Predplatné | Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. (...) Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." (Mt 24, 36 – 42)

Anketa


hlasovalo: 0
4/2021
Najčítanejšie články

predplatné

Predplatné
>  ročník 2022  (1 – 4/2022) 11,60 €
>  ročník 2021  (1 – 4/2021) 11,60 €
>  ročník 2020  (1 – 4/2020) 4,00 €
>  ročník 2019  (1 – 4/2019) 4,00
>  ročník 2018  (1 – 4/2018) 4,00 €
>  ročník 2017  (1 – 4/2017) 4,00 €
>  ročník 2016  (1 – 4/2016) 4,00 €
>  ročník 2015  (1 – 4/2015) 4,00 €
>  ročník 2014  (2 + 4/2014) 2,00 €
>  ročník 2013  (2 – 3/2013) 2,00 €
>  ročník 2012  (1 – 4/2012) 4,00 €
>  ročník 2011  (1 – 4/2011)
4,00 €
>  ročník 2010  (1 – 4/2010)
4,00 €
>  ročník 2009  (1 – 4/2009)
4,00 €
>  ročník 2008  (2 – 4/2008) 3,00 €

V prípade, ak si objednáte kompletnú kolekciu všetkých dostupných 51 čísiel Rozmeru  (ročníky 2008 – 2021), zaplatíte vrátane predplatného na rok 2021 celkovú, veľmi priaznivú akciovú cenu iba 30,00 €, a to aj napriek tomu, že vám systém vygeneruje pôvodnú cenu. Táto akcia platí do 31. decembra 2021. Čísla 1/2008, 1 + 4/2013 a 1 + 3/2014 sa už vypredali, môžete si ich stiahnuť, podobne ako všetky ostatné vypredané čísla, v našom archíve vo formáte pdf. Jednotlivé čísla sa však postupne dopredávajú, preto čím skôr si túto kolekciu objednáte, tým kompletnejšie ročníky budete mať k dispozícii.

Predplatné na rok 2022 je nezmenené, stojí 11,60 € – nie je však súčasťou vyššie uvedeného akciového kompletu.

Časopis si môžete objednať aj telefonicky na čísle 0944 / 315 818.

Celková cena:    
    ks    
    ks    
20221
1/2022 ks
20222
2/2022 ks
20223
3/2022 ks
20224
4/2022 ks
    ks    
    ks    
    ks    
    ks    
    ks    
    ks    
    ks    
    ks    
    ks    
    ks    
    ks    
    ks    
    ks    
    ks    
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

Spôsob platby
           

[sk:Predplatne:text_poukazka]
Platca
Odberateľ
Adresu odberateľa vyplňte len vtedy, ak sa adresa odberateľa odlišuje od adresy platcu.
Poznámka


Celková cena: 0,00 €© Rozmer 1998 – 2021
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB