Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

"Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. (...) Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec." (Mt 24, 4 – 14)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 312
4/2009
Najčítanejšie články
1 2 3 4 5 6 7

Obsah

Editoriál
1
editoriál
Ľudský život plynie ako voda. Ani sa človek nenazdá a z dieťaťa je starec. Mnoho našich blízkych sa zmenilo, alebo ich jednoducho už niet. Je to prirodzené, ale stále si na to akosi nemôžeme zvyknúť. Takmer dennodenne sme konfrontovaní so smrťou, ale...
Kresťan v meniacej sa Európe
2
biblické slovo
Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval...
Nebeský Jeruzalem, alebo kráľovstvo Astraie? (5)
2
téma
Niektorí bádatelia považujú USA za avantgardu a epicentrum civilizácie, do ktorej politických základov bol položený princíp starovekej Judey a do jeho duchovného fundamentu slobodomurárska ideológia s jej mystikou, symbolikou, religióznymi...
Objavme skutočnú slobodu
10
rozhovor
Pred dvadsiatimi rokmi kresťania vo východnej Európe dosiahli slobodu a za ohlasovanie Krista ich už nikto neprenasleduje. Je náš starý kontinent odvtedy naozaj duchovne zrelší? A čo kresťania - sú vnútorne slobodnejší a zapálenejší pre šírenie...
Deti v sektách (8)
13
téma
Vychovávajte vaše deti vo vedomí, že Boh je život. Poučujte vaše deti, že Boh je všetko vo všetkom, že bez Boha nemôže nič byť, že Boh, život, vo všetkom pôsobí. (Liobani, 1986, s. 6). Tento citát charakterizuje hodnotový systém a princíp výchovy...
Krízy a nádeje letnično-charizmatického hnutia (2)
19
téma
V prvých tridsiatich rokoch 20. storočia vzniká v USA množstvo letničných cirkví, ktoré explozívne rastú. Patrí sem predovšetkým Assemblies of God (1914), Church of God in Christ (1914), Church of God (1919) a The Foursquare Gospel Church (1927). Zatiaľ...
Postmodernistická podpora alternatívnej medicíny
25
téma
Postmodernizmus je súčasne filozofiou i kultúrnym trendom. Ako filozofia je niekedy hermetický, inokedy nejasný. Istý filozof to vyjadruje takto: „Postmodernizmus zahŕňa príliš veľa rozmanitých postojov, pričom neponúka argumenty (...) a zostáva akoby...
V zajatí extrémizmu
31
téma
Čoraz častejšie si dnes kladieme otázku, aký vzťah existuje medzi náboženstvom a násilím. Predstavy deštrukcie a násilia sú prítomné v náboženských symboloch, rituáloch i v mytológii a história nám najlepšie ukazuje...
Na vlnách internetu
36
monitoring webu
V tejto obnovenej rubrike by sme vám chceli postupne predstavovať webové stránky organizácií (neziskových, štátnych i cirkevných) zaoberajúcich sa nebezpečnými sektárskymi spoločenstvami a praktikami u nás a vo svete. Sú medzi nimi...
Monika Zaviš: Repetitórium z religionistiky 1
39
recenzia
Publikáciu vydala Univerzita Komenského v Bratislave ako vysokoškolskú učebnicu Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK. Autorkou je odborná asistentka na Katedre filozofie a religionistiky ThDr. Monika Zaviš, PhD. K dosiaľ používaným skriptám profesora...
Sektárske prúdy v období reformácie (4)
40
míľniky dvoch tisícročí
Novokrstenci sa šírili najmä v Nemecku pod vplyvom Andreasa Karlstadta a Tomáša Müntzera. Vo Švajčiarsku bol ich predstaviteľom Konrad Grebel z Zürichu. V roku 1524 sa objavili prvé prípady ich odpadnutia od cirkvi. Pokrstené deti vyhlasovali za...
Videoreport
Prehra
Markíza | Televízne noviny | 10.12.2009
Report
Rakúsky spolkový kancelár W. Faymann sa jednoznačne vyslovil za ponechanie krížov na rakúskych školách. „Kríž ostane v triede. Nik...
PARÍŽ – Francúzsky súd uznal Scientologickú cirkev (SC) a štyroch z jej lídrov vinnými z podvodu, avšak činnosť...
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) prišla so zatiaľ najdôraznejším varovaním pred homeopatickými prípravkami, ktoré by sa...
Pele-mele
JAPONSKO – Mijuki, manželka japonského expremiéra, vo svojej knihe Very Strange Things I‘ve Encountered (Veľmi zvláštne veci, ktoré...
PAPUA-NOVÁ GUINEA – Policajti v exotickom štáte Papua-Nová Guinea márne pátrajú po mužovi, čo dedinčanom sľúbil, že keď...
TALIANSKO – Stúpenci sekty Damanhur si v Taliansku vybudovali vlastné mesto, vrátane podzemného labyrintu, a veria na cestovanie...
ARIZONA - Vyše 50 nasledovníkov duchovného guru Jamesa Arthura Raya strávilo 8. októbra 50 dní postením, vylúčením spánku...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB