Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. (...) Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." (Mt 24, 36 – 42)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 300
3/2015
Najčítanejšie články

Obsah

Editoriál
1
editoriál
Žijeme neľahké časy. Pred našimi očami sa nám vynárajú scény, ktoré niektorí stúpenci konšpiračných teórií radi označujú prívlastkom „apokalyptické". Svet sa borí s nemalými problémami, akými sú prírodné katastrofy, klimatické zmeny,...
Evanjelium zvodnej prosperity
2
biblické slovo
Toto uč a prikazuj. Ak niekto učí inak a nepridržiava sa zdravých slov nášho Pána Ježiša Krista ani učenia pravej zbožnosti, je namyslený, ničomu nerozumie a chorobne rád sa škriepi a háda. Z toho vzniká závisť, svár, rúhania,...
Americký sen v kresťanskom habite
3
téma
S tvrdením, že v prípade učenia teológie prosperity sa stretávame s učením autenticky kresťanského hnutia, by súhlasil asi málokto, a to aj napriek tomu, že by nebol s obsahom tohto učenia dostatočne oboznámený. Napriek tomu možno,...
Chceme obmedziť moc duchovných vodcov
9
rozhovor
Autorita vodcu je kľúčová pri posudzovaní náboženských spoločenstiev s deštruktívnym, sektárskym charakterom. Vodcovi takejto skupiny neraz jeho stúpenci pripisujú až božské atribúty a vnímajú ho absolútne nekriticky. Závislosť od neho,...
Kontroverzný Benny Hinn
12
téma
Tento článok voľne nadväzuje na seriál Krízy a nádeje letnično-charizmatického hnutia, ktorý v Rozmere vychádzal v číslach 3/2009 až 2/2011. Už počas jeho zverejňovania zomrel faktický otec hnutia prosperity Oral Roberts, neskôr bol...
Duchovní poradcovia z hladiny alfa
17
téma
Človek Západu je náchylný prijať spiritualitu prispôsobenú mentalite racionalistov. Tak intelektuál, ako aj jednoduchý človek podliehajú čaru „vedecky dokázaných" tvrdení. Nie je vari najlepším práškom na pranie taký, ktorý vznikol po „mnohoročnom...
Online spiritualita – fenomén 21. storočia?
21
téma
Moderné spirituálne smery a školy, ale aj rôzne metódy veštieb, odhaľovanie budúcnosti a duchovného sebapoznania sa dnes vo zvýšenej miere presúvajú do prostredia internetu a webových stránok. Dôvodom je nielen rýchla dostupnosť poznatkov...
Islam a proroci
26
téma
Islam sa stal na počiatku 21. storočia v našom prostredí často skloňovaným slovom. Západná kultúra, vybudovaná na židovsko-kresťanských a osvietenských základoch, sa v globalizovanom svete s čoraz väčšou intenzitou...
Róbert Sarka: Gnosticizmus v modernej kultúre a novej religiozite
31
recenzia
Nová religiozita je napojená na viaceré zdroje, ktorými sa necháva inšpirovať. Často identifikujeme ezoterické či magické vplyvy, no len zriedkavo si uvedomujeme, že nové podoby religiozity sú inšpirované aj filozofiou, psychológiou či inými vedami....
Kto smie zasväcovať Krišnových oddaných?
33
téma
Keď A. Č. Bhaktivédanta Svámi Prabhupáda (1896 - 1977) zakladal v roku 1966 Medzinárodnú spoločnosť pre vedomie Krišnu (ISKCON; je známa tiež pod názvom hnutie Hare Krišna), bol jedinou autoritou hnutia. Už počas posledných rokov zakladateľovho života...
Náboženstvá pred príchodom Svetla (7)
35
téma
Cez indický subkontinent tečú dve rieky, ktoré sú životodarné pre stovky miliónov ľudí. Stekajú z ľadovcov nachádzajúcich sa v najvyššom pohorí sveta. Ich pramene delí neveľká vzdialenosť. Jedna aj druhá rieka má dĺžku vyše dvetisíc...
Ranokresťanské sekty v prvých troch storočiach (3)
39
míľniky dvoch tisícročí
Kresťanstvo existuje a rozvíja sa v konkrétnych spoločensko-kultúrnych podmienkach. Túto skutočnosť musíme brať do úvahy aj pri štúdiu dejín kresťanského teologického myslenia. Prvotné cirkevné spoločenstvá sa formovali v židovskom...
Videoreport
Prehra
Markíza | Televízne noviny | 10.12.2009
Report
SALT LAKE CITY – V americkom Utahu rastie dopyt po trvanlivých potravinách, stanoch alebo baterkách. Stovky miestnych mormónov...
HANDELOH – V nemeckom meste Handeloh sa minulý týždeň konala homeopatická konferencia. Liečitelia i pacienti si do...
ANGOLA – Angola je prvá krajina na svete, ktorá zákonom úplne zakázala moslimské náboženstvo. Oznámil to 31. augusta prezident...
VARŠAVA – Poľské úrady už po druhýkrát odmietli žiadosť Cirkvi lietajúcej špagetovej príšery o oficiálne...
BRAZÍLIA – Brazílska polícia zatkla šéfov sekty, ktorá mala využívať svojich stúpencov ako otrokov a nútiť ich odovzdávať...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB