The Door | Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

"Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. (...) Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec." (Mt 24, 4 – 14)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 326
1/2020
Najčítanejšie články

témy

The Door

The Door
IVANA ŠKODOVÁ
Milá redakcia, mám jedného kamaráta, ktorý neustále vyhľadáva nové spoločenstvá rozličného charakteru. Najnovšie si vybral holandskú kresťanskú cirkev The Door Bratislava. Keďže je dosť naivný, nerada by som bola, keby si narobil problémy. Chcela by som vás preto požiadať o nejaké bližšie informácie o tomto spoločenstve.
MAJKA, Košice

Kresťanská cirkev The Door (Dvere) je súčasťou spoločenstva Christian Fellowship Ministries, ktoré po celom svete zahŕňa vyše 1 400 zborov vystupujúcich pod rozličnými názvami: napríklad The Door, The Potter's House or Victory Chapel a i. Ide o jedno z charizmatických spoločenstiev, ktorého zakladateľom je Wayman Othell Mitchell. Počas rokov 1948 až 1952 pôsobil v americkej vojenskej službe a zúčastnil sa na vojne v Kórei. Po návrate do USA sa zoznámil s Neldou Hendersonovou a roku 1952 uzavreli manželstvo. Po smrti ich prvej dcéry, v čase, keď bol Mitchell nezamestnaný, nastalo obdobie zmeny - Mitchellov brat George konvertoval do Church of the Foursquare Gospel a na jedno stretnutie pozval aj brata s manželkou. Tí v zhromaždení zažili obrátenie a stali sa kresťanmi.

Mitchell vyštudoval za pastora na LIFE Bible College. Podľa neho ale bola táto škola zameraná skôr na akademizmus, než na spiritualitu - tí, čo skončia takéto štúdium, odchádzajú s hlavou plnou vedomostí, no bez zážitku obnovy.

Svoju pastoračnú službu začal Mitchell pôvodne v Church of the Foursquare Gospel, kde pôsobil mnoho rokov, až po nedorozumenie s vedením. Podľa neho by mal byť nový pastor školený viac nasledovníctvom než vyšším vzdelaním na teologickej fakulte. Po nejakom čase oficiálne opustil Church of the Foursquare Gospel a v Prescotte v Arizone, kde vyrástol, založil cirkev pod názvom Christian Fellowship Ministries. Väčšina novších zborov, ktoré ešte predtým založil, sa k nemu pridala a osvojila si meno The Potter's House.

V Holandsku začalo hnutie The Door pôsobiť od roku 1978, najprv ako malá biblická skupinka pozostávajúca z 30 ľudí, ktorá túžila po pastorovi. Tejto úlohy sa zmocnil jeden z Mitchellových žiakov, ktorý sa pravidelne zúčastňoval na polročných konferenciách v Prescotte. Neskôr sa hnutie presťahovalo do holandského mesta Zwolle a začalo sa rozvíjať. V súčasnosti má v Holandsku 44 zborov a vo svete ďalších 23 (Južná Afrika, Čína, Peru, Nemecko, Portugalsko, Slovensko a i.).

Na webovej stránke známeho amerického odborníka na sekty Ricka A. Rossa (http://www.rickross.com) sú zverejnené svedectvá a názory ľudí, ktorí sú alebo boli v kontakte s týmto spoločenstvom. Podľa nich sa členovia tejto cirkvi kontrolujú; ak sa málo venujú zborovej službe, naliehavo sa ich spytujú na dôvod. Ak niekto opustí spoločenstvo, ostatným členom sa odporúča nemať s ním nič spoločné, lebo „je rebel a Biblia hovorí, že s rebelmi nemáme mať nič spoločné". Ak niekto odíde, už sa nikdy nevráti a ostatní členovia ho ignorujú. Člen môže klásť otázky pastorom, to však býva „nepríjemným zážitkom". Veriaci sa nepovzbudzujú ku kritickému mysleniu, ale k potvrdzovaniu vodcovstva. Je pre nich teda dosť ťažké hovoriť o svojich sťažnostiach či pochybnostiach s vedením.

Jeden z bývalých členov tvrdí, že vypozoroval „málo pokory medzi pastormi"; podľa neho „obetúvajú málo pre cirkev, hoci sami argumentujú, že ich život je obetou, lebo slúžia cirkvi, čo je možno pravda, ale na druhej strane mnohí z nich nemusia pracovať v bežných zamestnaniach a kupujú si pritom domy z oferovaných peňazí členov". Bývalý pastor Montes zase hovorí, že pastori sú indoktrinovaní učením spoločenstva a nedostávajú reálny základ učenia Biblie. Kritizuje i uniformitu v kázaní a prejavoch (aj neverbálnych) jednotlivých pastorov. Prirovnáva to ku „klonovaniu človeka".


© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB