Wicca | Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, čo plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!" (Mt 7, 21 – 23)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 311
3/2019
Najčítanejšie články

témy — Wicca

Wicca
IVANA ŠKODOVÁ
Mám v triede študentky, ktoré sa často bavia o čarodejníctve. Nosia tričká s označením WICCA, ktoré si samy vyrobili, a údajne založili i nejaký spolok. Viete mi poradiť, o aký spolok by mohlo ísť a či ich činnosť nie je nebezpečná?
TRIEDNA PROFESORKA OBCHODNEJ AKADÉMIE, Bratislava

Vážená pani profesorka, veľmi si ceníme, že vám nie je ľahostajné, o čom sa bavia vaše študentky a čomu sa venujú vo svojom voľnom čase. Pravdepodobne ste sa stretli s čarodejníctvom, pretože wicca z anglického slova witchcraft znamená čarodejníctvo. Zaraďujeme ho medzi okultné hnutie (nie náboženstvo), ktoré má blízko k východným náboženstvám aj novopohanskému hnutiu.

Za zakladateľa viery Wicca sa považuje Gerald Gardner (1884 – 1964), ktorý sa vo svojich knihách Čarodejníctvo dnes a Kniha tieňov snažil obnoviť pôvodné čarodejnícke spôsoby. Najvyšším božstvom tejto viery je Najvyššia bytosť personifikovaná Bohyňou - Matkou - Prírodou - nie ako bytosťou, ale čímsi ako najvyšším zákonom a duchovnou silou. Členky týchto spolkov sa považujú za dcéry Stvoriteľky a uznávajú pramatku ako pôvod všetkého. Veria na reinkarnáciu a rozlišujú čiernu mágiu, ktorá uctieva diabla a zlé skutky, a bielu mágiu, ktorá je na strane dobra.

Čarodejnícke hnutie nadväzuje na pohanské náboženstvo v takzvanom novopohanskom hnutí, ktoré nemá jednotnú štruktúru, ideológiu ani vysvetlenie pre svoje rituály. Tie sa chápu ako magické, ktoré majú prebudiť sily ľudského ducha. Každý rituál sa začína vytvorením posvätného magického kruhu, v ktorom sa rituálmi vzývajú a prebúdzajú bohyne v každom účastníkovi. Každý ôsmy rok sa v čarodejníckom hnutí konajú sabatové slávnosti, pri ktorých sa zasväcuje veľká bohyňa - svätá nevesta. Pravidelné sabaty čarodejníc sa údajne konajú 13-krát do roka a majú svoj vlastný kalendár so 14 mesiacmi a 31 sviatkami (napr. oslavy plodnosti - luperkálie).

Čarodejnícke krúžky (coven) majú zvyčajne trinásť členov, sú autonómne vo vykonávaní svojich rituálov a nové členky sa prijímajú iniciáciou (zasväcovaním kňažiek). Sú však, tak ako Wicca, nehierarchické a nemajú organizáciu, ktorá by presahovala ich vlastnú skupinku. Nemajú tiež žiadne jednotné rituálne knihy, avšak tie, ktoré sú uvedené v Knihe tieňov a Grimoire, sú záväzné - píše sa v nich o účinkoch bylín, vzývaní živlov, popisujú sa horoskopy, tarotové karty, planétové hexagramy aj niektoré rituály. Existujú rozličné typy skupín Wicca - napríklad Alexandriánska Wicca, v ktorej je súčasťou obradov aj nahota a rituálny sexuálny styk.

Celkove sa dá povedať, že Wicca ako vážne vyznávaná viera je nezlučiteľná s kresťanstvom. Okrem toho ide aj o rizikové správanie, najmä keď sa vykonávajú rituály, ktoré sa môžu ľahko vymknúť spod kontroly. Je pravdepodobné, že dievčatá, ktoré nosia tričká s nápisom Wicca, sa len pohrávajú s čarodejníctvom, čo však neznamená, že máte tieto ich aktivity podceňovať.

Bolo by dobré, keby ste sa s nimi viackrát porozprávali, resp. dali im prečítať aj nejaké knihy o negatívnych dopadoch okultných praktík a pokúsili sa ich tvorivosť a aktivitu využiť pozitívnym smerom, podľa toho, čo ich zaujíma.


© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB