Lyoness | Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

"Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. (...) Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec." (Mt 24, 4 – 14)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 311
3/2019
Najčítanejšie články

témy

Lyoness

Lyoness
IVANA ŠKODOVÁ
Rád by som sa Vás opýtal, či neviete niečo o firme Lyoness. Priatelia nás na to lákajú a nám sa to akosi nezdá - aj keď princíp je jednoduchý: vyzerá to ako „vernostná" zľava pre stálych klientov. Aké je však pozadie a skutočné ciele spoločnosti? Nejde o komerčný kult?
MARTIN, Nitra

Nedávno bežala v médiách masívna reklamná kampaň firmy Lyoness. Pokúšala som sa nájsť informácie o tejto spoločnosti z viacerých zdrojov, no jediné, k čomu som sa zatiaľ dopátrala, boli informácie zverejnené na internete - konkrétne ich vlastná webová stránka http://www.lyoness.ag/SK - a diskusie.

Toto medzinárodné nákupné spoločenstvo (CEO Lyoness Holding Europe AG) založil Hubert Freidl. Na Slovensku sídli firma Lyoness Slovakia v Komárne, jej hlavným predstaviteľom je Ivan Harant. Treba zdôrazniť, že je to nelicencovaný subjekt. Ak inštitúcia nemá licenciu od Národnej banky Slovenska, nedáva žiadne záruky seriózneho investovania a riziko straty peňazí je preto veľmi vysoké.

Podstatou fungovania tohto obchodovania je, že registrovaným členom vrátia z každého vlastného nákupu v sieti obchodov a služieb spolupracujúcich s Lyoness 1 %, ale až po získaní stanovenej sumy. Následne môžete dostávať 0,5 % z nákupov ľudí, ktorých presvedčíte, aby sa tiež v Lyoness zaregistrovali (taktiež až po získaní určenej sumy). Takto vzniká nákupná pyramída, v ktorej má každý registrovaný člen pod sebou skupinu nakupujúcich, ktorých získal, a nad sebou svojho sponzora (ochrancu, sprievodcu, dozor).

Analýza tejto stránky nám neumožňuje dospieť k jednoznačnému záveru, že ide o komerčný kult. No isté pochybnosti v nás môže vzbudzovať „chránená oblasť", ktorá je prístupná iba členom na určitom stupni angažovania sa v Lyoness. Nedokážeme posúdiť, či a aká je tam „miera kultovosti", keď podstatné informácie sú prístupné len niektorým členom. Avšak to v nás vzbudzuje pochybnosti, pretože v sporných spoločenstvách sa vždy manipuluje s informáciami. Väčšinou sa dávkujú podľa toho, ako člen postupuje v hierarchii štruktúry a učenia.

Taktiež uzavretosť a nezverejňovanie obsahu seminárov, ako i postupne sa zvyšujúce stupne seminárov sú signály vyvolávajúce isté obavy. Čo sa tam absolventi učia? Aké postupy používajú? Aká zmena nastane u človeka? Kto semináre realizuje? Podľa niektorých čísel z ich webstránky nám vychádza, že keď sa na seminár prihlási 118 ľudí (taký bol počet prihlásených v určitom dni), tak pri bodovaní a cenách je zisk zhruba 11 750 € (353 980 Sk) - to nie je zlá bilancia, však? Názvy seminárov Trainer of Lyoness Academy Eastern Europe, resp. Assistant of Head of Lyoness znejú veľmi učene, ale za čo tí ľudia zaplatili? Okrem toho sa semináre ponúkajú pre vyvolených so 40 osobnými bodmi. Nevieme, čo všetko ten človek musel urobiť, aby ich získal, no v podstate ich zase len vracia firme, ktorá ho údajne zadarmo vzdeláva.

Ak zavoláte na infolinku spoločnosti, dozviete sa, že na zaregistrovanie potrebujete človeka, ktorý je už v systéme. On za vás zaplatí registračný poplatok 10 €, to znamená, že musíte prostredníctvom tohto systému minúť 2 000 € (60 252 Sk), aby sa mu investícia do vás vrátila. Zľavu vo výške 1 % však nedostanete hneď, ale peniaze sa vám budú kumulovať na vašom účte v Lyoness. Až keď dosiahnete zisk 10 €, peniaze prevedú na váš bankový účet. Na prvý pohľad to vyzerá, že všetko je zadarmo, no už z jednoduchých výpočtov vyplýva, že na to, aby ste dosiahli túto sumu, musíte minúť až 1 000 € (30 126 Sk).

Systém je založený na tom, že pre Lyoness získavate nových kupujúcich a predajcov. Zrejme ide o klasický multilevel marketing s hierarchickou štruktúrou a systémom referentov a sponzorov. Pri posudzovaní tejto spoločnosti si ale skúste položiť otázku, za čo platíte a koľko. Multilevel marketing je svojou pyramídovou štruktúrou, systémom získavania zisku a dlhodobým vzdelávaním členov jednoducho podnikanie veľmi rizikové na skĺznutie do kultového obdivu systému, zisku a úspechu.


© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB