iniciátorom bol známy kontroverzný guru a autor systému Joga v dennom živote Paramhans Svámi Mahéšvaránanda. Práve toho systému, čo sa tak vehementne pred...
Stredoveké herézy vo východnej cirkvi (4)
36
míľniky dvoch tisícročí
Vplyv mníšskeho stavu vo verejnom živote Byzantskej ríše v 8. storočí stále rástol. Mentalita mníšskej zbožnosti, odvrátená od svetských záujmov, sa dostávala do rozporu so záujmami cisárov a štátu. Cisár Lev III. zotrvával na starej zásade...
Videoreport
Prehra
Markíza | Televízne noviny | 10.12.2009
Report
Vo svojom sídle na newyorskom predmestí Queens zomrel 11. októbra t. r. na infarkt známy 76-ročný duchovný vodca Šrí Činmoj. Stál na čele...
Dvadsaťdeväť prívržencov sekty Pravá ruská pravoslávna cirkev vrátane štyroch detí (z toho jedno len 18-mesačné!) je od 7. novembra...
© Rozmer 1998 – 2020
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB