Daltonská škola | Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Božieho Ducha poznáte takto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Žiaden duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. Je to duch antikristov, o ktorom ste počuli, že príde. Ten je už vo svete." (1 Jn, 4, 1 – 3)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 331
2/2020
Najčítanejšie články

témy

Daltonská škola

Daltonská škola
IVANA ŠKODOVÁ
V základnej škole, do ktorej chodia naše dve deti, má byť od nového školského roka zavedený systém vyučovania podľa daltonskej školy. Prosíme vás o informácie, o aké vyučovanie ide a či to nie je v rozpore s kresťanstvom.
SOŇA, Čadca

Je skutočne chvályhodné, že sa aktívne zaujímate o školské záležitosti a máte starosť o výchovu a vzdelávanie vašich detí. Daltonská škola nie je na Slovensku zatiaľ veľmi rozšírená. My sme preto nasledovné informácie čerpali z knihy Alternatívne školstvo, ktorej autorom je odborník na vzdelávanie Miron Zelina.

Zakladateľkou daltonskej školy je americká učiteľka Helen Parkhurstová (1887 - 1973). Škola sa volá podľa experimentálnej školy v Daltone v štáte Massachusetts v USA, na ktorej bola od roku 1919 riaditeľkou. Niektoré myšlienky a podnety prevzala od pani Montessoriovej, ktorá tiež vytvorila vlastný výchovno-vzdelávací pedagogický systém vychádzajúci z jej veľmi osobitej kresťanskej viery.

Základy daltonskej školy opísala Helen Parkhurstová vo svojom hlavnom diele Education on the Dalton Plan. Hlavné myšlienky a princípy daltonskej školy tvorí individuálna práca so žiakmi. Každý žiak má vypracovaný svoj vlastný program s cieľmi, ktoré chce dosiahnuť za jeden mesiac v rámci každého predmetu osobitne. Podporuje sa sloboda každého žiaka, ale zároveň i jeho zodpovednosť za to, čo robí, čo povie, ako sa správa. Pri učení postupuje vlastným tempom a zodpovedá za svoje neúspechy. Učiteľ sa pri vyučovaní usiluje vyvážiť striedanie medzi kolektívnou, skupinovou a individuálnou prácou žiakov, triedna aj hodinová štruktúra je pomerne uvoľnená a učebné aktivity sú veľmi variabilné. Zdôrazňuje sa spolupráca, demokratické riadenie a vytváranie pozitívnych sociálnych vzťahov. Základom učenia je osobná skúsenosť žiaka so samostatnou prácou, hľadaním a experimentovaním.

Daltonské školy sa rozšírili aj do Anglicka a Holandska, kde ich v roku 1925 bolo 25, avšak do roku 1990 ich počet vzrástol na 40. Sú to školy väčšinou základné, menej je stredných a jedna je odborná. Tento typ školy je inšpirujúci pre tých pedagógov, ktorí hľadajú otvorený školský systém s vysokou mierou vlastných tvorivých možností.

Daltonská škola je ale kritizovaná pre nedostatočné opakovanie učiva, pre nesystematické získavanie poznatkov a pre prílišné spoliehanie sa na vlastnú aktivitu žiaka. Žiaci s nízkou motiváciou, slabšou vôľou a nepozorní pracujú menej a pomalšie, ako by boli schopní pracovať pod priamym vedením učiteľa. Odporúčame vám preto opakovane navštíviť vyučovanie, aby ste na vlastné oči videli prácu svojich detí aj učiteľa a overili si dodržiavanie kresťanskej morálky. Potom sa porozprávajte s triednym učiteľom a riaditeľom školy o výhodách a nevýhodách tohto systému vyučovania – konkrétne pre vaše deti.


© Rozmer 1998 – 2020
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB