Herbalife | Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Božieho Ducha poznáte takto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Žiaden duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. Je to duch antikristov, o ktorom ste počuli, že príde. Ten je už vo svete." (1 Jn, 4, 1 – 3)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 311
3/2019
Najčítanejšie články

témy

Herbalife

Herbalife
IVANA ŠKODOVÁ
V minulom čísle ste písali o Amway. Chcel by som sa informovať o firme Herbalife, či takisto nepatrí medzi komerčné kulty. Nie je náhodou spojená aj s okultizmom?
PETER, Nitra

Firma Herbalife skutočne v mnohom pripomína Amway - má podobnú štruktúru a praktizuje podobné spôsoby propagácie, náboru, manipulácie a neetickej formy predaja. V odbornej literatúre sa preto zaraďuje medzi komerčné kulty, ktorých „božstvom" je finančný zisk a osobný úspech. Pri predaji uplatňuje metódy pozitívneho myslenia, techniky psychickej manipulácie a multilevel marketingu (MLM). Je to taký spôsob predaja, pri ktorom sa vytvára pyramída predajcov nejakého tovaru. Úspech každého predajcu nezávisí ani tak od samotného predaja produktov, ako skôr od počtu ďalších predajcov, ktorých získa do tejto pyramídy - tí pritom nie sú zamestnancami firmy, ale každý pôsobí ako samostatný subjekt - živnostník.

Oficiálne nie sú diétne výrobky firmy Herbalife registrované ako liečivo, ale ako potravina, pretože neobsahujú tie zdravé zložky, ktoré propagujú. Hlavnou zložkou sú prírodné látky, ktoré napučiavajú. Reakciou s tráviacimi kyselinami v žalúdku naberajú na objeme a vytvoria v ňom „výplň" znižujúcu pocit hladu, pričom neobsahujú žiadne látky, ktoré by odbúravali tuky v tele. Znížením príjmu kalórií sa človek napokon dostane až na úroveň bazálneho metabolizmu a začne chudnúť, ale rovnaké účinky môžete dosiahnuť aj rozumnou zmenou stravy a nemusíte kupovať „zázračný" produkt firmy Herbalife.

Až 71 % výrobkov Herbalife skonzumujú vlastní pracovníci, ktorí okrem „povinnej" konzumácie nosia odznak s nápisom Chceš schudnúť? Spýtaj sa ma ako a ustavične rozprávajú o svojej práci v svojom najbližšom okolí. Toho, kto sa do systému zapojí, pravidelne viackrát týždenne školia na pozitívne myslenie - ako byť stále lepší a úspešnejší. Zúčastňuje sa na spoločných masových stretnutiach, kde sa MLM prezentuje ako „zázračný" spôsob zbohatnutia a produkty Herbalife ako zázračne pôsobiaca výživa.

Nie je nám známe, že by sa tu priamo používali okultné praktiky - skôr ide o psychickú manipuláciu s cieľom zväčšiť zisky predajcov na vrchných pozíciách v pyramíde a o neetický spôsob predaja, v ktorom sa verejnosť zavádza tvrdeniami o zázračných účinkoch produktov.


© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB