G-Profit | Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

"Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. (...) Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec." (Mt 24, 4 – 14)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 326
1/2020
Najčítanejšie články

témy

G-Profit

G-Profit
IVANA ŠKODOVÁ
Na internete som našla vašu webovú stránku a dočítala som sa okrem iného o komerčných sektách. Zaujíma ma, či máte informácie i o spoločnosti G-profit, oslovil ma totiž jeden z jej členov.
HANKA, Bratislava

Spoločnosť G-profit má sídlo v Žiline a od roku 1996 sa venuje internetovému predaju. Jej webová stránka poskytuje možnosť analýzy v obmedzenej miere, pretože neumožňuje prístup ku všetkým informáciám. Tie sú totiž určené len ľuďom, ktorí si zakúpili prístupové heslá do servisného oddelenia a členstvo. Z toho dôvodu sa nemôžeme jednoznačne vyjadriť, či ide o komerčný kult. Určitými rizikovými signálmi by však podľa nášho názoru mohla byť práve táto uzavretosť, neprístupnosť istých informácií, seminárov a vzdelávacích akcií, ktoré sú určené výhradne pre ľudí so zakúpeným členstvom. Znepokojujúce pre nás sú i „marketingové postupy" ponúkajúce metódy na rozvoj osobnosti opäť len pre klientov - členov. Viac sa o tom neuvádza, ale už tento ich spôsob je otázny. Aké postupy? Aká zmena? Kto to realizuje? Koľko to stojí? Prečo si treba zakúpiť členstvo?

Riziko vidíme tiež v spolupráci s chirurgom MUDr. Fesenkom používajúcim niektoré alternatívne metódy, napríklad kineziológiu a irisdiagnostiku, ktorá nie je podľa vyjadrenia prof. Heřta v knihe Alternativní medicína: možnosti a rizika nijako vedecky dokázaná. Je nepodložená faktami o účinnosti a môže byť sporná až riziková v prípade, ak sa zanedbá klasická diagnostika, ktorá by odhalila skutočnú príčinu ochorenia a následne určila cielenú liečbu.

V kritickom článku v denníku SME zo dňa 1. 7. 2005 sa píše o cenách, ktoré zaplatíte za vstupný poplatok v spoločnosti G-profit vo forme karty na zľavy - sumy sa pohybujú v rozmedzí od 16 000 do 69 000 Sk. Spoločnosť má okolo 2 200 členov, pričom robí systematický nábor nových záujemcov. Tovar ponúkaný pre členov so zľavami je však niekedy drahší ako v kamenných obchodoch, alebo sú zľavy iba zanedbateľné, a pritom si musíte zakúpiť pomerne drahú kartu na zľavy. Spoločnosť síce členom sľubuje isté výhody a zisk, no tie sú závislé od toho, koľkých nových členov získate. Podobný systém fungoval i v Čechách, napríklad Eurolight, ale tam ho zakázali, tak ako aj pyramídové hry Skyline.

Uvedomujeme si, že sme Vám neodpovedali jednoznačne a že i my sme kládli otázky, ktoré Vám azda pomôžu ku kritickému zváženiu, či sa do aktivít spoločnosti zapojíte, alebo nie.


© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB