Spoločenstvo Jozefa Frtúsa | Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 311
3/2019
Najčítanejšie články

témy

Spoločenstvo Jozefa Frtúsa

Spoločenstvo Jozefa Frtúsa
IVANA ŠKODOVÁ
Zúčastnila som sa na prednáške inžiniera Frtúsa s názvom Vzostup zeme. Priznám sa, vôbec som nerozumela informáciám, ktoré skoro dve hodiny prednášal, a tak som cez prestávku pred meditáciou odišla. Zaujímalo by ma, či existuje i nejaké spoločenstvo, kde pôsobí a čím sa vlastne zaoberá.
MIRIAM, Banská Bystrica

Spoločenstvo, ktorého zakladateľom je Ing. Jozef Frtús, pôsobí v Leviciach a je založené na jeho vlastnom „učení". Jeho základ tvorí tvrdenie o hierarchickom usporiadaní vesmíru podľa jeho presného modelu, v ktorom pôsobia sily svetla a temna a ovplyvňujú dianie na zemi.

Podľa Frtúsa má ľudská bytosť možnosť prejsť do čoraz vyššej duchovnej sféry, podľa toho, ako sa premieňa na Vyslanca Nového veku. Jeho učenie je pozliepané z biblických postáv (napr. Ježiša, ktorému dáva nové pomenovanie - Kozmický Kristus), z kabaly, ezoteriky, reiki, učenia o čakrách či karme. Často tiež používa univerzálne platné pojmy ako láska, ale aj neprehľadné množstvo nových mien a jazykových novotvarov, v ktorých je takmer nemožné sa vyznať.

Pri podrobnejšej analýze jeho prednášok však zistíme veľké nepresnosti, jednoznačné protirečenia, ba až absolútne nezmysly (napr.: „v 7. dimenzii je len sedem druhov vtáčikov", (...) „energetické centrum je v Tatrách", (...) „prechod do inej dimenzie bude o 14. hodine", (...) „prechod do 5. dimenzie sa začne na Slovensku", (...) „dňa 22. júna 2000 sa začal súd" atď. Tieto tvrdenia pritom ničím nedokladuje a neunúva sa ich ani nijako dokazovať, aj keď sa opiera o čísla, dátumy, historický čas, čo sú veličiny, ktoré si môže každý preveriť - pokiaľ má „zapnuté" kritické myslenie.

Frtús dokonca svoje „učenie" a liečiteľské techniky atlantských majstrov prezentuje na platených, vôbec nie lacných prednáškach, pravidelných víkendových kurzoch (stoja 500 až 9 990 Sk) a meditačných stretnutiach s názvom Vzostup Zeme, a to po celom Slovensku: v Komárne, Banskej Bystrici, Žiline, Bratislave a v Leviciach, kde má aj svoju Atlantídsku školu Svetla. Členovia Zlatého úsvitu, absolventi školy, kurzov i meditačných stretnutí Vzostupu Zeme sa združujú v duchovných organizáciách Deti Svetla, Veľké biele bratstvo, Deti oslavy Svetla, Bratstvo a Nositelia Svetla.

Celkove by sme mohli Frtúsovo učenie zaradiť medzi ďalšie z mnohých spoločenstiev hnutia New Age, ktorých je neprehľadné množstvo a dá sa v nich len ťažko orientovať. Vždy je v nich riziko bezvýhradného prijatia učenia bez kritického posudzovania a podľahnutia zakladateľovi natoľko, že človek stratí vlastnú identitu a bez výhrad prijme identitu spoločenstva. Nie sú zriedkavé ani prípady prepuknutia duševnej choroby pod vplyvom intenzívnej meditácie a psychickej manipulácie, len, bohužiaľ, málokedy sa podarí preukázať, že išlo o priamy vplyv života v takomto spoločenstve.


© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB