Amway | Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Nech vás nikto nezvedie prázdnymi rečami. Lebo na neposlušných synov za to prichádza Boží hnev. Nemajte s nimi nič spoločné. Lebo kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi a nemajte účasť na neplodných skutkoch tmy; radšej ich odhaľujte." (Ef 5, 6 – 11)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 311
3/2019
Najčítanejšie články

témy

Amway

Amway
IVANA ŠKODOVÁ
Viete mi, prosím, niečo bližšie povedať o Amway? V tejto firme si moja mama začala privyrábať predávaním rôznych výrobkov, pretože ako učiteľka má malý plat. Odvtedy stále chodí na obchodné stretnutia, semináre, začala čítať celkom iné knihy ako doposiaľ a zrazu nemá na nič čas. Počula som, že Amway len sľubuje veľké zárobky a úspech, ale málokomu sa to splní - je to pravda?
JANA, Banská Bystrica

Milá Jana, sme veľmi radi, že sa zamýšľate nad vecami, ktoré sú na prvý pohľad zdanlivo jednoznačné a bezproblémové. Podľa našich skúseností, ale i podľa dostupnej odbornej literatúry sú niektoré firmy a obchodné spoločnosti skutočne kontroverzné a v rozličnej miere vykazujú znaky deštruktívnych spoločenstiev - ide o tzv. komerčné kulty.

Firma Amway Slovensko, s. r. o., je obchodná organizácia, ktorá svoje podnikateľské aktivity na Slovensku začala v novembri 1994. Je právne registrovanou spoločnosťou, platí dane a všetky odvody v súlade s právnymi nariadeniami našej republiky. Túto firmu založili Richard De Vos a Jay Van Andel roku 1959 v USA ako mladí nadšenci a dnes má okolo 10 000 platených zamestnancov a viac než 2 milióny distributérov pôsobiacich vo vyše 70 krajinách (údaje sú z roku 1996).

Systém obchodovania, ktorý Amway realizuje, sa nazýva multi-level marketing (MLM). Ide o sieťový alebo pyramídový systém - tovar ide od výrobcu cez jeden veľkosklad a pyramídovú hierarchiu predajcov výrobkov Amway. Výrobky (kozmetika a drogéria) sa prezentujú ako ekologicky nezávadné, kvalitné, s vysokou účinnosťou, čím sa odôvodňuje ich vysoká cena. Rozhodujúci však nie je ani tak predaj výrobkov, ako zachytenie a získanie čím väčšieho okruhu ľudí, ktorí sa zaradia do systému MLM a vytlačia vás vyššie v pyramídovej štruktúre. Odmena za predané výrobky je len malá čiastka v porovnaní s odmenou za novo získaného člena.

V Obchodnej príručke Amway sa podrobne dozviete, ako oslovovať ľudí, ako reagovať na otázky, ako emočne pôsobiť na potenciálnych členov zdôrazňovaním starostlivosti firmy Amway o životné prostredie a ekológiu, poukazovaním na 100-percentnú kvalitu výrobkov a ohurovaním grafmi s astronomickými príjmami, ktoré môžete získať jedine podnikaním v Amway. Organizujú sa masové spoločné stretnutia členov i nových záujemcov, na ktorých sa prezentujú najvyšší predstavitelia Amway ako úspešní a neohrození obchodníci, ktorých majú všetci nasledovať, aby dosiahli rovnaký úspech. Na týchto stretnutiach však najväčšmi vynikajú rozličné prejavy psychickej manipulácie.

Distribútori mávajú aj pravidelné školenia, na ktorých sa učia správne a efektívne predávať, presviedčať, získavať nových členov a zveľaďovať tak svoj zisk. Môže sa vám tak stať, že sa stretnete nezávisle s viacerými distribútormi firmy Amway a všetci vás oslovia rovnakým spôsobom - rovnako vám vysvetľujú úžasný systém predaja, využívajú presne tie isté grafy, používajú rovnaké vety, príklady, sľuby - akoby stratili svoje vlastné ja, svoje názory a individualitu.

Informácie sú pritom skreslené a sľubované príjmy nereálne. Podľa skúseností predajcov, ktorí firmu opustili, sú tieto zisky viazané na obetovanie všetkého času, všetkých doterajších vzťahov a každodenného rodinného aj osobného života predaju a zháňaniu nových predajcov do pyramídy Amway.

Všeobecne vo firmách využívajúcich MLM, ktoré zisk a úspech nadradili nad etiku predaja, funguje dílerstvo tak ako akékoľvek náboženstvo - avšak „božstvom" sú tu peniaze, zisk a osobný úspech. Medziľudské vzťahy sa časom redukujú na mená v diári a pokračovanie vzťahov závisí od toho, či si človek kúpi distribuované výrobky a či sa stane alebo nestane ich predajcom.

Nezanedbateľný je aj zoznam odporučenej literatúry, ktorú by mali predajcovia Amway pravidelne čítať. Nájdete v ňom i literatúru z okruhu predstaviteľov New Age (napr. Shakti Gawain: Život ve světle), tematiku alternatívnej medicíny (napr. Tag a Judith Powellovci: Silvova metoda ovládnutí mysli pro 90. léta), či dokonca publikácie zakladateľa hinduistického kultu (Bhagwan Šrí Rajneesh: Život, láska, smích; Od sexu k nadvědomí).

Pokiaľ by ste mali ešte záujem o ďalšie informácie o Amway a MLM, nájdete ich napríklad na www.abcd.sk/willy/cult/amway/index.html, alebo v publikáciách Jean-Marie Abgralla: Mechanizmus sekt či Douglasa Rushkoffa: Manipulativní nátlak. V Rozmere sme o praktikách MLM písali napríklad v čísle 3/2004 (Náboženská skupina a závislosť, s. 8-9). 


© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB