Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. (...) Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." (Mt 24, 36 – 42)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 213
1/2008
Najčítanejšie články
1 2 3 4 5 6 7

Obsah

Editoriál
1
editoriál
Humanizmus, kreativita, inovované pedagogické metódy, osobný prístup učiteľa k žiakovi - to sú všetko heslá, ktoré sprevádzajú tvorbu a uvedenie nového školského zákona do praxe. Samy osebe sú zmysluplné a nik nemôže namietať voči tomu, ak...
Veda a lživeda
2
biblické slovo
Všetko skúmajte, dobrého sa držte! Všetkého zlého sa vystríhajte! A sám Boh pokoja nech vás skrz-naskrz posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony. Verný je Ten, ktorý vás povoláva; On...
Mandala – psychologická technika, či náboženská iniciácia?
2
téma
Čoraz častejšie počuť, a to nielen v oblasti psychológie, ale i pedagogiky, slovo pochádzajúce zo sanskrtu - mandala. Ukazuje sa totiž, že rozmanité tzv. mandaly vo forme farebných kruhov sa dnes propagujú v školách ako univerzálne,...
Svet ako v pokrivenom zrkadle
8
rozhovor
V predošlom čísle sme uverejnili svedectvo ženy, ktorá strávila niekoľko rokov v spoločenstve tuzemských „šamanov", čo sa jej takmer stalo osudným... Niekoľko mesiacov sa spamätúvala z následkov, ktoré na nej tento pobyt zanechal, a o svoju...
Hľadanie brány do nebies
13
téma
V 90. rokoch 20. storočia bol západný svet znepokojený násilnými udalosťami, v ktorých hrali hlavnú úlohu do toho času takmer neznáme, malé a okrajové náboženské hnutia. Spojené štáty veľmi dlho vyšetrovali násilie, pri ktorom zahynulo 74...
Učenie v hladine alfa
19
téma
Príjemné prostredie dotvárali pohodlné kreslá. V ich strede bol veľký konferenčný stolík a na ňom ponúkajúce sa vianočné koláčiky a cukríky. Dobrú atmosféru prezrádzali i prázdne a nedopité šálky od kávy a čaju. Okrem...
Deti v sektách (1)
22
téma
Príčiny vstupu do siekt môžu byť veľmi rozmanité. No nech sú pohnútky akékoľvek, človek toto rozhodnutie urobí slobodne. Neplatí to však pre deti, ktoré sa do sekty už narodili a musia sa podriadiť spôsobu života náboženskej spoločnosti. V sérii...
Steinerov duch vo waldorfských školách
27
rozhovor
Už niekoľko rokov i na Slovensku pôsobí viacero školských alternatív vychádzajúcich z inovovaných netradičných pedagogických metód a prístupov. V súčasnosti sa však ukazuje, že ich zámerom nemusí byť iba proklamovaná tvorivosť...
Sú naozaj waldorfské školy nereligiózne?
31
téma
Na jar roku 1919 bol v Stuttgarte z iniciatívy Emila Molta, riadiaceho fabriku na cigarety Waldorf-Astoria, založený okultný pedagogický systém, ktorý je dnes známy ako waldorfský.1 Práve vtedy Molte navrhol Rudolfovi Steinerovi, tvorcovi...
Náboženské hnutia pred reformáciou (1)
36
míľniky dvoch tisícročí
V 14. storočí, najmä v Čechách a v Nemecku, sa objavujú náboženské hnutia, v ktorých badať silnejúce tendencie odporu voči inštitučnej cirkvi. Spoločným znakom týchto zoskupení je to, že sú ľudové, hoci vo svojich radoch majú aj...
Videoreport
Prehra
Markíza | Televízne noviny | 10.12.2009
Report
BERLÍN – Úrady v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko zatvorili v pondelok s okamžitou platnosťou materskú školu, ktorú...
NEW YORK (ENI) - Podľa najnovšej štúdie náboženského zloženia v USA sa protestanti v Spojených štátoch čoskoro môžu stať...
VATIKÁN - Na základe otvoreného listu Spoločné slovo, ktorý podpísali 138 moslimskí predstavitelia, sa vo Vatikáne stretla delegácia...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB