Typologická poradňa Dr. Jána Šrama | Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

"Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. (...) Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec." (Mt 24, 4 – 14)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 311
3/2019
Najčítanejšie články

témy

Typologická poradňa Dr. Jána Šrama

Typologická poradňa Dr. Jána Šrama
IVANA ŠKODOVÁ
Obraciam sa na vás s prosbou. V súvislosti s jednou mojou nepríjemnou skúsenosťou sa chcem informovať ohľadom Typologickej poradne Dr. Jána Šrama.
IVAN, Levice

Podkladom pre našu odpoveď o Typologickej poradni Dr. Jána Šrama bola analýza webových stránok a konzultácia s renomovanými psychológmi pôsobiacimi dlhé roky vo výskume i poradenskej praxi. Na základe toho možno konštatovať, že Dr. Ján Šramo medzi psychológmi nie je ako odborník známy a ani uznávaný, aj keď údajne je to jediný typológ, ktorý študoval medicínu a psychológiu po celom svete. Taktiež typológia nebola uznaná a nie je ani akceptovaná klasickou psychológiou za vedu, tak ako to o sebe s obľubou typológovia tvrdia, napríklad: „Je to objektívne kritická (...) empirická, skúsenostná veda." Hľadali sme preto nejaké objektívne vedecké kritické štúdie a výsledky o efekte typológie, tak ako ich má seriózna veda publikovať v odbornej literatúre, ale nikde sme nič podobné nenašli.

Keby sme si za jeden z argumentov vzali jazyk, ktorý je určujúci pre posudzovanie akéhokoľvek odboru (z toho dôvodu, že odráža myslenie autora), tak na základe analýzy webových stránok môžeme usudzovať, že na jednej strane sa typológia tvári ako veda, keď používa odborné termíny psychológie a to v ich bežnom význame, napríklad diagnóza, patológia, psychoanalýza, profesiogram (taktiež celý názov typológie antropologická biotypológia budí zdanie vedeckosti), no na druhej strane používa množstvo takých cudzích slov, ktoré „odborne" iba znejú a snáď majú zvyšovať zdanie vedeckosti - napríklad najdôležitejšie základné typy označuje ako konvex (čo znamená vydutosť, vypučenosť) alebo konkáv (vdutosť, vpučenosť). Okrem toho používa množstvo iných cudzích názvov, ako kineziológia, irisdiagnostika, označujúcich také alternatívne „liečebné" metódy, ktoré klasická medicína aj psychológia odmieta ako nevedecké a doposiaľ nijako nedokázané, čo taktiež spochybňuje celú vedeckosť typológie.

Ako mnohé ďalšie sporné metódy aj typológia sľubuje recept na všetky problémy - za 15 minút (maximálne hodinu) vám nájde najvhodnejšie povolanie, partnera, určí povahu, preskúma dispozície na choroby a vyrieši výchovné ťažkosti - a to všetko za 500 až 2 300 Kč. Typologická terapia je veľmi jednoduchá - úprava stravy, pitný režim, bylinky a pohyb. A že toto môžete mať i zadarmo? A že vám to hovorí taktiež zdravý rozum? Čo je na tom také vedecké?

Na vzdelávací kurz už musíte hlbšie siahnuť do vrecka - stojí najmenej 4 000 Kč a, samozrejme, potrebujete absolvovať všetky 4 aprobačné stupne, takže spolu zaplatíte „iba" 16 000 Kč, no zato sa z vás zaručene stane typológ.

Iste, každý môže vydať svoje peniaze na čo sám uzná za vhodné - my tu však vidíme viac riziko poškodenia a zneužitia človeka, človeka nešťastného, s problémami, ktorému sa ponúka len akási ilúzia pomoci. Ba dokonca vidíme aj možnosť sekundárneho poškodenia, a to vtedy, ak svoj zdravotný problém zanedbá, keď nevyhľadá odbornú pomoc.


© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB