Semináre SAIB | Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Nech vás nikto nezvedie prázdnymi rečami. Lebo na neposlušných synov za to prichádza Boží hnev. Nemajte s nimi nič spoločné. Lebo kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi a nemajte účasť na neplodných skutkoch tmy; radšej ich odhaľujte." (Ef 5, 6 – 11)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 311
3/2019
Najčítanejšie články

témy

Semináre SAIB

Semináre SAIB
IVANA ŠKODOVÁ
Naša dospelá dcéra už viac rokov navštevuje semináre SAIB. Nič iné ju nezaujíma, nemá kamarátov ani nepracuje. Nás to znepokojuje, lebo nevieme, čomu sa to vlastne venuje a prečo nežije normálnym životom. Môžete nám poradiť?
JANA, Bratislava

Zakladateľom SAIB je Ing. Martin Marek, ktorý vyštudoval leteckú elektroniku a techniku. So svojimi „filozofickými" prednáškami začal v roku 1990 a celý systém svojho učenia nazval SAIB.

Učenie je založené na kozmológii a teórii hmoty - rozoberá problémy ako tajomstvo mysle, vitálne sily človeka (fyzické a psychické), mimozmyslové vnímanie, zmenené stavy vedomia. Svoje teórie Marek zhrnul v knihách Úsvit a súmrak ducha (1998) a Anatómia života a smrti.

Ing. Marek usporadúva pravidelné mesačné víkendové semináre v Demänovskej doline, Smoleniciach i na Morave. V dlhodobých ročných seminároch už ale ide o postupné systematickejšie vplývanie na človeka cez jeho prednášky aj praktické cvičenia, ktoré sám nazýva „koncentračné a relaxačné, práca s emocionálnou plazmou duše, práca so spomienkovými ikonami na ploche vedomia". Používa taktiež metódu čchi-kung, ktorá vychádza z taoizmu a čínskej medicíny.

Životodarná energia čchi voľne prúdiaca v tele znamená zdravie; metóda čchi-kung má túto energiu kultivovať pomocou dychových, meditačných a telesných cvičení, ktoré majú pozitívne ovplyvňovať zdravotný stav a nastoliť rovnováhu a harmóniu: telesnú, duševnú a duchovnú. Meditačná technika sa nazýva taiči. Ide o systém pomalých a plynulých pohybov v rôznych pozíciách, pričom sa dôsledne ovláda dýchanie. Takto sa má uvoľniť energia čchi a dosiahnuť vnútorný pokoj a vyprázdnenie od myšlienok na vonkajší svet.

Podľa nášho názoru ním opisované metódy ovplyvňovania psychiky nemajú absolútne žiadny základ v klasickej psychológii. Človek bez akademického vzdelania v tejto oblasti vymyslel niečo, čo prezentuje ako vzácny drahokam, pričom ide len o pozlátku. Podobných teórií nájdete na internete i v rôznych ezoterických knihách množstvo, podobajú sa ako vajce vajcu - tvrdia niečo na mnohých stranách textu, ale nepodávajú dôkaz o svojich tvrdeniach, neunúvajú sa overovať a dokazovať tieto teórie tak, ako to robí seriózna veda a v rámci nej napríklad psychológia.

Nepoznám síce priebeh seminárov a ani neviem, ako Ing. Marek uskutočňuje svoje koncentračné a relaxačné cvičenia, no vidím tu riziko poškodenia psychického zdravia človeka, ktorý sa podrobí dlhodobému systematickému pôsobeniu amatéra snažiaceho sa cielene zasahovať do psychického života účastníka kurzov.

Je veľmi ťažké vyjadrovať sa k príčinám problémov s Vašou dcérou, keď ju osobne nepoznám a ani nemám od nej výpoveď o sebe a jej vzťahu k Vám. Môžem sa len na základe štúdia odbornej literatúry a osobných skúseností s klientmi domnievať, že môže byť po viacerých rokoch pravidelného pôsobenia na psychiku nejakým spôsobom ovplyvnená. Môže sa to prejavovať napríklad aj v prežívaní reality - pracuje len príležitostne, nemá starosť o svoju budúcnosť, nepovažuje za dôležité platiť si odvody do Sociálnej poisťovne atď. Alebo mohlo dôjsť ku zmene životných hodnôt - dcéra nemá záujem o rodinný život či iné vzťahy.

Chápem Vašu obavu o budúcnosť dcéry, ale pokúste sa prijať fakt, že je dospelá, a teda je sama zodpovedná za svoj život. Ako rodičia by ste mali jednoznačne a bez agresivity vyjadriť svoj nesúhlas s tým, čo robí, kam chodí, s kým žije - je veľmi dobré, keď má spätnú väzbu o tom, že to, čo robí, nepovažujú ľudia, ktorých má rada a ktorým dôveruje, za dobrú a užitočnú cestu životom. No ak chcete, aby sa vzťah medzi vami nezhoršoval, nemôžete jej nič zakazovať. Pokúste sa ju rešpektovať a snažte sa na spoločných stretnutiach častejšie vracať v spomienkach do príjemne prežitých chvíľ v kruhu rodiny, s kamarátmi, blízkymi, vytiahnite staré fotky, uvarte jej obľúbené jedlo, navštívte miesta, kde ste spoločne prežili neopakovateľné chvíle, zorganizujte rodinné stretnutia v širšom kruhu - aby opäť zažila čaro rodinného života a mala príležitosť vracať sa sama ku sebe aj do rodiny. Skúste to pre ňu aj pre seba urobiť a uvidíte, či to prinesie pozitívnu zmenu - jej osobne i do vášho vzťahu.


© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB