Sekty a mládež | Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Nech vás nikto nezvedie prázdnymi rečami. Lebo na neposlušných synov za to prichádza Boží hnev. Nemajte s nimi nič spoločné. Lebo kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi a nemajte účasť na neplodných skutkoch tmy; radšej ich odhaľujte." (Ef 5, 6 – 11)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 322
1/2020
Najčítanejšie články

témy

Sekty a mládež

Sekty a mládež
IVANA ŠKODOVÁ
Zúčastnila som sa na koncerte duchovnej hudby a stretla som tam veľa nadšených mladých ľudí. Chcela by som vedieť, či sa sekty snažia získať najmä mladých ľudí?
EVA, Žilina

Podľa výskumu Výboru pre psychiatriu a náboženstvo v USA približne 50 % členov vstupuje do siekt vo veku 17 – 24 rokov (na Slovensku sa zatiaľ podobné výskumy nerobili, ale predpokladáme, že výsledok by bol podobný). Mladí ľudia teda tvoria najohrozenejšiu skupinu, pretože v tomto veku prechádzajú obdobím adolescentnej krízy, ktorá je charakteristická opozíciou voči autoritám, osamostatňovaním sa od rodičov a hľadaním zmyslu života. Keď si dáme do spojitosti, že najčastejším dôvodom pripojenia sa k sekte, ktorú bývalí členovia uvádzajú, je obyčajná zvedavosť, vlastná mladým ľuďom, uvedomíme si reálnosť ich ohrozenia.

Vodcovia siekt to vedia; napríklad Hnutie zjednotenia (Munova sekta) má svoje špeciálne náborové centrá - kluby zamerané na stredoškolákov a vysokoškolákov (HARP a CARP), ktoré pre mladých organizujú rôzne atraktívne podujatia (pozri štvrtú otázku – pozn. red.).

Ďalšou veľmi ohrozenou skupinou sú ľudia v strednom veku. Podľa psychologických výskumov je kríza stredného veku, nastupujúca s pribúdajúcim vekom, prirodzenou vývinovou etapou. Je to obdobie, v ktorom sa môžu začať prejavovať zdravotné problémy súvisiace s vekom, manželská kríza po dlhoročnom spolužití, existenčné problémy, deti sa osamostatňujú a odchádzajú z domu. Ide o to, ako sa s touto životnou situáciou vyrovnáme. Takáto situácia môže vyvolávať pocity opustenosti, osamelosti, zlyhania, kedy je človek vhodnou obeťou. Náborár sa ani nemusí veľmi namáhať, aby nás presvedčil a získal pre jednoduché riešenia našich problémov, ktoré sekta ponúka.

Považujem za dôležité zdôrazniť, že bez ohľadu na vek je ohrozený každý človek v záťažovej situácii alebo osobnej kríze. Takouto krízou je pre každého z nás niečo iné - od bežných zdravotných problémov alebo presťahovania sa až po rozvod, stratu zamestnania, úmrtie blízkeho a pod. Málokto si uvedomuje, že aj pozitívna životná zmena môže byť vážnou záťažovou situáciou - niektoré sekty sa napríklad cielene zameriavajú na nábor maturantov a študentov v prvých ročníkoch vysokých škôl. Prečo asi?

Maturantovi sa po veľkom úsilí a dlhodobej záťaži síce splnil jeho životný sen, ale vysokoškolský systém štúdia pre neho znamená zase ďalšiu záťaž, stratu istoty známeho prostredia, nové vzťahy, nový systém. Pre niekoho je to veľmi náročné zvládnuť a potom príde prvá skúška - a je tu zvýšené riziko podľahnutia. V krízovej situácii sami vyhľadávame niečo, čo by nám vyplnilo pocit prázdnoty a dalo nový zmysel života. Daktorí možno náhodou alebo zo zvedavosti navštívia verejný program nejakého spoločenstva, o ktorom netušia, že je to manipulatívna skupina. Možným dôsledkom takejto nič netušiacej účasti môže byť aj dlhoročné členstvo v deštruktívnej sekte...


© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB