Ďalší energo-informačný rozvoj - DEIR | Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. (...) Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." (Mt 24, 36 – 42)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 311
3/2019
Najčítanejšie články

témy

Ďalší energo-informačný rozvoj - DEIR

Ďalší energo-informačný rozvoj - DEIR
IVANA ŠKODOVÁ
Vážená redakcia, prosím o poskytnutie informácií o pôsobení a možných rizikách spoločenstva DEIR. Údajne má niečo spoločné s akýmisi organizovanými seminármi, na ktorých jeho členovia verbujú potenciálnych klientov. Tí sa tam vraj nabíjajú energiou, prípadne robia liečiteľstvo.
ODBORNÝ PRACOVNÍK CPPPaP, Nitra

Podľa internetovej stránky http://www.deir.cz bola škola DEIR (Ďalší energoinformačný rozvoj) založená v januári 1999 v St. Peterburgu nasledovníkom D. S. Veriščagina, K. V. Titovom. Škola rozpracovala systém techník a metód, ktoré údajne „rýchlo privedú človeka k úspechu, sociálnej adaptácii a dosiahnutiu harmonického vzťahu v rodine i práci". Hlavným cieľom je riešiť problémy ľudstva: sociálnu nerovnosť, zdravie a snahu po dokonalosti.

Škola DEIR má vyše 300 pobočiek po celom svete, od roku 2007 pôsobí aj v Prahe. Vyučovanie má päť základných stupňov a špeciálne semináre: Miesto sily, Energetický pôst, Terapia pravdivosti karmy, Technika oduševnenia predmetov, Seminár pre deti Kúzelný svet a Egregory ľudského sveta. Poslucháči dostanú potvrdenie o absolvovaní kurzu, čím získajú právo vyučovať v tejto škole. Existujú kluby DEIR, kde si môžu prakticky prehlbovať návyky a učiť sa nové metodiky vytvorené Inštitútom uplatnenia návykov DEIR. Škola je členom Medzinárodnej akadémie informatizácií a vysokej technológie a Akadémie psychosociálnych technológií.

Učenie školy DEIR je postavené na biopoli, karme, telepatii, aure a vychádza z „teórie" energoinformatiky. Podľa ich charakteristiky naučia absolventov diagnostikovať a odstraňovať energoinformačné parazity, robiť energetické korekcie fyzického tela, čistiť energetické čakry a bioenergetické pole človeka. Semináre sa ponúkajú napríklad pod názvami: Energetická štruktúra tela, diagnostika a korekcia; Práca s príčinami: Terapia virtuálneho priestoru pre zdravie a mladosť; Plastická energokozmetológia či Bázové techniky omladzovania: Personálne prúdenie času. Podľa lídrov DEIR „energoinformácia je smer, ktorý vážne zaujíma výskumné centrá, naša škola s nimi spolupracuje a odovzdáva im skúsenosti a metódy lektorov".

Na stránke sa záujemcom ponúka psychologická pomoc, no nikde som nenašla zmienku o vzdelaní lektorov a ich menám nie sú priradené žiadne tituly. Mám preto obavy, že sa ľudia bez akademického psychologického vzdelania odvažujú pôsobiť na kurzoch DEIR na podvedomie účastníkov, čo považujem za rizikové a ohrozujúce ich psychické a fyzické zdravie. Dokazovanie poškodenia by však bolo veľmi ťažké, pretože človek sa pre účasť na kurzoch rozhodol dobrovoľne.

Celá teória DEIR nebola nijako a nikým vedecky dokázaná a potvrdená, takže je zatiaľ iba výmyslom, ktorému účastníci veria, lebo znie hodnoverne. Preto zúčastňovať sa na týchto kurzoch neodporúčam. Moje stanovisko potvrdzuje tiež tvrdenie prof. Jiřího Heřta, ktorý vo svojej publikácii Výkladový slovník ezoteriky energoinformatiku považuje za azda najabsurdnejšiu metódu alternatívnej medicíny, v ktorej sa kombinujú pseudovedecké disciplíny a tiež parapsychológia s mystikou.

Okrem toho pojem informácie v oblasti alternatívnej medicíny má absolútne neurčitý význam. Informáciou je všetko, čo je príčinou choroby alebo nositeľom liečebného pôsobenia bez toho, aby to bolo presnejšie definované. Parapsychológovia dnes namiesto vyjadrenia, že majú mimozmyslové schopnosti, ktorými pôsobia na človeka, tvrdia, že od neho získavajú alebo mu odovzdávajú informácie, resp. na neho nimi pôsobia. Preto sa v súčasnosti namiesto pôvodných termínov parapsychológia alebo psychotronika používajú označenia biotronika, resp. bioinformatika či informačná medicína.

Informáciou tu má byť zvláštna duchovná liečebná sila, fyzikálnymi metódami nezistiteľná. Aj choroby sú spôsobené zlými informáciami a dajú sa teda liečiť ich odobratím alebo prebratím. Termín informácia sa stal súčasťou módneho žargónu alternatívnej medicíny, čím sa stal klamlivým prostriedkom k naznačeniu jej vedeckosti.


© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB