Silvova metóda | Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. (...) Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." (Mt 24, 36 – 42)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 311
3/2019
Najčítanejšie články

témy

Silvova metóda

Silvova metóda
ALOJZ RAKÚS
Pred niekoľkými mesiacmi ma upútal článok propagujúci Silvovu metódu ako overený návod na dosiahnutie zaručeného úspechu a šťastia v osobnom živote. Ako každý smrteľník aj ja túžim byť v živote šťastná, preto som sa začala o Silvovu metódu viac zaujímať. Po čase sa mi zdalo, že ide o akýsi čarovný prútik, ktorý zmení náš zbabraný život na raj. Avšak podľa známeho výroku „nie je všetko zlato, čo sa blyští", stretla som sa s ľuďmi, ktorých praktizovanie Silvovej metódy priviedlo do rôznych psychických problémov. To ma prinútilo zamyslieť sa nad ňou, a preto sa obraciam na vašu redakciu s otázkou: O čo v skutočnosti v Silvovej metóde ide a aké psychické anomálie alebo poruchy môžu nastať jej praktizovaním?
MARTA, Púchov:

Silvova metóda, celým názvom Silvova metóda riadenia mysle (Silva mind conrol method) upútala aj mňa, ale pôvodne v spojitosti s mojou klinickou skúsenosťou psychiatra: v posledných rokoch sa totiž u nás začali objavovať pacienti s duševnými poruchami, u ktorých sa pri vyšetrení zistilo, že sa v období pred manifestáciou duševnej poruchy zúčastnili na kurze (kurzoch) Silvovej metódy, prípadne že túto metódu už dlhšie praktizovali. V súčasnosti mám v evidencii viac ako dve desiatky takýchto pacientov (viem však, že s podobnými prípadmi sa stretávajú aj na iných psychiatrických pracoviskách). Z diagnostického hľadiska ide najčastejšie o rôzne anxiózne (úzkostné) a depresívne poruchy, ale aj o poruchy z okruhu schizofrénie a niektoré ďalšie. Treba povedať, že vzťah medzi Silvovou metódou a manifestáciou duševnej poruchy nie je vždy priamy v tom zmysle, aby sa dalo povedať, že jej praktizovanie samo osebe zapríčinilo duševnú poruchu. Vo väčšine prípadov je to skôr tak, že Silvova metóda manifestáciu poruchy vyprovokovala: je možné, že išlo o ľudí, ktorí mali určité sklony alebo dispozície k príslušnej poruche (ide o čosi podobné, ako keď si človek so sklonom k cukrovke privodí manifestáciu tohto ochorenia tým, že sa prejedá sladkosťami). Avšak nezaratúvam sem pacientov, ktorí sa Silvovej metóde začali venovať z chorobných dôvodov, teda pod vplyvom duševnej poruchy (je známe, že „topiaci sa aj slamky chytá", ale i to, že napr. pacientov so schizofréniou „priťahujú" rôzne pseudovedecké, okultné, ezoterické a podobné teórie a praktiky, ktoré sú nepochybne súčasťou aj Silvovej metódy).

Silvova metóda sa dá oprávnene považovať za istý druh sekty, ktorá zapadá do hnutia New Age. Jej propagátori a učitelia (lektori) sľubujú ľuďom nielen také „drobnosti", ako je napr. schopnosť zobudiť sa v presne želanom čase bez budíka, ale predovšetkým dosiahnutie mimoriadnych schopností v oblasti pamäti, kreativity, riešenia problémov, mimozmyslového vnímania, liečiteľstva (dokonca na diaľku) atď. Hoci sa jej zakladateľ (J. Silva) navonok hlási ku kresťanstvu (katolicizmu), čo môže mnohých kresťanov pomýliť, jeho učenie je s kresťanstvom nezlučiteľné. Neobstojí však ani z rýdzo vedeckého hľadiska.

Vzhľadom na to, že na Slovensku má Silvova metóda značnú popularitu (jestvuje tu dokonca organizácia Mind Control, s.r.o., ktorá pre absolventov kurzov vydáva časopis Alfamília), mienim sa jej analýze podrobnejšie venovať v niektorom z budúcich čísel časopisu Rozmer, ako aj v odbornej medicínskej tlači.


© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB