Zdravotné pomôcky Ceragem-E | Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. (...) Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." (Mt 24, 36 – 42)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 311
3/2019
Najčítanejšie články

témy

Zdravotné pomôcky Ceragem-E

Zdravotné pomôcky Ceragem-E
IVANA ŠKODOVÁ
Chcela by som Vás poprosiť o radu, či používanie zdravotnej pomôcky Ceragem-E nie je v rozpore s kresťanským učením. V mojom okolí je pomôcka veľmi vychvaľovaná a populárna. Keď som si však prečítala leták, zdalo sa mi, že v ňom niečo nie je v poriadku: hovorí o akejsi liečivej sile jadeitu - polodrahokamu. Keďže sme veriaca rodina, nechcem, aby sa niekto z mojich blízkych zaplietol do nejakej skrytej mágie.
SILVIA, Trenčín

Najprv chcem oceniť skutočnosť, že sa snažíte kriticky posudzovať nové alternatívne smery, ktoré sa tak masívne rozširujú a všetci sa s nimi stretávame v bežnom živote.

Preštudovali sme si webové stránky, ktoré ste nám poslali, a zistili sme, že spoločnosť Ceragem Co. Ltd vznikla v roku 1998 a postupne sa rýchlo rozširovala po celom svete. Na Slovensku má táto spoločnosť pobočky v desiatich mestách, v Trenčíne pôsobí jej centrum od roku 2007.

Firma Ceragem ponúka automatické termoakupresúrne masážne lôžko Ceragem Master CGM-M3500. Predáva ho za 2 900 € (87 365?Sk) a jeho užitočnosť prezentuje nasledovne: „Toto zariadenie pomocou vnútorného projektora pohybujúceho sa pozdĺž chrbtice uvoľňuje úpony okolo stavcov, narovnáva chrbticu, upokojuje nervové dráhy v ľudskom tele, zlepšuje krvný obeh a tok životnej energie čchi."

Lôžko vlastní certifikáty bezpečnosti elektrických prístrojov na základe dobrovoľne vykonanej skúšky, ktorá má však obmedzenú platnosť do 14. apríla 2008 a vzťahuje sa len na konkrétny vzor výrobku. Neoprávňuje na používanie certifikovanej značky TUV Product Service. Takisto v Čechách je overená len bezpečnosť a ochrana pre elektrické zariadenia nízkeho napätia. Prístroj je teda bezpečný z hľadiska ochrany pred elektrickým napätím, ale nenašli sme žiadne vedecké overenie sľubovaného účinku a pôsobenia na fyzické zdravie človeka. A to napriek tomu, že hneď v úvode svojej prezentácie Ceragem sugestívne hlása: „Spoločnosť Ceragem sa dlhodobo usiluje o zaistenie zdravšieho života pre každého. Náš prístup sa zakladá na aplikácii vedy do alternatívnej medicíny."

Treba si uvedomiť, že pôsobenie tohto masážneho prístroja je založené na existencii akupresúrnych bodov a energie čchi (podľa starobylej čínskej medicíny) - ich existencia však nebola doposiaľ nijako exaktne vedecky dokázaná, overená ani odmeraná napriek tvrdeniu firmy, že „základom lôžka je kombinácia tradičných prírodných liečebných metód Ďalekého východu a technológie 21. storočia". Preto sa pýtame: Je vôbec možné aplikovať vedu v takej oblasti, kde neexistuje žiadne vedecké overenie? Čo je to tá energia čchi, ktorú dodnes nikto z fyzikov ani iných exaktných vedcov relevantne neopísal a neverifikoval?

Medzi lekárske praktiky, z ktorých prístroj vychádza, patrí aj chiropraktika - „najlepší príklad novodobej alternatívnej medicíny". Ide o manipuláciu so stavcami chrbtice prudkým trhnutím, čo je rovnako nevedecký a rizikový prístup a pre klasickú medicínu absolútne neprijateľný. Ďalšou metódou je moxáž (termopunktúra) - „riadené zahrievanie akupunktúrnych bodov pomocou tepla získaného spaľovaním sušených a lisovaných rastlín". A v neposlednom rade pri liečebnom procese veľkú úlohu zohráva aj jadeit - druh jade, ktorý, ako sa dočítate na uvedenom webe, „sa v tradičnej čínskej medicíne považuje za kameň s liečivými účinkami. Pomocou jadeitu sa stimuluje čchi, čiže životná energia v ľudskom tele". Lôžka Ceragem Master sú totiž vyrobené z polodrahokamu jadeitu, „ktorý je vysoko cenený pre svoju schopnosť udržovať a prenášať teplo".

Podľa dostupných informácií nevieme relevantne posúdiť skutočné účinky masážneho prístroja (nemáme vlastné skúsenosti ani spoľahlivé informácie od klientov), ale základ, z ktorého vychádzajú, je nevedecký, a preto aj dosť sporný. Podľa môjho názoru nie sú liečebné metódy spoločnosti Ceragem v súlade s kresťanskými zásadami a podľa všetkého ani metódy čínskej energie čchi, na ktorú sa odvolávajú, nie sú vedecky overené.


© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB