Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. (...) Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." (Mt 24, 36 – 42)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 161
4/2014
Najčítanejšie články

Obsah

Editoriál
1
editoriál
V novembri sme si pripomenuli okrúhle výročie Nežnej revolúcie, a preto mi nedá, aby som sa nezastavil pri tomto míľniku. Ako keby to bolo včera - spomínam si, ako sme na námestiach štrngali kľúčmi plní očakávania, že svet po zvrhnutí...
Okamih adventu
2
biblické slovo
Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi; tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. (Jn 1, 12-13)
Satanizmus – revolta v znamení šelmy (4)
3
téma
Hudba je jeden z najúžasnejších darov, ktoré ľudia dostali od Boha. Ako všetko na tomto svete, aj ona sa dá použiť na ušľachtilé ciele, ale rovnako aj zneužiť. To, akú hudbu počúvame, má vplyv na naše myšlienky, charakter i konanie....
Démonológia v dielach cirkevných otcov (1)
8
téma
V spiritualite dnešných čias sa stretávame s rôznymi prúdmi a javmi. Nie všetky však slúžia skutočnému rozvoju ľudského ducha. Preto skôr, ako siahneme po niektorej ponuke, je dôležité pozorne skúmať, k čomu nás v konečnom...
Pochybný zápas proti neviditeľnému nepriateľovi
12
téma
Diabol, démoni či oslobodzovanie od temných síl prostredníctvom exorcizmu sú - pre mnohých prekvapivo - aj v 21. storočí stále relevantné témy, a to nielen v menej rozvinutých kultúrach. Pre väčšinu nenábožensky založených ľudí...
Smrť z pohľadu hinduizmu a kresťanstva
18
téma
V dnešných časoch môžeme vnímať v Európe, a tým i u nás na Slovensku, veľký nárast záujmu o vieru v reinkarnáciu. V krajinách, kde prevláda kresťanská kultúra, je táto skutočnosť prinajmenšom zarážajúca....
Reinkarnácia – nekonečný kolobeh šancí? (2)
23
téma
Práca s minulými životmi - vlastnými alebo rodinných príslušníkov - a zostupom do nich, teda zostupom do mimovoľných stavov vedomia, je obľúbenou súčasťou najrozličnejších moderných terapií a liečiteľských techník, ako sú rodinné...
Rozporuplná mystika Františka Drtikola
29
téma
Nemecký teológ Jozef Sudbrack sa pri súčasnej inflácii terminológie pokúša zachrániť termín mystika, keď píše o trojakej mystike ako o skúsenosti seba samého, kozmickej skúsenosti a o skúsenosti Boha.1 Táto poznámka je...
Náboženstvá pred príchodom Svetla (4)
34
téma
Pozostatky miest a dedín, jednoduché obydlia i kráľovské paláce zo starého Egypta takmer zmizli bez stopy, lebo boli postavené z materiálov ľahko podliehajúcich skaze. Avšak chrámy a hrobky z kameňa pretrvali veky. A práve ony sú...
Sekty v období druhého Jeruzalemského chrámu (8)
39
míľniky dvoch tisícročí
Poslednou židovsko-kresťanskou sektou, ktorú si v našom seriáli predstavíme, sú ebioniti. Svedectvom o ich existencii sú správy cirkevných otcov Irenea, Tertuliána, Hippolyta, Eusébia a Epifánia pochádzajúce z obdobia od 2. do 4. storočia....
Videoreport
Prehra
Markíza | Televízne noviny | 10.12.2009
Report
NEW YORK – Mormónski vodcovia po prvýkrát priznali, že zakladateľ ich cirkvi Joseph Smith (na snímke) mal až štyridsať...
PEKING – Peking naďalej potláča náboženské slobody. Podľa Americkej komisie pre náboženskú slobodu vo svete Čína zatýka...
ZLÍN – Desať rokov väzenia za znásilňovanie študentiek uložil zlínsky súd Jaroslavovi Dobešovi, známemu ako Guru Jára. Jeho...
LLANELLI – Veľkou Britániou otriasol otrasný príbeh ako z hororu. Žena, ktorá si hovorí Annabelle Forestová, mala iba sedem...
© Rozmer 1998 – 2018
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB