Pentekostálne hnutie | Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude. A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil, ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. Keby vám vtedy niekto povedal: Hľa, tu je Kristus, alebo: Tam je – neverte! Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli – ak je to možné – aj vyvolených. Hľa, vopred vám o tom hovorím." (Mt 24, 21 – 25)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 311
3/2019
Najčítanejšie články

témy

Pentekostálne hnutie

Pentekostálne hnutie
IVANA ŠKODOVÁ
Obraciam sa na vás s prosbou o pomoc pri hľadaní informácií k téme o pentekostálnom hnutí, keďže sa mi v dostupných prameňoch nepodarilo nič nájsť. Konkrétne by ma v tejto veci zaujímala situácia na Slovensku.
ERIKA, Trnava

Na vašu otázku možno ťažko v krátkosti odpovedať, pretože ide o veľmi rozsiahlu tému, kde môžeme nájsť veľmi pestré a rôznorodé vplyvy, v ktorých sa niekedy ťažko orientuje.

Pentekostálne hnutie (gr. pentekonta – päťdesiat; pentekostes - židovské Turíce) je široký prúd entuziastického kresťanstva, ktorý sa objavil začiatkom dvadsiateho storočia v USA. Kladie dôraz na používanie mimoriadnych duchovných darov (chariziem) v živote kresťana a prejavuje sa ako vpád nového spôsobu života (prebudenie). Pentekostálne hnutie (najmä jeho protestantská časť) chápe posvätenie ako jednorazovú udalosť, po ktorej má nasledovať kvalitatívne odlišný kresťanský život. Pre túto udalosť jeho stúpenci používajú pojem „krst v Duchu Svätom" a chápu ju ako nevyhnutnú skúsenosť kresťanovho života. Znovuzrodený kresťan sa podľa pentekostálneho chápania prejavuje misijnou aktivitou a charizmami, ako hovorenie v jazykoch (glosolália), dar proroctva, uzdravovanie, robenie zázrakov a pod.

Pentekostálne hnutie sa postupne vyvíjalo v troch vlnách ako turíčne hnutie, charizmatické hnutie (v rámci katolíckej cirkvi sa označuje pojmom Hnutie obnovy v Duchu Svätom) a napokon neoturíčne hnutie alebo Hnutie viery (teológia prosperity) a dodnes sa veľmi intenzívne rozširuje po celom svete. V rámci tohto širokospektrálneho charizmatického prúdu u nás pôsobí napríklad Apoštolská cirkev, Novoapoštolská cirkev, okrem nich však existujú aj rozličné ďalšie kresťanské skupiny, ktoré sú registrované ako občianske združenia (napr. Kresťanské spoločenstvá, spoločenstvo Milosť, Slovo života, Otvorené dvere a mnohé ďalšie).

U niektorých radikálnejších odnoží sa ako rizikové javí ich správanie a veľmi emocionálne pôsobenie na svojich členov. Sú to totiž zväčša menšie uzavreté spoločenstvá, kde hrozí riziko skĺznutia do pocitu výlučnosti a neomylnosti, členovia nemajú spätnú väzbu od iných, postrádajú patričnú sebareflexiu. Ich pastori sú väčšinou laickí kazatelia, ktorí nemajú primerané odborné teologické vzdelanie, čo môže viesť k nepresnému výkladu Biblie a nekritickému až mechanickému preberaniu myšlienok niekoho iného. Majú síce väčšinou veľmi silnú vieru, avšak tá ich môže strhnúť do nekontrolovaného citového prežívania, ktoré prenášajú aj na ostatných členov spoločenstva. Ľahko sa tak môže stať, že ich pôsobenie sa premení na psychickú manipuláciu citov: vzbudzujú pocity viny a strachu, odmietajú akúkoľvek kritiku, majú pocit výlučnosti, čím sa dostávajú do sféry zhubných sektárskych praktík. Niektoré spoločenstvá síce postupne opúšťajú tieto kritizované praktiky, ale mnohé z nich zostávajú problematické, kontroverzné a neprijímajú kritiku ani snahu o spätnú väzbu a pomoc. Treba však zároveň dodať, že je nutné rozlišovať medzi takýmito radikálnymi prúdmi a medzi smermi, ktoré legálne a viac-menej blahodarne pôsobia ako duchovná obroda vo svojich materských cirkvách.

O charizmatickom, resp. turíčnom hnutí sa podrobnejšie dočítate aj v príspevkoch, ktoré sme uverejnili v Rozmere 3 a 4/2000 (nájdete ich aj na našej webovej stránke http://www.rozmer.sk).


© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB