Zeitgeist Movement | Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 311
3/2019
Najčítanejšie články

témy

Zeitgeist Movement

Zeitgeist Movement
MIROSLAV LOJDA
Rada by som sa spýtala, či film Zeitgeist nejako súvisí s hnutím Zeitgeist Movement, ktoré pôsobí na Slovensku, a či toto hnutie možno považovať za sektu.
ANDREA, Bratislava

Tvorcami dokumentárneho filmu Zeitgeist (Duch doby, 2007) sú dvaja americkí autori, bratia Merolovci. Peter, vystupujúci pod pseudonymom Joseph, je hudobník a Eric, používajúci pseudonym Clinton, je filmový animátor. Takmer dvojhodinový film sa venuje najmä kritike kresťanstva, ale i ostatných náboženstiev. Taktiež prináša konšpiratívny výklad tragických udalostí z 11. septembra 2001 a hovorí o šedých eminenciách, ktoré z pozadia riadia svet. V októbri 2008 nasledovalo jeho pokračovanie Zeitgeist: Addendum (Duch doby: Dodatok) približujúce vládu korporácií a bankárov (peniaze ako dlh), ktorí diktujú životné podmienky vykorisťovanej väčšine. Táto časť sa zmieňuje aj o tajných operáciách americkej CIA, ktorých cieľom bolo zvrhnutie režimov v rôznych krajinách (Irán, Guatemala a i.) a ponúka najmä agendu projektu Venus - futuristickej utopistickej ideológie Jacquesa Fresca. V januári tohto roka vyšla zatiaľ posledná časť pod názvom Zeitgeist: Moving Forward (Duch doby: Posun vpred). Dozvedáme sa z nej o príčinách, prečo je súčasný svet kapitalizmu zlou cestou a ako ho treba nahradiť dôsledným aplikovaním myšlienok projektu Venus.

Celá séria filmov Zeitgeist predstavuje vyše šesťhodinový príval ezoterickej agendy obsahujúcej spektrum lží, poloprávd a senzačných odhalení. Najmä mladý divák sa môže ľahko nechať emocionálne strhnúť jej atmosférou (podmanivou hudbou a vizuálnymi efektmi) a podľahnúť sugestívne podsúvaným riešeniam celospoločenskej krízy, o ktorých si má myslieť, že sú jediné správne. Film je tiež hlavným prostriedkom na verbovanie členov do hnutia Zeitgeist.

The Zeitgeist Movement vzniklo začiatkom roka 2009, krátko po zverejnení druhej časti filmu. I keď sa pre názorové nezhody jeho zakladateľa Petra Josepha s Jacquesom Frescom na jar roku 2011 oddelilo od projektu Venus, realizácia myšlienok projektu i naďalej tvorí základ jeho agendy. Hnutie o sebe tvrdí, že mu nejde o politiku ani náboženstvo, jeho zámerom je prebudiť v ľuďoch evolučný potenciál a pokrok, a to nielen osobný, ale aj sociálny, nielen technologický, ale aj spirituálny. Prostredníctvom vzdelávania a sociálnych aktivít chce ľudstvo oslobodiť od zastaraného spôsobu myslenia a správania brzdiaceho jeho vývoj. Ľudstvo sa môže zbaviť všetkých kríz len vtedy, ak sa bude pridržiavať troch základných pilierov: moderného humanizmu, ekologického prístupu a vedeckej metódy. Cieľom je dosiahnuť tzv. zdrojové (bezpeňažné) hospodárstvo, ktoré je hlavným programom projektu Venus. Všetky zdroje Zeme by sa mali vyhlásiť za spoločné vlastníctvo ľudstva. The Zeitgeist Movement odmieta súčasnú náboženskú vieru a chce položiť základy novej civilizácie spočívajúcej na viere v človeka. Tieto myšlienky sú citeľne ovplyvnené hnutím New Age. To, čo sa začalo ako malý súkromný projekt, sa využitím voľnej internetovej distribúcie stalo celosvetovým hnutím. V súčasnosti má hnutie približne 100-tisíc členov a pobočky (chapters) v 40 krajinách.

Slovenská pobočka hnutia rozbehla svoju činnosť v marci 2009 v Bratislave. Dnes má asi 20 členov a stovky sympatizantov. Zatiaľ zrejme nemá sektárske tendencie, keďže predstavitelia hnutia sú si tohto nebezpečenstva (nekritický obdiv k zakladateľovi Josephovi) vedomí a usilujú sa ho eliminovať samosprávnou formou organizácie. Od roku 2010 u nás pôsobí občianske združenie Zmena zastrešujúce činnosť Zeitgeist Movement Slovensko.


© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB