Kineziológia | Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude. A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil, ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. Keby vám vtedy niekto povedal: Hľa, tu je Kristus, alebo: Tam je – neverte! Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli – ak je to možné – aj vyvolených. Hľa, vopred vám o tom hovorím." (Mt 24, 21 – 25)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 320
4/2019
Najčítanejšie články

témy

Kineziológia

Kineziológia
IVANA ŠKODOVÁ
Dostali sme do školy ponuku na kurz kineziológie pre učiteľov. Po absolvovaní by sme mali dokázať lepšie pomáhať žiakom zvládať problémy v učení i správaní. Napíšte nám o tejto metóde viac, aby sme dokázali posúdiť jej užitočnosť a rozhodnúť sa, či sa na kurze zúčastníme.
UČITEĽKY ZŠ, Zvolen

Kineziológiu do Európy priniesla americká lektorka Carol Ann Hontzová v 80. rokoch 20. storočia. Metóda je postavená na tvrdení, že stres a negatívne emócie spôsobujú zablokovanie energetického prúdenia z mozgu do príslušnej časti tela cez meridiány, ktoré kineziológovia definujú ako „dobre vymedzené jemnohmotné kanály životodarnej energie pre telo a aktivovanie orgánov". Dôsledkom zablokovania sú rôzne psychické i somatické choroby - bolesti hlavy, alergie, astma, obezita, vyčerpanosť, úzkosť, depresie. Stres blokuje meridiány aj u detí, čo je príčinou porúch čítania (dyslexie), počítania (dyskalkúlie), zajakavosti, pomočovania, hyperaktivity a mnohých iných chorôb.

Na odblokovanie energetických dráh používa kineziológia špecifický systém - tzv. One Brain (Jednotný mozog), ktorý je základom uzdravenia a vyriešenia všetkých problémov. Kineziológovia využívajú zvláštne „diagnostické" postupy na zisťovanie miery stresu - odčítavajú ho z očných zreničiek a veľmi presne popisujú „liečebné" postupy (napr. „prepláchnite meridián rýchlym pohybom svojej ruky smerom nahor a nadol po dráhe toku meridiánu niekoľkokrát").

Existenciu meridiánov sa však nepodarilo dokázať vedeckými metódami anatomicky ani funkčne. Neexistuje dokonca ani cievne ani nervové spojenie medzi jednotlivými bodmi a priebeh meridiánov vôbec nezodpovedá vývoju a členeniu tela človeka, ani súčasným poznatkom anatómie a fyziológie. Postoj klasickej vedy voči kineziológii je preto odmietavý.

Jednou z mála pozitívnych vecí, ktorú môžeme na kineziológii nájsť, je to, že považuje stres za základnú príčinu vzniku mnohých chorôb a zdôrazňuje vplyv traumatickej udalosti na ďalší život a zdravie človeka. Tieto poznatky však vôbec nie sú nové a psychológom sú známe od konca 19. storočia, dávno pred vznikom kineziológie.

Riziká kineziológie sú však oveľa väčšie. Liečiteľom (tzv. facilitátorom) sa môže stať každý, kto sa prihlási, zaplatí a absolvuje kurz - bez ohľadu na vzdelanie. Tak sa ľahko môže stať, že napríklad elektromechanik bude „liečiť" také vážne problémy, ako sú depresie, pomočovanie, poruchy učenia a to bez odborného vzdelania v pedagogike, psychológii či medicíne.

Ďalším neprehliadnuteľným rizikom tejto metódy je aj diagnostikovanie nesprávnych chorôb a ich príčin. Pri vzniku problémov s písaním sa tu ako príčina uvádza negatívny zážitok z detstva, pri ktorom dieťa zažilo výsmech, čo mu zablokovalo meridiány. Naproti tomu lekár či psychológ sa snažia získať ucelený obraz o všetkých príčinách choroby, ktoré sú podložené presnými meraniami či testami v laboratóriách. Porovnávaním zlepšenia výsledkov si počas liečby overujú správnosť diagnostiky aj zvolených liečebných postupov.

Na základe uvedených faktov by sme vám neodporúčali zúčastniť sa na ponúkanom kurze kineziológie – radšej vaše problémy so žiakmi konzultujte v pedagogicko-psychologických poradniach poskytujúcich odborné služby, ktoré sú navyše i zadarmo.


© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB