Poradenské centrá a stránky bývalých členov siekt | Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Nech vás nikto nezvedie prázdnymi rečami. Lebo na neposlušných synov za to prichádza Boží hnev. Nemajte s nimi nič spoločné. Lebo kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi a nemajte účasť na neplodných skutkoch tmy; radšej ich odhaľujte." (Ef 5, 6 – 11)

Anketa
Je plánovaný nový svetový poriadok reálnou hrozbou?

hlasovalo: 49
2/2023
Najčítanejšie články

Poradenské centrá a stránky bývalých členov siekt


dingir.jpg

Stránka je spravovaná v spolupráci s českým religionistickým časopisom Dingir. Pravidelne uverejňuje nielen správy, ale aj komentáre, úvahy a recenzie z oblasti svetových náboženstiev a nových náboženských hnutí.


 

logo.jpg

Stránka českého religionistického časopisu Dingir


 

sekty.jpg

Stránka českého občianskeho združenia Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů (SSSNNS), ktorá sa snaží poskytovať objektívne informácie o sektách a nových náboženských hnutiach. V rámci osvetovej činnosti SSSNNS pravidelne organizuje tematické semináre. Taktiež vlastní unikátny archív, ktorý je spolu s knižnicou čiastočne sprístupnený bádateľom, študentom a všetkým vážnym záujemcom. Poskytuje poradenstvo a osobné konzultácie.


 

cpons.jpg

Centrum pro prevenci v oblasti náboženských sekt pracuje ako špecializovaná sekcia Psychologicko-sociologickej poradne pri MS YMCA v Olomouci. Vzniklo v marci 1996 ako reakcia na stále sa zvyšujúcu potrebu a záujem občanov o túto problematiku. Od začiatku svojho vzniku vykonáva poradenskú a prednáškovú činnosť a od roku 1998 vlastní webstránku, kde sa snaží poskytovať komplexné informácie: profily jednotlivých skupín, všeobecné psychologicko-sociologické štúdie, diskusie, chatroom a tiež e-mailovú poradňu.


 

sisyfos1.jpg Stránka českého klubu skeptikov Sisyfos, ktorý vznikol v roku 1995. Klub je členom Rady vedeckých spoločností ČR. Jeho snahou je šíriť a obhajovat poznatky súčasnej vedy. Mimoriadný význam Sisyfos venuje podpore a výchove k racionálnemu, kritickému mysleniu. Hlavným cielom klubu je vedecká analýza sporných a tzv. nadprirodzených javov a názorov. S výsledkami týchto analýz zoznamuje verejnost. Sisyfos nechce zasahovať do politickej sféry a ani do oblasti náboženskej viery. Svoju činnosť koordinuje s európskymi a mimoeurópskymi skeptikmi. Na jeho stránke sú dostupné všetky základné dokumenty klubu vrátane všetkých čísiel Spravodaja, ako aj aktuálne informácie o činnosti a poriadaných akciách.

 

straznavez.jpg

Stránka s názvom Strážna veža s podtitulom Informácie, ktoré by mohli svedkovia Jehovovi vedieť, ale báli sa opýtať patrí Nezávislému informačnému fóru o Spoločnosti Strážna veža a svedkoch Jehovových. Jej protagonisti sa prezentujú ako ľudia s niekoľkoročnou osobnou skúsenosťou s prácou v zboroch svedkov Jehovových (SJ), a to buď ako zvestovatelia, priekopníci, pracovníci Bételu alebo starší. Ich cieľom je informovanosť, serióznosť, tolerancia. Usilujú sa Svedkom ukázať, že svet je väčší ako zbor, v ktorom pôsobia. Pokiaľ ide o serióznosť stránky, jej tvorcovia chcú poskytovať iba overené a overiteľné informácie. Nezosmiešňujú SJ a sú tolerantní. Obsahom stránky sú rubriky: Aktuality, Z domova, Zo sveta, Krv, Exkomunikácia, Spojenie s OSN, Pedofília, Médiá, Skúsenosti, Diskusia, Odkazy a Pripravujeme. Stránka je určená súčasným aj bývalým členom Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia, ako aj všetkým, čo majú záujem dozvedieť sa pravdu o tejto vo svete kontroverzne vnímanej spoločnosti.


 

krevinfo.jpg

Česká mutácia (jedna z pätnástich) webového portálu http://www.ajwrb.org patriaceho medzinárodnej organizácii Spojenectvo svedkov Jehovových za reformu v otázke krvi. Táto organizácia združuje svedkov Jehovových (SJ) či ich priateľov a príbuzných, ktorí sa snažia dosiahnuť zmeny v tragickej náuke založenej na omyle, ktorá si doposiaľ vyžiadala už tisíce životov dospelých SJ, ale aj ich detí. Jej cieľom je vzdelávať svedkov, členov ich rodín, ich priateľov a zdravotníckych pracovníkov o iracionálnych stránkach náuky spoločnosti Strážna veža týkajúcej sa použitia krvi a produktov z krvi a propagovať reformu tejto náuky tak, aby sa každý SJ mohol slobodne rozhodovať o type liečby bez strachu zo sankcií zo strany Strážnej veže, ktoré ho môžu oddeliť od členov jeho rodiny a priateľov.

Na informácie bohatá stránka obsahuje aktuálne články z médií, závažné historické informácie týkajúce sa otázky krvi, informačné brožúry pre lekárov, právne dokumenty súvisiace s otázkou krvi, spomienky na mŕtve obete spoločnosti Strážna veža, ale i mnohé kontakty na hlavných predstaviteľov spoločnosti Strážna veža po celom svete, citácie z časopisu Strážna veža, krátke videoklipy, stanoviská či návštevnú (diskusnú) knihu a užitočné weblinky. Pre svoj dôležitý a naliehavý obsah zaradilo Ministerstvo kultúry ČR túto webstránku do fondu zlatých webových stránok ČR spadajúcich pod špeciálnu ochranu.


 

rozcesti.jpg

Českú evanjelizačnú webstránku Rozcestí spravujú bývalí členovia Náboženskej spoločnosti svedkovia Jehovovi (NSSJ). Poskytuje viaceré praktické rady a návody ako hovoriť so SJ, ako máme k nim pristupovať a viesť s nimi dialóg, ako im môžeme pomôcť objaviť osobný vzťah ku Kristovi. Nájdeme na nej rozličné články a voľne stiahnuteľné materiály ako Biblické odpovědi křesťana na otázky SJ, Biblické modlitby ke Kristu alebo témy ako Trojica, Ježiš Kristus, Duch Svätý, krv, história, Biblia, život a smrť, životné príbehy. Okrem toho stránka obsahuje aj odkazy na kresťanské webstránky, publikácie a periodiká a tiež linky na webstránky o SJ písané v rôznych jazykoch. V časti Ke stažení sú k dispozícii rôzne brožúry, dobové dokumenty, výklady a komentáre, odborné štúdie, svedectvá atď. Stránka pomáha zorientovať sa predovšetkým bývalým, ale i súčasným členom NSSJ, ktorí majú odvahu dozvedieť sa niečo viac o pozadí svojej náboženskej spoločnosti.


 

factor.jpg

Stránka prinášajúca detailné a pravidelne aktualizované informácie o činnosti Scientologickej cirkvi (SC) v Českej republike a vo svete. Autori sa snažia poskytovať objektívne i pravdivé informácie a nikomu pritom neškodiť. Stránka podrobne analyzuje činnosť SC a na ňu napojených organizácií, upozorňuje na literatúru o SC a v časti Najčastejšie otázky ponúka okrem iného návod, ako si vymôcť od SC späť svoje peniaze. Existuje aj v pda a mobilnej verzii.


 

sahajaweb.jpg

Stránku spravujú bývalí členovia hnutia Sahadža joga. Sami priznávajú, že ide o kontroverznú stránku. Informujú na nej o odvrátenej strane tejto orientálnej náboženskej skupiny. Najprv nám o nej poskytnú všeobecné informácie, potom nasledujú obvinenia, svedectvá. Súčasťou stránky je aj kapitola Šrí Matadží a peniaze, zoznam kníh o sahadža joge, psychickej manipulácii a kultoch, ako i odpovede na často kladené otázky. Stránka je vo výstavbe, a preto sú niektoré jej časti len odkazom na jej pôvodnú anglickú verziu http://www.sahaja-yoga.org, z ktorej sa texty postupne prekladajú. Preto na stránke okrem slovenských textov nájdeme aj texty v angličtine.


 

antisekta.jpg

 

psychomanipulacja.jpg

Stránka patrí Centru predchádzania psychomanipulácii v poľskom Lubline. Centrum poskytuje základné a kritické informácie o fungovaní kontroverzných náboženských, terapeutických a komerčných zoskupení. Vlastní knižnicu a videotéku s výpožičnou službou. Ponúka i psychologické, právne a teologické poradenstvo pre obete psychomanipulatívnych skupín a ich rodiny. Usporadúva prednášky a školenia pre mládež, učiteľov a rodičov o skupinovej psychickej manipulácii. Obsah webstránky tvoria základné informácie o sektách a psychickej manipulácii, abecedne usporiadaná databáza poľských a zahraničných skupín, archív časopisu Sekty i fakty, tematické články a správy a tiež kontakty na centrá pomoci v celom Poľsku. Záujemca tu nájde dostatok informácií, je len škoda, že všetky sú iba v poľštine.


badzwolny.jpg

Stránku spravujú Dominikánske informačné centrá o nových náboženských hnutiach a sektách (DIC), ktoré sa nachádzajú v Gdansku, Krakove, Poznani, Štetíne, vo Vroclave a Varšave. Ich cieľom je chrániť ľudí pred psychickou, doktrinálnou a ideologickou manipuláciou a pomáhať tým, čo sa už do nej dostali, ale aj ich priateľom a rodine. DIC poskytujú individuálne a telefonické konzultácie, realizujú výstupové poradenstvo, spolupracujú s osvetovými centrami, políciou, mestskou samosprávou a realizujú prednáškovú činnosť.

Obsahom stránky sú správy, rady pre dotknutých sektami, slovník odborných pojmov, recenzie poľských publikácií o New Age a sektách, informácie o skupinách a hnutiach (sú tu len tie, na ktoré sa ľudia pýtali DIC), o javoch (jednotlivé fenomény ako astrológia, homeopatia, joga, kabala, mágia a iné), ale nájdeme tu aj rubriky ako Právo a sekty; Cirkev a nové náboženské hnutia (rozoberajú sa tu vzťahy medzi nimi) či kontakty na jednotlivé odborné centrá. Stránka je bohatá na informácie, prehľadná a jednotlivé články sa dajú stiahnuť vo formáte pdf, vytlačiť alebo poslať e-mailom.


 

sobor.jpg

Stránka patrí Centru pre štúdium nových náboženských hnutí v Bielorusku, ktoré vzniklo v roku 1997 a požehnal ho bieloruský patriarcha Filaret. Centrum zbiera informácie o histórii a súčasnej situácii na poli siekt, kultov, nových náboženských hnutí, ako i neinštitucionalizovaných spoločností na území Bieloruska. Súčasťou Centra je databanka, ktorá sa skladá z knižnice (obsahujúcej rôznu analytickú literatúru o sektách), videotéky, audiotéky a fototéky.

Činnosť Centra pozostáva z nasledovných oblastí: poskytovanie poradenstva ľuďom, ktorí sa stali obeťami siekt alebo sa zaujímajú o túto problematiku; konzultácie pre cirkevné, sociálne, vzdelávacie organizácie, vládne agentúry a masmédiá a prednášková činnosť. Centrum sa venuje výskumu nových náboženských hnutí z rôznych pohľadov: ich miesto a funkcia v modernej spoločnosti, vodcovstvo, misionárska činnosť, členstvo, opustenie sekty, psychická manipulácia a pod. K týmto témam publikuje analytické materiály. Spolupracuje s teológmi, religionistami, psychológmi, sociológmi, historikmi, psychiatrami a právnikmi. Základné informácie o centre sú dostupné v angličtine a nemčine, podrobnejšie v ruštine.

Stránka sa skladá z rubrík: Informácie o Centre, Často kladené otázky, Štatistika netradičnej religiozity v Bielorusku, Dokumenty pravoslávnej cirkvi o sektách, Bibliografie o sektách v Bielorusku a vo svete, Knižnica (obsahuje knihy a články voľne stiahnuteľné v ruštine), Recenzie, Ponuka prednášok a pod. Zahŕňa okrem iného i chronologickú tabuľku vzniku siekt, kultov a nových náboženských hnutí, abecedný zoznam nových náboženských hnutí v Bielorusku, zoznam 553 periodík vydaných novými náboženskými hnutiami na území bývalého Sovietskeho zväzu, ale i weblinky na centrá podobného charakteru v Rusku a vo svete.

religioustolerance.jpg
Dôkladné a vyvážené štúdie o antikultovom a kontrakultovom hnutí zaoberajúce sa ich históriou, základnými názormi a súčasnými aktivitami nielen v USA, ale i v Európe.

 

csj.jpg Stránka Medzinárodného združenia pre štúdium kultov (International Cultic Studies Association - ICSA) so sídlom v USA. Pod týmto názvom vystupuje organizácia od roku 2004. Dovtedy to bola American Family Foundation (AFF), založená ešte roku 1979. Združenie tvorí globálna sieť ľudí zaoberajúcich sa problematikou psychickej manipulácie, zneužívaním v kultoch, alternatívnymi hnutiami a kultmi. ICSA ako nezisková organizácia nemá napojenie na žiadne náboženské či komerčné organizácie. Jej poslaním je aplikácia výskumu i profesionálneho prístupu k problémom, s ktorými sa stretávajú rodinní príslušníci a bývalí členovia kultov. V rámci prevencie sa snaží varovať pred ohrozením nebezpečnými skupinami. Pravidelne organizuje veľké medzinárodné konferencie, semináre pre bývalých členov, ich rodiny, zdravotnícky personál a pod. Prevádzkuje telefonickú linku pomoci, poskytuje poradenstvo, vzdelávacie kurzy atď. V jej elektronickej knižnici (prístupnej pre členov, podporovateľov a patrónov) sa nachádza vyše 16-tisíc materiálov o kultoch a spirituálnom zneužívaní. Jej elektronický spravodajca a časopis Cultic Studies Review poskytujú najnovšie informácie na poli výskumu a správ z oblasti siekt a kultov.

 

dci.jpg Stránka Dialog Centrum International (DCI) patrí medzinárodnej internetovej sieti organizácií inšpirovanej Dialog Center v Dánsku a jeho zakladateľom, zosnulým prof. Johannesom Aagaardom. DCI je federácia samostatných centier pôsobiacich v Írsku, vo Veľkej Británii, v Dánsku, Nemecku a Ruskej federácii. Rešpektuje právo človeka na náboženskú slobodu, právo rozhodnúť sa na základe objektívnych a vyvážených informácií o náboženských, spirituálnych a filozofických presvedčeniach. Uznáva kresťanské hodnoty a snaží sa viesť dialóg so súčasnou náboženskou realitou vrátane nových náboženských hnutí (NNH), siekt a kultov. Podporuje štúdium svetových náboženstiev ako kontext pre pochopenie NNH. Poskytuje pastorálnu podporu pre bývalých členov NNH a ich rodiny. Taktiež ponúka informácie o kultoch a NNH pre záujemcov a médiá. Organizuje prednášky pre školy, skupiny profesionálov, vzdelávacie a vládne inštitúcie.

 

factnet.jpg

Stránka patrí americkej neziskovej organizácii Fight Against Coercive Tactics Network (F.A.C.T.net). Ide o internetovú sieť bojujúcu proti nátlakovým praktikám. Táto elektronická databanka informácií o kultoch a psychickej manipulácii, ktorá vznikla roku 1993, poskytuje možnosť diskusie, bohatý zdroj informácií pre novinárov, pedagógov, obhajcov, štátne inštitúcie a podporu a zotavenie sa z manipulatívnych praktík zhubných kultov. Organizácia spolupracuje s profesionálmi v oblasti duševného zdravia. Od roku 2008 rozšírila činnosť a pomáha zneužitým (finančne, sexuálne, fyzicky, psychicky a teologicky) ľuďom v cirkvách a kultoch. Podporuje profesionálny výskum psychickej manipulácie.


 

rickross.jpg

Stránka The Rick A. Ross Institute of New Jersey (RI), neziskovej organizácie zaoberajúcej sa vzdelávaním verejnosti a výskumom deštruktívnych kultov, kontroverzných skupín a hnutí. Svoje služby poskytuje pre verejnosť, ako aj na vzdelávacie účely. RI spravuje jeden z najrozsiahlejších internetových archívov informácií o náboženských kultoch a uverejňuje aktuálne správy z tohto prostredia. Pomáha bývalým členom zotaviť sa z ich duševných a psychických tráum. Stránka taktiež obsahuje tie odborné články a štúdie: o brainwashingu, deprogramovaní, etických štandardoch, o výstupovom poradenstve atď. Rick Ross je výraznou osobnosťou antikultového hnutia.


 

steven.jpg

Stránku spravuje Steven Allan Hassan´s Freedom of Mind Center (Centrum Stevena Allana Hassana pre slobodu mysle). Vedie ho najznámejšia osobnosť antikultového hnutia, licencovaný poradca, psychológ Steven Hassan, ktorý je autorom poradenskej metódy - Strategického interakčného prístupu - slúžiacej pomoci ľuďom negatívne poznamenaným kultmi. Prezentuje ju aj v publikácii Uvoľniť putá vydanej aj na Slovensku (Tranoscius, Liptovský Mikuláš 2007). Centrum sa snaží byť bezpečným a zodpovedným miestom, kam sa môžu ľudia obrátiť, ak potrebujú nájsť informácie, správy, zdroje o deštruktívnych kultoch a technikách psychickej manipulácie, a tiež dozvedieť sa, ako pomôcť sebe i ostatným.


 

religio.jpg Ide o elektronický informačný systém objektívne informujúci o sektách, nových náboženských, spirituálnych hnutiach a psychokultoch v Nemecku a vo svete. Jeho súčasťou je rozsiahly katalóg siekt a spirituálnych hnutí, elektronické vydanie časopisu Berliner Dialog (časopis o nových náboženských hnutiach, sektách, psychokultoch, mládežníckych kultoch a tzv. guruhnutiach), malý lexikón okultizmu i radca pre postihnutých závislosťou od siekt.

 

ezw.jpg

Stránka nemeckej organizácie Die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW) - Evanjelického centra pre svetonázorové otázky. Slúži na štúdium, dokumentáciu a poradenstvo nemeckej evanjelickej cirkvi v aktuálnych otázkach náboženských a svetonázorových prúdov. EZW radí, publikuje, prednáša, organizuje semináre. Stránka obsahuje lexikón nových náboženských hnutí a smerov, mesačník EZW Materialdienst a mnoho kvalitných štúdií o náboženskej problematike, náboženských hnutiach, New Age a pod.


 

family.jpg

Stránka organizácie z Veľkej Británie The Family Survival Trust (FST), ktorá sa vyvinula zo združenia FAIR. FST bola založená roku 2007 a za cieľ si kladie poskytovať pomoc a rady rodinám zasiahnutým kultmi. Reaguje rýchlo na žiadosť o pomoc od rodín postihnutých stratou milovaných členov zverbovaných do kultu. Taktiež ponúka diskusiu s členmi kultov, ak sú ochotní hovoriť a načúvať.


 

pancyper.jpg

Stránka patrí Pancyperskej rodičovskej únii (PNÚ), nezávislej neziskovej organizácii založenej roku 1994 na ochranu gréckej pravoslávnej kultúry, rodiny a jednotlivca. Poskytuje presné a aktuálne informácie o deštruktívnych sektách a kultoch aktívnych na Cypre a v zahraničí. S týmto cieľom vytvorila PNÚ pracovnú skupinu, ktorá študuje, analyzuje, vyhodnocuje poznatky a aktuálne udalosti a informuje o nich širokú verejnosť. PNÚ nechce byť nábožensky netolerantná, diskriminujúca a fanatická, ale na druhej strane má každá ľudská bytosť právo sa slobodne a vedome rozhodnúť, keď je na pochybách, či sa má pripojiť k sekte či kultu a vyznávať tak ich učenie, metódy, techniky a pravidlá.

Obsah stránky tvoria správy, informácie o konferenciách (niekde i s pripojenými textami prednášok), rôzne štúdie, materiály EÚ vydané k tejto tematike, ponuka kníh, ktoré je možnosť si objednať a weblinky na európske a celosvetové antikultové organizácie. Kompletná stránka má anglickú i grécku mutáciu.


 

ireland.jpg

Stránka patrí nezávislej nadácii Dialóg Írsko (DI) motivovanej nazadateľným právom na náboženskú slobodu, inšpirovanej kresťanskými hodnotami a podporujúcej slobodu človeka rozhodovať sa pre svoju náboženskú vieru, spirituálne či filozofické presvedčenie na základe dostatočných informácií. Nadácia nespolupracuje len s kresťanskými odborníkmi v rámci ekumenického združenia, ale tiež s ľuďmi iných vierovyznaní (judaizmus, hinduizmus, islam, budhizmus), čo odmietajú sektárske tendencie. Dokonca i so skeptikmi, agnostikmi a ateistami, ktorí majú rovnaký názor na sekty. Uvedomuje si, že sektárske tendencie, ako je psychické či spirituálne zneužívanie, sa môže votrieť do každej organizácie, vrátane vlastnej cirkvi.

Cieľom DI je šírenie vedomostí pre lepšie pochopenie pôsobenia nových náboženských hnutí v Írsku a vo svete a pastorálna podpora pre členov a bývalých členov sektárskych hnutí a ich rodiny. DI poskytuje informácie pre duchovných, učiteľov, zdravotníckych profesionálov a médiá, organizuje školenia a prednášky pre odborníkov, štátnu správu, políciu, školy a pod. Stránka podáva aktuálne správy a informácie o sektárskych hnutiach, ktoré sú triedené podľa abecedy a doplnené o možnosť vyhľadávania.


cifs.jpg

Stránka Cult Information and Family Support (CIFS) patrí austrálskej podpornej a informačnej sieti so sídlom v Sydney (od 1996) a Brisbane Queensland (od 2007). CIFS založili rodičia a rodinní príslušníci, ktorých najmilší uviazli v sektách. Postupne sa rozrástla, takže dnes zahŕňa rodiny, priateľov, bývalých členov, ktorí pracujú na spoločnom cieli poskytovať podporu pre ľudí zasiahnutých sektami.

CIFS je schopná pomáhať a vzájomne kontaktovať ľudí (e-mailom, telefonicky, na miestnej úrovni) s rovnakými či podobnými problémami v rámci celej Austrálie. Opakujúcimi stretnutiami sa majú ľudia vzájomne podporovať duchovne i fyzicky. CIFS podporuje formu pokojných protestov proti kultom a lobuje u členov parlamentu. Informuje verejnosť a mládež austrálskych škôl o nebezpečenstve verbovania sektami. Stránka zahŕňa aktuálne správy o sektách, informácie o tematických publikáciách (niektoré sa dajú aj objednať, iné celé stiahnuť), weblinky na videoreportáže, osobné príbehy, odborné články a na podobné organizácie v Austrálii a vo svete.


© Rozmer 1998 – 2023
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB