Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 283
1/2011
Najčítanejšie články
1 2 3 4 5 6 7

Obsah

Editoriál
1
editoriál
Nedávne tragické udalosti v Japonsku v nás vyvolávajú hlboký súcit. Ale taktiež pocit určitej bezmocnosti a zraniteľnosti. V takýchto chvíľach si viac ako inokedy uvedomujeme naše ľudské hranice a zmocní sa nás neopísateľná...
Neodbytní proroci skazy
2
biblické slovo
No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď...
Očakávanie konca – chiliastické a apokalyptické kulty (1)
2
téma
Chiliazmus, milenarizmus či učenie o tisícročnom Božom kráľovstve sa objavilo už v predkresťanskej ére, keď mnohí Židia nevideli v očakávanom Mesiášovi len vykupiteľa od hriechov, prekliatia a smrti, ale najmä pozemského kráľa, ktorý na...
Nové náboženské hnutia a deti
10
téma
V 60. rokoch minulého storočia na Západe značne narástol počet nových náboženských hnutí a tento (pre mnohých prekvapivý) nárast vyvolal v niektorých západných spoločnostiach stav tzv. morálnej paniky. Na konci 90. rokov bola už spoločenská mienka...
Deti v sektách (13)
15
téma
Sri Chinmoy (Šrí Činmoj), podľa vlastných slov „plne realizovaný duchovný Majster" - muž, ktorý sa hrdí bohatou literárnou a hudobnou činnosťou, úspechmi vo vzpieraní a behu i známosťou s význačnými osobnosťami. Niektorí kritici však...
Krízy a nádeje letnično-charizmatického hnutia (7)
21
téma
Hnutie Vinica má víziu lokálnej a globálnej misie. Existuje tu idea tzv. „evanjelizácie mocou". Typická je preň neformálna bohoslužba s modernou hudbou a službou uzdravovania a rozvoj chariziem v živote svojich členov. Na jeho čele stál mnoho rokov...
Rómovia a roma čakra
26
téma
V súčasnosti sa veľa hovorí o pastorácii Rómov. A neostáva iba pri slovách. Dôležité miesto v tejto misijnej činnosti majú i mnohí mladí nadšenci, zväčša študenti. Tí pri vykonávaní tohto poslania prichádzajú do kontaktu...
Sekty a denominácie v 16. – 19. storočí (1)
31
míľniky dvoch tisícročí
Počas reformácie vznikli dva druhy evanjelických cirkví: luteránske cirkvi augsburského vyznania a reformované (kalvínske) cirkvi helvétskeho vyznania. Obidve vychádzali zo spoločného základu: z Písma svätého a z evanjelia Ježiša Krista....
Deň otvorených dverí na pražskej WŠ – osobná skúsenosť
32
zo zahraničia
Moja nevesta sa s výhľadom na budúce umiestnenie vnučky do nejakej alternatívnej školy pred časom dostala do kontaktu s waldorfským školstvom a čoskoro potom aj s jeho duchovným základom - antropozofiou. Vzhľadom na to, že má blízko...
William Paul Young: Chatrč
35
recenzia
Hoci román Chatrč sa na našich pultoch objavil už pred dvoma rokmi, stále si nachádza nových čitateľov. O ich širokom spektre a o veľkej popularite tohto v súčasnosti jedného z najvyhľadávanejších knižných bestsellerov svedčí...
Kampaň – Prednášajú deťom v školách scientológovia?
36
monitoring tlače
Zhruba dvadsaťšesťtisíc detí na Slovensku si vypočulo prednášku o drogách od človeka pravdepodobne prepojeného na kontroverznú Scientologickú cirkev. Viac ako stovka základných a stredných škôl po celej republike otvorila dvere občianskemu združeniu...
Viera a či fanatizmus?
38
svedectvo
Dnes do povedomia ľudí čoraz väčšmi preniká výrazne misijne orientované kresťanské spoločenstvo Milosť patriace do zväzku Kresťanských spoločenstiev. Jeho ústredný zbor sídli v Banskej Bystrici, ale miestne zbory má po celom Slovensku. Pred časom som...
Videoreport
Prehra
Markíza | Televízne noviny | 10.12.2009
Report
USA – Približne 100 miliárd dolárov investovala Saudská Arábia v posledných tridsiatich rokoch na propagáciu islamu...
OAKLAND – Mnoho ľudí sa snaží na prípadný koniec sveta nemyslieť alebo aspoň dúfajú, že sa ho nedožijú. To však rozhodne...
 DHARAMSALA – Tibetský duchovný vodca dalajláma oznámil, že oficiálne odstúpi z postu politického lídra tibetskej vlády...
JANOV – Dňa 23. februára 2011 vo veku 87 rokov zomrela vo svojom sídle v Janove Šrí Matadží Nirmala Déví, zakladateľka Sahadža...
RÍM – Na pôde Pápežskej lateránskej univerzity v Ríme sa 16. februára konal pracovný seminár politikov, právnikov, sociológov,...
USA – Kontroverznú Scientologickú cirkev, ktorej členmi sú aj hollywoodske hviezdy John Travolta či Tom Cruise, vyšetruje FBI....
MOSKVA – Najvyšší súd v Mordovii (republike Ruskej federácie) uznal za extrémistickú a zakázal sektu Vznešený rád diabla...
BUGARACH – Dedinka Bugarach, na prvý pohľad celkom nenápadná, sa nachádza vo Francúzsku a priťahuje pozornosť ufológov z celého...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB