Sekty a cirkvi | Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude. A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil, ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. Keby vám vtedy niekto povedal: Hľa, tu je Kristus, alebo: Tam je – neverte! Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli – ak je to možné – aj vyvolených. Hľa, vopred vám o tom hovorím." (Mt 24, 21 – 25)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 311
3/2019
Najčítanejšie články

témy

Sekty a cirkvi

Sekty a cirkvi
IVANA ŠKODOVÁ
Zaujímalo by ma, či existujú nejaké rozdiely medzi deštruktívnymi sektami a kresťanskými cirkvami. Mne sa totiž zdá, že aj cirkvi ľudí manipulujú. Viete mi na to odpovedať?
PETER, Ružomberok

Môžem s vami súhlasiť v tom, že psychická manipulácia je skutočne bežnou súčasťou nášho každodenného života (napr. reklama, médiá, hypermarkety a pod.). Môže sa skutočne stať, že aj v cirkvách sa stretneme s takýmto manipulatívnym správaním. Ide však skôr o ojedinelé prejavy vyplývajúce možno z prílišného nadšenia za vieru alebo nedostatku skúseností kňaza. Základný rozdiel je však v tom, že hodnotné náboženské, ale aj inak zamerané spoločenstvá vedú svojich členov k postupnému vývoju v duchovnej oblasti - k sebareflexii, tolerancii, pochybnostiam a namáhavému hľadaniu súvislostí. Člen takejto skupiny má možnosť slobodne myslieť, pochybovať a zostať sám sebou. Takéto spoločenstvo sa neuzatvára, je otvorené spolupráci s inými cirkvami aj kritike a nepoužíva cielene fyzický či psychický nátlak na získanie a udržanie svojich členov.

Deštruktívna sekta je naopak prísne uzavretá, všetci ostatní mimo nej sú nepriatelia, svoju ideológiu považuje za jedinú pravú vieru, o ktorej sa nepochybuje, vodca má absolútnu moc a pravdu. Na získanie nových členov a ich udržanie v spoločenstve využíva deštruktívna sekta psychickú manipuláciu a nátlak, čím môže u člena dôjsť k zmene jeho identity na tzv. identitu kultovú. Tak človek stráca pôvodnú identitu, svoje vlastné ja bez toho, aby si to uvedomoval a môže byť postupne preprogramovaný do kultovej identity. Ide o proces, ktorý sa podobá klonovaniu. Stráca sa individualita jednotlivca a zostáva len masa ľudí, kde sa každý rovnako správa, rovnako myslí aj cíti. Často tak dochádza až k vypestovaniu závislosti od danej skupiny, vodcu alebo ideológie.

Pokiaľ by ste v svojej cirkvi zažívali opakovane podobné prejavy, je potrebné upozorniť kňaza na vaše pochybnosti a pokúsiť sa s ním (prípadne s jeho nadriadenými) o tom úprimne hovoriť - zdravé spoločenstvo konštruktívnu kritiku prijme a prehodnotí svoje pochybenie.


© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB