MUDr. Savčenko | Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 311
3/2019
Najčítanejšie články

témy

MUDr. Savčenko

Savčenko
IVANA ŠKODOVÁ
Vážená redakcia, veľmi vás prosím, napíšte mi nejaký odborný výklad k učeniu a pôsobeniu MUDr. Vladimíra Savčenka, pretože môj manžel, katolík, po tom, ako sa zoznámil s jeho učením, sa stal úplne iným človekom. Absolvoval u tohto pána dve víkendové prednášky a chystá sa na tretiu. Mne teraz vyčíta, že neviem komunikovať a chce sa dať rozviesť. Zanevrel aj na rodičov a starkú, ktorých mal predtým rád a vážil si ich. Hľadala som na internete nejaké kritické informácie, no takmer nič som nenašla.
ANNA, Bardejov

MUDr. Vladimír Savčenko je pôvodom Ukrajinec. Začiatkom deväťdesiatych rokov sa presťahoval na Slovensko, kde založil Savčenkocentrum, ktoré navonok prezentuje ako Centrum psychologickej gramotnosti, humoru a duševného zdravia, kde je zároveň jediným odborníkom. Na internetovej stránke http://www.savcenko.sk sa predstavuje ako psychoterapeut a ponúka prednášky, víkendové, resp. 5-dňové kurzy: Obdivuhodná žena, Partnerské a manželské vzťahy, Tajomstvo emocionálnej sféry, Abeceda medziľudských vzťahov a Integrálna metóda rozšírenia vedomia. Cena kurzov sa pohybuje od 75 do 200 eur (+ poplatky za ubytovanie a stravu).

Savčenko na uvedenej webstránke neuvádza svoj životopis, štúdiá, profesionálnu kariéru, z akej psychologickej teórie vychádza, aké vzdelávacie psychologické výcviky absolvoval, s ktorými psychológmi svoje postupy konzultuje, s kým spolupracuje. Nenašla som ani bližšie údaje o tom, na aký odbor sa pri štúdiu medicíny špecializoval, aké atestácie má, či mu bol u nás uznaný diplom. To všetko vo mne vyvoláva určité pochybnosti o jeho psychoterapeutickej kompetencii.

Útržky z jeho života som si preto musela poskladať z iných zdrojov. Podľa rozhovoru, ktorý poskytol denníku Nový Čas, sa narodil v roku 1960 na Ukrajine, kde po vyštudovaní medicíny (odbor pediatria) v Donecku dva roky pôsobil ako detský lekár. Avšak po tom, čo si uvedomil, že lieči len telo a nie aj dušu, rozhodol sa zmeniť svoju kariéru. Štyri roky prednášal na katedre psychológie na pedagogickej fakulte a súčasne pracoval ako psychoterapeut a prednášal v krajinách bývalého ZSSR aj v zahraničí. Dnes cestuje po Európe a učí ženy, ako sa môžu stať z utláčaných a ponižovaných obdivuhodné a sebavedomé. O sebe prezradil, že žije s 23-ročnou partnerkou v prenajatom dome neďaleko Bratislavy, má jedného syna a dvadsať rokov pôsobí v Čechách a na Slovensku.

Z iných internetových zdrojov sa dozvedáme, že vo svojich pätnástich rokoch objavil v sebe hypnotické schopnosti a praktizoval tiež hromadné seansy, od ktorých ale po čase upustil. Už počas štúdia medicíny sa údajne venoval psychológii vzťahov, okultizmu, parapsychológii a joge. Od roku 1990 ho veľmi ovplyvnila kniha, ktorú sám preložil - Satprem: Šrí Aurobindo alebo putovanie vedomia. Napísal predslov aj k jej ruskému vydaniu, kde okrem iného konštatuje: „Šrí Aurobindo Ghóš je v Indii známy ako revolucionár a organizátor národnooslobodzovacieho hnutia a taktiež ako veľký guru (učiteľ) a zakladateľ integrálnej jogy."

Integrálna joga je jediný teoretický prameň, ktorý sa mi podarilo vyhľadať v súvislosti s Vladimírom Savčenkom. Jej podstatou je však hinduistická náboženská a filozofická tradícia a tá nemá nič spoločné s klasickou vedeckou psychológiou a psychoterapiou.

Podľa Encyklopédie nových náboženstiev od Christophera Partridgea, Šrí Aurobindo Ghóš dúfal v prechod ľudstva do novej vývojovej fázy. Metódou integrálnej jogy sa pokúsil povzniesť človeka k božstvu a integrovať božské do pozemských záležitostí. Vesmír považoval za jedinú večnú realitu, v ktorej sú všetky bytosti spojené, no zároveň aj oddelené pre neznalosť svojho pravého JA. Pomocou duševnej disciplíny sa podľa neho dá oddeliť táto ilúzia oddeleného vedomia a uvedomiť si tak pravé JA - božstvo vo všetkom.

Podľa servera sebapoznanie.sk sa integrálna joga nedá iba cvičiť, ale musí sa žiť s presvedčením, že existuje iná, vyššia realita a zmyslom života je preraziť do nej. Dôležité je uvedomiť si iluzórnosť nášho bežného sebaobrazu, v ktorom sa vnímame ako samostatná, nezávislá a od ostatných izolovaná bytosť (ego). Akceptovanie tohto faktu a snaha otvoriť sa duchovným energiám a stať sa ich verným služobníkom, odmietanie všetkých nižších, egoistických a negatívnych impulzov a energií a odovzdanie sa do rúk vyššej Reality: či už neosobnej vyššej Sile, Láske a Poznaniu, alebo osobnej forme Boha - to sú podľa tohto zdroja hlavné princípy integrálnej jogy.

Ide o praktické uznanie skutočnosti, že duchovný pokrok nedosahujeme vlastnými silami. Naše odhodlanie, pevná vôľa, intelektuálne schopnosti, citová výbava - to všetko sú prvky inštrumentálneho aparátu ega. Odovzdanosť však neznamená pasívnu rezignáciu, ale aktívnu spoluprácu. Naša aktivita, snaha a úsilie sú akoby otvorením brány vyšším silám, pozvaním, aby do nás vstúpili a pretvorili nás.

Podľa autora tohto výkladu „iba na pevnom hodnotovom podklade tohto typu sa dá bezpečne experimentovať s technikami cvičenia, dýchania, koncentrácie a meditácie, či pokúšať sa o prienik do vnútorného vedomia a astrálneho sveta. A čím dlhšie po tejto ceste kráčame, tým väčšmi sa náš pôvodný sebaobraz nezávislej a izolovanej bytosti rozplýva, tým hlbšie vnímame bezprostredné pôsobenie vyšších energií a síl, pričom sa zrýchľuje i náš duchovný pokrok. Integrálna joga je teda pre tých, ktorí majú odvahu vykročiť do neznáma a opustiť tradičné nazeranie na seba, na svet i na zmysel života". Čo k tomu dodať. Snáď len toľko, že ak niekto za príčinu duchovného pokroku považuje bezprostredné pôsobenie vyšších energií a síl, tak potom tu ide o číry okultizmus.

Ale vráťme sa ku Savčenkovi. Z obsahu jeho kurzov, tak ako ich prezentuje webstránka, sa nedá vydedukovať, čo sa skrýva za „zrkadlovými želaniami", „novými psychotechnológiami", „rekvalifikáciou vlastného JA", „revitalizáciou energetickej štruktúry", „recykláciou negatívnych myšlienok", „psychokorekciou vedomia" či za „hladovkou na posilnenie vôle a cesty k sebazdokonaleniu". Tieto pojmy totiž netvoria bežnú súčasť klasickej psychológie a ich zmysel sa dozvedáme až z videozáznamov, kde Savčenko rozpráva o svojich psychotechnológiách a dáva pojmom vlastný obsah.

O niektorých svojich „technologických postupoch" ale predsa len Savčenko čosi prezradil v rozhovore pre magazín Nový Čas pre ženy. Úsudok si napokon môžeme urobiť sami. Napríklad z tohto jeho citátu: „Na základnom kurze ľuďom nadávam, ponižujem ich, provokujem, vzbudzujem emócie a vyvíjam na nich tlak, lebo chcem, aby si uvedomili svoje komplexy. To je iba divadlo, ktoré je súčasťou psychotechnológie. V podstate neútočím na človeka, ale na jeho skazený model, ktorý ho núti cítiť sa ponížene, urazene či úzkostlivo. Keď chce človek zmeniť kvalitu svojho života, musí byť stredobodom vlastnej pozornosti."

Dôležitou súčasťou Savčenkových prednášok sú i partnerské vzťahy. Ako odborník na ženskú dušu sa o manželskej nevere Savčenko, ktorý o sebe hrdo vyhlasuje, že má až 90-percentnú úspešnosť rozvodovosti u svojich klientov, vyjadril nasledovne: „Keby láska bola zárukou vernosti, nikto by nič neriešil. (...) Nevera však nie je dôvodom na škandály a rozchody. Je to len signál, že nastal čas zmeniť model komunikácie s partnerom, urobiť inventúru vzťahu." Viem si živo predstaviť, ako takéto liberálne názory môžu nejedného „manželstvom unaveného" frekventanta nadchnúť.

Vo všeobecných podmienkach účasti na kurzoch sa nachádza upozornenie, že celá zodpovednosť za všetky úrazy a dôsledky leží výhradne na účastníkovi a kurz nemôže plne nahradiť psychoterapeutické či lekárske ošetrenie. Sám Savčenko nedáva žiadne záruky, pritom ale tvrdí, že vás naučí nové technológie. Avšak čo vlastne budete vedieť po návrate z kurzu, to sa vopred nedozviete. Účastníci, ktorí chcú písať o svojich zážitkoch, ich môžu zverejňovať len so Savčenkovým písomným súhlasom. Nemôžeme sa potom čudovať, že na internete nenájdeme skoro žiadne kritické pripomienky, polemiku či negatívne zážitky, ako to napokon aj sama potvrdzujete.

Z niekoľkých zážitkov účastníkov kurzov zverejnených na Savčenkovej webstránke a aj z jeho vlastných slov sa dozvedáme, že súčasťou kurzov sú ranné rozcvičky, otužovanie v horskom potoku nahí, meditácie, nácvik bezmyšlienkového stavu, prednášky, tanec, hry, zdravá strava, zážitok stolovania v štvorhviezdičkovom hoteli, vystúpenie nejakého súboru. Podľa slov účastníkov kurzov sú meditácie dlhšie trvajúce a hlboké s prechodom do iného stavu vedomia: „V meditáciách som letela ako guľa hore a splynula s vesmírom..." Viacerí nadšene opisujú, ako sa im po absolvovaní kurzu zvýšilo sebavedomie, vstúpila do nich nová energia alebo ako zažívajú hlbokú osobnú premenu. Niektorí jeho žiaci ho obdivujú ako skutočného psychoterapeuta, ktorý mal údajne i svoju kliniku - otázky aká to bola klinika, kde ju mal a prečo ju už nevlastní si však nekladú.

Savčenko často vystupuje aj na rôznych ezoterických podujatiach a festivaloch, čo poukazuje na ezoterické pozadie jeho „terapie". Analýza videozáznamov uverejnených na jeho webstránke ukazuje, že rozhovory sú väčšinou face to face, moderátor položí otázku, Savčenko monologicky vysvetľuje svoje videnie a opakuje aj na iných miestach mnohokrát vyslovené prirovnania a príklady. Pokiaľ rozhovor prebieha aj v spoločnosti iných ľudí, nezriedka skáče do reči, ak položí otázku on, často si na ňu aj sám odpovie či podsúva respondentovi očakávané odpovede. Všetko prezentuje ako potvrdené a nespochybniteľné fakty, jednoznačne hodnotí, čo je dobré a čo zlé, direktívne rozdáva recepty a návody na správny život, lásku, vzťahy. Nikdy nikoho necituje, neuvádza zdroje svojich teórií ani spolupracovníkov, žiadna polemika, diskusia, pochybnosti. Mimika v jeho tvári nevyjadruje žiadne citové pohnutia a aj keď hovorí o hlbokých citoch, málo sa smeje, hoci sám smiech v ľuďoch vyvoláva. V obsahu jeho vystúpení môžeme nájsť všeobecne platné vyjadrenia, ale aj tvrdenia, s ktorými zásadne nemožno súhlasiť - napríklad označenie zábran, hanby a slušnosti za „morálny odpad" a „deštruktívny program v hlave". Rozbor týchto videozáznamov len potvrdzuje moje spomenuté pochybnosti o psychoterapeutickej spôsobilosti MUDr. Savčenka a pôsobí na mňa skôr manipulatívne ako terapeuticky.


© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB