Šrí Činmoj | Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 204
3/2018
Najčítanejšie články

témy

Šrí Činmoj

Šrí Činmoj
ALOJZ RAKÚS
Občas v meste vídam plagáty, z ktorých sa na mňa usmieva známy propagátor meditácie Šrí Chinmoy. Počul som dokonca, že mu nedávno „zasvätili" medzištátne letisko Ruzyň v Prahe. Zaujímalo by ma, aké učenie a skutočné zámery sa skrývajú za mierovými aktivitami tohto známeho guru, ktorý o sebe vyhlasuje, že je učiteľom meditácie pri OSN?
PAVOL, Prešov

Chinmoy Kumar Ghose (Šrí Činmoj) sa narodil v roku 1931 v Indii, odkiaľ v roku 1964 pricestoval do USA (New York). Na Západe sa preslávil svojimi „mierovými koncertmi" a „mierovými behmi". Jeho prívrženci a obdivovatelia ho považujú nielen za najvýznamnejšiu duchovnú bytosť súčasnosti, ale napr. aj za najlepšieho bežca na dlhé trate a za najlepšieho hráča na priečnu flautu. Sám údajne namaľoval alebo nakreslil vyše 140 tisíc obrazov, zložil vyše 3 tisíc piesní, napísal vyše 20 tisíc básní atď. Od roku 1970 vedie meditačnú skupinu pri OSN (avšak bez oficiálnej funkcie, v kaplnke, ktorá je v budove OSN prístupná všetkým vierovyznaniam).

Jeho učenie vychádza z hinduistickej tradície (pôvodne bol žiakom Šrí Aurobinda). Hlása však ideu o podstatnej jednote náboženstiev, podľa ktorej je napr. Ježiš akýmsi osvieteným majstrom a má podobné postavenie ako Krišna, Budha alebo - v hnutí Šrí Činmoj - Šrí Činmoj sám. Hnutie Šrí Činmoj sa z USA rozšírilo aj do Európy (jeho európskou centrálou je Zürich), v ostatných rokoch preniká aj k nám. Nábor členov sa spravidla začína plagátovými akciami, ktoré ponúkajú meditáciu, uvoľnenie a životnú pomoc. Až na mieste sa návštevník postupne získava za prívrženca hnutia (vlastne sekty).

Podľa Činmojovho učenia sa človek môže dopracovať k sebapoznaniu a k uskutočneniu Boha. K tomu sú ale nevyhnutné pravidelné meditácie o Činmojovi a úctivá poslušnosť voči nejakému (vlastnému) duchovnému majstrovi, ktorý šiel touto cestou až do konca, takže jeho ohraničené vedomie sa zjednotilo s kozmickým vedomím. Žiaci tohto učenia dostanú Činmojovu fotografiu, pri ktorej meditujú, lebo Šrí Činmoj sa (údajne) prostredníctvom tejto fotografie koncentruje na dušu svojho nasledovníka. Okrem niekoľkohodinových meditačných a koncentračných cvičení sa od žiaka požaduje prísne vegetariánske stravovanie, sexuálna zdržanlivosť, ale aj telesné cvičenia, najmä behanie (až maratónskeho typu), obmedzovanie spánku a pod.

Hnutie Šrí Činmoj má všetky znaky typickej sekty. Vedie človeka k celkovému odcudzeniu sa pôvodnému prostrediu, k postupnej strate vlastnej identity, ba môže ho ohroziť aj na zdraví. Preukázalo sa tiež, že mu nejde len „o duše", lebo vyvíja i nezanedbateľné ekonomické aktivity (napr. prostredníctvom rôznych „vegetariánskych" predajní, nakladateľstiev atď.).

 


© Rozmer 1998 – 2018
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB