CARP | Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude. A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil, ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. Keby vám vtedy niekto povedal: Hľa, tu je Kristus, alebo: Tam je – neverte! Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli – ak je to možné – aj vyvolených. Hľa, vopred vám o tom hovorím." (Mt 24, 21 – 25)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 311
3/2019
Najčítanejšie články

témy

CARP

CARP (Cirkev zjednotenia)
IVANA ŠKODOVÁ
Kamarátka ma volala na írsky kultúrny večer do CARP klubu. Hovorila, že už tam bola a zažila príjemný večer s pesničkami, koláčmi, s rozprávaním o krajine aj v cudzom jazyku. Ja som však počula, že sú tieto kluby spojené s munistami. Viete o tom niečo?
ALŽBETA, Bratislava

CARP – Vysokoškolské združenie pre výskum princípov – je skutočne organizácia Hnutia zjednotenia. Jej kluby boli vytvorené v rámci programu World Carp Academy. Slúžia ako náborové centrá pre vysokoškolákov. Nábor robí často špeciálne vycvičená skupina mladých ľudí rôznych národností, ktorí vás s úsmevom oslovia na ulici, hoci aj po anglicky, nemecky či španielsky. Spýtajú sa, či nechcete zmeniť svet, zdokonaliť sa v cudzom jazyku a dajú vám letáčik s adresou CARP-u s ponukou týždenných zaujímavých akcií. Ide napríklad o kultúrne večery zamerané na nejakú krajinu, premietanie videa s duchovnou tematikou, výlety do prírody, alebo o charitatívnu pomoc. Nikto však nespomenie Cirkev zjednotenia založenú roku 1954 Severokórejčanom San Mjung Munom, ktorý svoje základné učenie opísal v knihe Božský princíp. K tejto vo svete pomerne kontroverznej náboženskej spoločnosti - vystupujúcej pod zmeneným názvom Hnutie zjednotenia - sa v súčasnosti hlási niekoľko stotisíc, ba ako sami munisti tvrdia, až niekoľko miliónov členov. Zastrešuje asi dvesto najrozličnejších krycích organizácií po celom svete.

Ušľachtilé a miestami až utopické myšlienky zjednotenia náboženstiev, vytvorenia ideálnej rodiny a mieru vo svete, ktoré toto hnutie hlása, sa zneužívajú na ovládanie členov, zvyšovanie osobného bohatstva a moci. Členovia musia plniť podmienky, ktoré zasahujú do ich pôvodného spôsobu života a obmedzujú svoje slobodné rozhodovanie. Vyžaduje sa od nich zrieknutie sa vlastnej rodiny ako hriešnej, bezvýhradné prijatie Munovho učenia a uznanie jeho absolútnej autority rozhodujúcej dokonca aj o životných partneroch pre svojich členov.

O tomto všetkom sa však na prvej návšteve CARP klubu nedozviete ani slovko. Zažijete príjemnú neformálnu priateľskú atmosféru s neznámymi mladými ľuďmi z rôznych krajín, ktorá je však cielenou psychickou manipuláciou, tzv. love-bombingom. Až na konci stretnutia sa vás spýtajú, či sa nechcete dozvedieť viac o „filozofii srdca" a pozvú vás na prednášku. A po nej na ďalší trojdňový seminár, ktorý sa koná takmer zákonite vždy mimo vášho bydliska. Prednáša sa na ňom veľmi intenzívne, na oddych nie je čas. Viacerí sa po jeho skončení rozhodnú stať i aktívnymi členmi hnutia.

Na Slovensku pôsobia aj iné organizácie prepojené s munistami. Napríklad HARP kluby pre stredoškolákov, Medzináboženská a medzinárodná federácia za svetový mier, Federácia rodín za svetový mier a zjednotenie, Federácia žien za svetový mier, Federácia svetových univerzít, Slovenská asociácia Won Hwa Do (bojové umenie) atď.

Verejnosť je málo informovaná o Hnutí zjednotenia a preto pozitívne prijíma akcie a programy, ktoré hlásajú svetový mier a zdokonalenie rodín. Podobne ako vaša kamarátka, v dobrej viere, že vás pozýva na zaujímavú kultúrnu akciu.


© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB