Modrý kríž | Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

"Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. (...) Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec." (Mt 24, 4 – 14)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 311
3/2019
Najčítanejšie články

témy

Modrý kríž

Modrý kríž
IVANA ŠKODOVÁ
Chcela by som vedieť viac o kresťanskom spoločenstve Modrý kríž. Odkedy moja kamarátka navštevuje toto spoločenstvo, veľmi sa zmenila. Začala sa strániť každej inej spoločnosti, stratila už veľa priateľov... Nesmie piť alkohol, počúvať hudbu ani pozerať televíziu. Témou rozhovorov s ňou je výlučne život s Ježišom v ich spoločenstve. Svojich blízkych oduševnene presviedča o svojej viere, ostatné veci života sa pre ňu stali nepodstatné.
TATIANA, Prešov

Modrý kríž je autentické slovenské hnutie, ktoré vzniklo roku 1991 odchodom niekoľkých jednotlivcov z menšinových protestantských cirkví. Často sa zamieňa s rovnomenným vnútromisijný hnutím Evanjelickej cirkvi a. v., ktoré začiatkom 20. storočia založil Švajčiar Fritz Berger vychádzajúc z pietisticko-metodistickej tradície. V Európe i v bývalom Československu sa hnutie rozšírilo vo forme spolkov. Jeho poslaním bol boj proti alkoholizmu, hazardným hrám a nezriadenému životu. Komunistickým režimom bolo zakázané, v súčasnosti už na Slovensku nepôsobí.

Vráťme sa však k vašej otázke. Súčasný Modrý kríž (MK), na ktorý sa pýtate, je veľmi uzavretá skupina, ktorá nie je registrovaná ako cirkev, ale iba ako občianske združenie. Zameranie MK je výhradne misijné v zmysle charizmatickej vlny už spomenutého pentekostálneho hnutia. Podmienkou členstva je pravé pokánie, biblické obrátenie k Ježišovi, znovuzrodenie z Ducha Svätého a bezvýhradná jednota so všetkými stanovami hnutia a ich realizáciou v osobnom živote. Spoločenstvo je zjavne nedôverčivé k okoliu v snahe vnútorne sa oddeliť od „bezbožného sveta". Riadi sa prvokresťanskou zásadou „mali všetko spoločné". Autoritu proroka požíva slovenská lekárka maďarského pôvodu Gyorgyi Treščianská, pôvodom z reformovanej cirkvi.

Najvyšší orgán hnutia je zhromaždenie aktívnych a zodpovedných pracovníkov spoločenstiev MK. Najmenej traja členovia môžu vytvoriť miestne spoločenstvo. Ústredie je v Moravskom Lieskovom, miestne spoločenstvá sú napríklad v Leviciach a Banskej Bystrici, avšak MK je rozšírený aj na Morave a v Čechách.

Ako som už vyššie spomenula, v rámci pentekostálneho hnutia pôsobí veľmi veľa rôznorodých spoločenstiev - niektoré z nich postupne opúšťajú sektárske spôsoby, avšak MK patrí skôr k tej druhej skupine, a tak i naďalej zostáva veľmi problematickým a kontroverzným spoločenstvom. Táto skutočnosť by vysvetľovala výraznú premenu vašej kamarátky. Podľa nášho názoru náboženské, duchovne obohacujúce spoločenstvo by malo človeka viesť aj k pochybnostiam a na druhej strane k tolerancii a spolupráci s ostatnými a nemalo by ľudí odvádzať od bežnej reality, čo, žiaľ, je pre toto spoločenstvo typické.

Pokiaľ je vaša priateľka v tomto spoločenstve rok, azda by sa s ňou ešte dalo rozprávať o týchto vašich pochybnostiach a hľadať pre ňu primeranejšie náboženské spoločenstvo, nie také, ktoré ju duchovne zotročuje. Musí to ale prijať sama, akékoľvek násilné odhováranie tu nepomôže - skôr ju to utvrdí v tom, že jej výber je správny, pretože pravdepodobne teraz všetkých mimo tejto skupiny považuje za nehodných, nepravých kresťanov. Možno by pomohol rozhovor v podobnom duchu aj s inými blízkymi ľuďmi, ktorým ešte dôveruje.


© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB